Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Pieter Pieters en Oeke Eilerts Sexbierum

Expand Messages
 • Reiny Wiersma
  Lijstgenoten, Graag jullie advies. Ik zoek de ouders van Pieter Pieters en Oeke Eilerts/Eijles uit Sexbierum Barradeel, huwelijken 1773 Vermelding: Bevestiging
  Message 1 of 6 , Jul 28, 2007
   Lijstgenoten,

   Graag jullie advies.

   Ik zoek de ouders van Pieter Pieters en Oeke Eilerts/Eijles uit
   Sexbierum

   Barradeel, huwelijken 1773
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 september 1773 in Sexbierum
   Man : Pieter Pieters afkomstig van Sexbierum
   Vrouw : Oeke Eijles afkomstig van Sexbierum

   Kinderen: Andries, Pieter, Aaltje, Douwe, Rense, Durk, Watse, Rinske,
   Rigtsje

   Doopgegevens Pieter Pieters:
   Barradeel, dopen, geboortejaar 1740, doopjaar 1775
   Dopeling: Pieter Pieters
   Geboren in 1740
   Gedoopt op belijdenis op 30 april 1775 in Sexbierum
   Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

   De enige Pieter uit de Quotisatiekohieren 1749 in Sexbierum is:
   Pyter Dirks, Barradeel
   Plaats: Sexbierum
   Omschrijving: geringe schoenmaker
   Gezin volw: 2 en kind: 3
   Aanslag: 14-1-6
   Verhoging:
   Vermogen:
   Bron: Barradeel, fol. 49

   Maar hij laat wel kinderen dopen:
   Trijntie 1745, Geertje 1747, Antie 1752, Trijntie 1755, Antie 1757
   Misschien alleen de oudste(n) niet?

   Een trouwdatum van Pieter Dirks is niet te vinden, de Pieter Dirks die
   in 1739 trouwde is verhuisd naar Tzummarum en daar later terug te vinden
   als arbeider in de Quotisatiekohieren.

   Heeft iemand een idee hoe ik verder kan zoeken?

   Groet
   Reiny Wiersma

   P.S.
   Ik lees met plezier de mails die zo rondgaan en leer er regelmatig wat
   van.
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Attie Hoogland
   Graag jullie advies. Ik zoek de ouders van Pieter Pieters en Oeke Eilerts/Eijles uit Sexbierum ... Rigtsje Pieter en Oeke hoeven niet in Sexbierum geboren te
   Message 2 of 6 , Jul 28, 2007
    Graag jullie advies.
    Ik zoek de ouders van Pieter Pieters en Oeke Eilerts/Eijles uit
    Sexbierum
    > Barradeel, huwelijken 1773
    > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 september 1773 in Sexbierum
    > Man : Pieter Pieters afkomstig van Sexbierum
    > Vrouw : Oeke Eijles afkomstig van Sexbierum
    >
    > Kinderen: Andries, Pieter, Aaltje, Douwe, Rense, Durk, Watse, Rinske,
    Rigtsje

    Pieter en Oeke hoeven niet in Sexbierum geboren te zijn, maar wonen op
    het moment dat ze trouwen in Sexbierum.
    Misschien woont er een Pieter of een Oeke in 1773 in Sexbierum.

    succes verder,
    Attie
   • Reiny Wiersma
    Attie, bedankt voor je suggestie. Ik was er al bang voor, Oeke Eiles/Eilerts kan ik helemaal niet terug vinden en Pieter Pietersen destemeer. Ben bang dat ik
    Message 3 of 6 , Jul 29, 2007
     Attie,

     bedankt voor je suggestie. Ik was er al bang voor, Oeke Eiles/Eilerts
     kan ik helemaal niet terug vinden en Pieter Pietersen destemeer.
     Ben bang dat ik dit voorlopig moet laten rusten en hopen op een
     toevalstreffer, tenzij natuurlijk iemand nog een brillant idee heeft.

     Bedankt in ieder geval
     Reiny
     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Attie Hoogland"
     <attie_hoogland@...> wrote:
     >
     > Graag jullie advies.
     > Ik zoek de ouders van Pieter Pieters en Oeke Eilerts/Eijles uit
     > Sexbierum
     > > Barradeel, huwelijken 1773
     > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 september 1773 in Sexbierum
     > > Man : Pieter Pieters afkomstig van Sexbierum
     > > Vrouw : Oeke Eijles afkomstig van Sexbierum
     > >
     > > Kinderen: Andries, Pieter, Aaltje, Douwe, Rense, Durk, Watse,
     Rinske,
     > Rigtsje
     >
     > Pieter en Oeke hoeven niet in Sexbierum geboren te zijn, maar wonen
     op
     > het moment dat ze trouwen in Sexbierum.
     > Misschien woont er een Pieter of een Oeke in 1773 in Sexbierum.
     >
     > succes verder,
     > Attie
     >
    • Nieuwsgroep SE
     Reiny, Volgens mij is Pieter Pieters gedoopt op belijdenis 30 april 1775. Het ziet er dus naar uit dat zijn ouders doopsgezind. Hieronder de gegevens van de
     Message 4 of 6 , Jul 30, 2007
      Reiny,      Volgens mij is Pieter Pieters gedoopt op belijdenis 30 april 1775. Het ziet
      er dus naar uit dat zijn ouders doopsgezind.
      Hieronder de gegevens van de website van Tresoar, waaruit zou blijken dat
      hij in 1740 is geboren.

