Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Nieuw lid van de lijst Frieskand-genealogy.

Expand Messages
 • Klaas Bylsma
  Ik zou wel interessert wezen in de stamboom van Gerke Walings Walinga; hij was de grootvader van Tietje Klazes Walinga die is getrouwd mij mijn groot groot
  Message 1 of 3 , Dec 21, 1999
   Ik zou wel interessert wezen in de stamboom van Gerke Walings Walinga; hij
   was de grootvader van Tietje Klazes Walinga die is getrouwd mij mijn groot
   groot grootvader Gabe Kornelis Bijlsma 4/5/1850 in Hommerts,
   Wymbritseradeel. De vader van Tietje, Klaas, was zeker de broer van Gerke
   Walings Walinga. Ik weet alleen dat Gerke Walings Walinga woonde in Heeg in
   1811. Als u meer informatie zal ik dat graagwillen krijgen, hoor! Ik kan
   niet zoo best in Nederlands schrijven. Mijn familie is naar Canada
   ge-immigreerd in 1950!
   Klaas Bylsma

   >Hallo hobbygenoten,
   >
   >Enkele dagen geleden heb ik me aangemeld als lid van o.a. deze lijst. Mijn
   belangstelling voor deze lijst komt voort uit het feit dat mijn vrouw
   afstamt van de doopsgezinde familie GROENVELD uit IJlst en omgeving.
   Gegevens heb ik vanaf een huwelijk in 1730 te IJlst.
   >
   >Verder doe ik onderzoek naar alle families LOS in Nederland. Tot nu toe heb
   ik 3 families Los in Friesland (nog) niet samen kunnen brengen. Alle
   families komen uit Gorredijk en omgeving.
   >
   >Voorts stamt mijn moeder af van Zweeris JANSEN, geb. 4-5-1749 te Visvliet
   en gedoopt te Luttekegast. De doop heb ik tot op heden nog niet gevonden.
   Zijn ouders heetten waarschijnlijk Jan Alberts en N.N. Genoemde Jan Alberts
   is vermoedelijk 2. x getrouwd met Froukjen Jans. Van Jan en Froukje zijn
   uit de periode 1768-1778 6 kinderen bekend, waaronder zoon Albert geb. zou
   zijn te Visvliet en ged. 28-2-1768 te Munnekezijl (Burum), dochter Ingetje
   (Engeltje) geb. ca. 1769 in (de provincie) Groningen en de overige kinderen
   geb. en/of ged. te Visvliet 1770-1778
   >Alle kinderen komen uiteindelijk in Voorschoten terecht. Van hieruit vond
   verspreiding in Z-Holland plaats onder de namen JANSEN (Voorschoten en
   Stompwijk) en JANSZE (Voorhout).
   >
   >Onderstaand nog enkele families voorkomend in de kwartierstaat van mijn vrouw :
   >
   >Meinte Rinks GROENVELD 1784-1859 IJlst, z.v. Rink Keimpes GROENVELD
   (1746-1825) en Fokjen Pyters DIKLAND (1753-1813)
   >1809 getr. met
   >Martzen Jans BUITENHOFF 1788-1814 IJlst, d.v. Jan Symens BUITENHOFF alias
   de BOER (1755-1839) en Wijtske Gosses uit Oostham (1762 - voor 1804)
   >
   >Waling Gerkes WALINGA 1791 Langweer - 1832 IJlst, z.v. Gerke Walings
   WALINGA (1761 Langweer-1829 Heeg) en Tietje Klazes OVERMEER (ca. 1762
   Gaastmeer- 1833 Heeg)
   >1815 te Nijland getr. met
   >Wypkjen Sybrens BROUWER, Geb. 1784 Bolsward, overl. 1869 IJlst, d.v. Sybren
   Jans BROUWER (ca. 1755-1809 Bolsward) en Jeltje Hantjes de BOER (ca.
   1752-1812 Bolsward) (gezin Doopsgez.)
   >
   >Gerben Annes GERBENSMA, Geb. 1773 Oppenhuizen, overl. 1827 Oppenhuizen,
   z.v. Anne Gerbens (ged. 1726 te Oppenhuizen) en Jeltje Klaze, van Oppenhuizen
   >1820 getr. te Wymbritseradeel met
   >Tjitske Andries BOELENS, Geb. 1796 Oppenhuizen, overl. 1870 IJlst, z.v.
   Andries Minnes BOELENS (1746-1828 Oppenhuizen) en Sjoukjen Haayes HIEMSTRA
   (1761 Menaldum-1839 Oppenhuizen)
   >
   >Hopenlijk geeft bovenstaande voldoende informatie om tot uitwisseling van
   gegevens te komen.
   >
   >Verder wens ik allen prettige feestdagen en een goed jaar 2000 toe.
   >
   >Kees Los
   >Veersemeerstraat 10
   >4456 AZ Lewedorp
   >Netherlands
   >Telefoon : +31 113 612 571
   >e-mail : los@...
   >
   >
   >
   >[Attachments have been removed from this message]
   >
   >>Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   >
  • jan van der Meulen
   Dag Kees, Welkom op de Friesland-site. Zelf ben ik er ook pas een dpaar dagen bij en heb er gelijk al voordeel van ondervonden. Heb geen nieuws voor je, geen
   Message 2 of 3 , Dec 22, 1999
    Dag Kees,
    Welkom op de Friesland-site. Zelf ben ik er ook pas een dpaar dagen bij en
    heb er gelijk al voordeel van ondervonden. 'Heb geen nieuws voor je, geen
    links gevonden. Dank voor je goede wensen; bij dezen terug. Groet, Jan van
    dere Meulen