      Verder heb ik het gezin van Pieter Pieters en Oeke Eilerts zoals ik het heb
      hieronder vermeld.

      Wellicht dat je met behulp van de vernoemingen van de kinderen nog iets kunt
      vinden ?

      Genealogisch Onderzoek

      Barradeel, dopen, geboortejaar 1740, doopjaar 1775

      Dopeling: Pieter Pieters

      Geboren in 1740

      Gedoopt op belijdenis op 30 april 1775 in Sexbierum

      Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder      Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

      Dopeling : PIETER of PIETJE PIETERS      Bron:

      Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

      Herv. gem. Sexbierum, doop 1619-1812

      Inventarisnr. : 106

      Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar      Wijzigingsdatum: 15-8-2006

      I Pieter Pieters Post, huisman (boer), wonende te Sexbierum, is geboren
      in 1740, is Herv. gedoopt op 30 april 1775 te Sexbierum (gedoopt op
      belijdenis), is overleden in maart 1797 te Sexbierum (akte van bekendheid).
      Pieter werd 57 jaar.

      Pieter trouwt op 12 september 1773 te Sexbierum op 33-jarige leeftijd met
      Oeke Eilerts. Oeke, boerin, wonende te Sexbierum.

      Van Pieter en Oeke zijn tien kinderen bekend:      1 Andries Pieters Post, kooltjer, wonende te Sexbierum, is geboren op 9
      oktober 1773 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 20 november 1774 te
      Sexbierum, is overleden op 14 december 1823 te Sexbierum. Andries werd 50
      jaar, 2 maanden en 5 dagen.

      Andries trouwt (Herv.) op 17 mei 1801 te Sexbierum op 27-jarige leeftijd met
      de 23-jarige Renske Alberts Elzinga, dochter van Albert Pieters en Rinske
      Alberts. Renske, arbeidster, wonende te Sexbierum, is geboren in 1778 te
      Sexbierum, is Herv. gedoopt op 27 april 1806 te Sexbierum, is overleden op
      19 maart 1837 17.00 uur te Sexbierum. Renske werd 59 jaar.      2 Pieter Pieters is geboren op 23 oktober 1774 te Sexbierum, is Herv.
      gedoopt op 20 november 1774 te Sexbierum.      3 Aaltje Pieters Post, winkelierster, wonende te Sexbierum, is geboren
      op 15 augustus 1776 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 8 september 1776 te
      Sexbierum, is overleden op 3 maart 1827 09.00 uur te Sexbierum
      "winkeliersche". Aaltje werd 50 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

      Aaltje trouwt op 25 april 1802 te Sexbierum op 25-jarige leeftijd met de
      34-jarige Pieter Alberts Elzinga, zoon van Albert Pieters en Rinske Alberts.
      Pieter, mr. schoenmaker en winkelier, wonende te Sexbierum en te Hijlaard,
      is geboren in 1768 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 23 oktober 1803 te
      Sexbierum, is overleden op 20 maart 1844 te Sexbierum, is als overleden
      aangegeven op 21 maart 1844 te Barradeel (aangevers overlijden waren zijn
      zoon Pieter Pieters Elzinga en Pieter Harms Westra). Pieter werd 76 jaar.      Pieter Alberts nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Sexbierum
      en gaf 2 kinderen op.

      Akte datum 27-3-1812.

      4 Douwe Pieters is geboren op 8 september 1777 te Sexbierum, is Herv.
      gedoopt op 14 september 1777 te Sexbierum.      5 Rense Pieters Post, boer, wonende te Klooster-Lidlum, is geboren op 13
      februari 1779 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 21 februari 1779 te
      Sexbierum.      6 Durk Pieters is geboren op 18 december 1780 te Sexbierum, is Herv.
      gedoopt op 6 januari 1781 te Sexbierum.      7 Durk Pieters is geboren op 7 januari 1782 te Sexbierum, is Herv.
      gedoopt op 27 januari 1782 te Sexbierum.      8 Watse Pieters Post, landbouwer, wonende te Sexbierum, is geboren op 8
      juni 1783 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 29 juni 1783 te Sexbierum.

      Watse trouwt op 7 mei 1814 te Sexbierum (huwelijksgetuigen waren zijn broer
      Andries Pieters Post (zie I.1), zijn broer Renze Pieters Post (zie I.5),
      zijn zwager Pieter Alberts Elzinga en zijn zwager Johannes Sijtses Douma) op
      30-jarige leeftijd met de 19-jarige Rigtsje Sijtses Douma, dochter van
      Sijtse Sjoerds Douma en IJntje Johannes. Rigtsje, wonende te Sexbierum, is
      geboren op 30 augustus 1794 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 14 september
      1794 te Sexbierum, is overleden op 10 september 1846 te Barradeel. Rigtsje
      werd 52 jaar en 11 dagen.