    ----- Original Message -----
    From: C.J.Los <los@...>
    To: Friesland-genealogy <Friesland-genealogy@onelist.com>
    Sent: Tuesday, December 21, 1999 3:51 PM
    Subject: [Friesland-genealogy] Nieuw lid van de lijst Frieskand-genealogy.


    > Hallo hobbygenoten,
    >
    > Enkele dagen geleden heb ik me aangemeld als lid van o.a. deze lijst. Mijn
    belangstelling voor deze lijst komt voort uit het feit dat mijn vrouw
    afstamt van de doopsgezinde familie GROENVELD uit IJlst en omgeving.
    Gegevens heb ik vanaf een huwelijk in 1730 te IJlst.
    >
    > Verder doe ik onderzoek naar alle families LOS in Nederland. Tot nu toe
    heb ik 3 families Los in Friesland (nog) niet samen kunnen brengen. Alle
    families komen uit Gorredijk en omgeving.
    >
    > Voorts stamt mijn moeder af van Zweeris JANSEN, geb. 4-5-1749 te Visvliet
    en gedoopt te Luttekegast. De doop heb ik tot op heden nog niet gevonden.
    Zijn ouders heetten waarschijnlijk Jan Alberts en N.N. Genoemde Jan Alberts
    is vermoedelijk 2. x getrouwd met Froukjen Jans. Van Jan en Froukje zijn
    uit de periode 1768-1778 6 kinderen bekend, waaronder zoon Albert geb. zou
    zijn te Visvliet en ged. 28-2-1768 te Munnekezijl (Burum), dochter Ingetje
    (Engeltje) geb. ca. 1769 in (de provincie) Groningen en de overige kinderen
    geb. en/of ged. te Visvliet 1770-1778
    > Alle kinderen komen uiteindelijk in Voorschoten terecht. Van hieruit vond
    verspreiding in Z-Holland plaats onder de namen JANSEN (Voorschoten en
    Stompwijk) en JANSZE (Voorhout).
    >
    > Onderstaand nog enkele families voorkomend in de kwartierstaat van mijn
    vrouw :
    >
    > Meinte Rinks GROENVELD 1784-1859 IJlst, z.v. Rink Keimpes GROENVELD
    (1746-1825) en Fokjen Pyters DIKLAND (1753-1813)
    > 1809 getr. met
    > Martzen Jans BUITENHOFF 1788-1814 IJlst, d.v. Jan Symens BUITENHOFF alias
    de BOER (1755-1839) en Wijtske Gosses uit Oostham (1762 - voor 1804)
    >
    > Waling Gerkes WALINGA 1791 Langweer - 1832 IJlst, z.v. Gerke Walings
    WALINGA (1761 Langweer-1829 Heeg) en Tietje Klazes OVERMEER (ca. 1762
    Gaastmeer- 1833 Heeg)
    > 1815 te Nijland getr. met
    > Wypkjen Sybrens BROUWER, Geb. 1784 Bolsward, overl. 1869 IJlst, d.v.
    Sybren Jans BROUWER (ca. 1755-1809 Bolsward) en Jeltje Hantjes de BOER (ca.
    1752-1812 Bolsward) (gezin Doopsgez.)
    >
    > Gerben Annes GERBENSMA, Geb. 1773 Oppenhuizen, overl. 1827 Oppenhuizen,
    z.v. Anne Gerbens (ged. 1726 te Oppenhuizen) en Jeltje Klaze, van
    Oppenhuizen
    > 1820 getr. te Wymbritseradeel met
    > Tjitske Andries BOELENS, Geb. 1796 Oppenhuizen, overl. 1870 IJlst, z.v.
    Andries Minnes BOELENS (1746-1828 Oppenhuizen) en Sjoukjen Haayes HIEMSTRA
    (1761 Menaldum-1839 Oppenhuizen)
    >
    > Hopenlijk geeft bovenstaande voldoende informatie om tot uitwisseling van
    gegevens te komen.
    >
    > Verder wens ik allen prettige feestdagen en een goed jaar 2000 toe.
    >
    > Kees Los
    > Veersemeerstraat 10
    > 4456 AZ Lewedorp
    > Netherlands
    > Telefoon : +31 113 612 571
    > e-mail : los@...
    >
    >
    >
    > [Attachments have been removed from this message]
    >
    > > Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.