      Rigtsje was later gehuwd (2) met Nies Taekes Zondervan.<1..3>      9 Rinske Pieters is geboren op 20 februari 1785 te Sexbierum, is Herv.
      gedoopt op 15 maart 1785 te Sexbierum.      10 Rigstje Pieters is geboren op 10 maart 1787 te Sexbierum, is Herv.
      gedoopt op 25 maart 1787 te Sexbierum.      Sietze Elsinga

      www.elsinga-s.nl <http://www.elsinga-s.nl/>

      _____

      Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Reiny Wiersma
      Verzonden: zondag 29 juli 2007 17:41
      Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Pieter Pieters en Oeke Eilerts
      Sexbierum      Attie,

      bedankt voor je suggestie. Ik was er al bang voor, Oeke Eiles/Eilerts
      kan ik helemaal niet terug vinden en Pieter Pietersen destemeer.
      Ben bang dat ik dit voorlopig moet laten rusten en hopen op een
      toevalstreffer, tenzij natuurlijk iemand nog een brillant idee heeft.

      Bedankt in ieder geval
      Reiny

      --- In Friesland-genealogy <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
      @yahoogroups.com, "Attie Hoogland"
      <attie_hoogland@...> wrote:
      >
      > Graag jullie advies.
      > Ik zoek de ouders van Pieter Pieters en Oeke Eilerts/Eijles uit
      > Sexbierum
      > > Barradeel, huwelijken 1773
      > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 september 1773 in Sexbierum
      > > Man : Pieter Pieters afkomstig van Sexbierum
      > > Vrouw : Oeke Eijles afkomstig van Sexbierum
      > >
      > > Kinderen: Andries, Pieter, Aaltje, Douwe, Rense, Durk, Watse,
      Rinske,
      > Rigtsje
      >
      > Pieter en Oeke hoeven niet in Sexbierum geboren te zijn, maar wonen
      op
      > het moment dat ze trouwen in Sexbierum.
      > Misschien woont er een Pieter of een Oeke in 1773 in Sexbierum.
      >
      > succes verder,
      > Attie
      >

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Reiny Wiersma
      Sietze, Bedankt voor je reaktie, ik kwam veel gegevens tegen die ik nog niet had. Ik heb een paar vragen nog. *Hoe kom je aan de sterfdatum (maand) van Pieter
      Message 5 of 6 , Jul 30, 2007
       Sietze,

       Bedankt voor je reaktie, ik kwam veel gegevens tegen die ik nog niet
       had.
       Ik heb een paar vragen nog.

       *Hoe kom je aan de sterfdatum (maand) van Pieter Pieters?
       *Wat is een akte van bekendheid?
       *Hebben de doopsgezinden ook een geboorteregister bijgehouden, zodat
       ik de afkomst te weten kan komen?
       *Hoe kom je aan de beroepen van de mensen?

       Ik ben nog maar een paar maanden aan het zoeken naar familie, dus ik
       weet nog niet zo heel veel.

       Groet
       Reiny


       --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nieuwsgroep SE"
       <nieuwsgroepen@...> wrote:
       >
       > Reiny,
       >
       >
       >
       > Volgens mij is Pieter Pieters gedoopt op belijdenis 30 april 1775.
       Het ziet
       > er dus naar uit dat zijn ouders doopsgezind.
       > Hieronder de gegevens van de website van Tresoar, waaruit zou
       blijken dat
       > hij in 1740 is geboren.
       >
       > Verder heb ik het gezin van Pieter Pieters en Oeke Eilerts zoals ik
       het heb
       > hieronder vermeld.
       >
       > Wellicht dat je met behulp van de vernoemingen van de kinderen nog
       iets kunt
       > vinden ?
       >
       > Genealogisch Onderzoek
       >
       > Barradeel, dopen, geboortejaar 1740, doopjaar 1775
       >
       > Dopeling: Pieter Pieters
       >
       > Geboren in 1740
       >
       > Gedoopt op belijdenis op 30 april 1775 in Sexbierum
       >
       > Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder
       >
       >
       >
       > Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
       >
       > Dopeling : PIETER of PIETJE PIETERS
       >
       >
       >
       > Bron:
       >
       > Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
       >
       > Herv. gem. Sexbierum, doop 1619-1812
       >
       > Inventarisnr. : 106
       >
       > Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
       >
       >
       >
       > Wijzigingsdatum: 15-8-2006
       >
       >
       >
       >
       >
       > I Pieter Pieters Post, huisman (boer), wonende te Sexbierum, is
       geboren
       > in 1740, is Herv. gedoopt op 30 april 1775 te Sexbierum (gedoopt op
       > belijdenis), is overleden in maart 1797 te Sexbierum (akte van
       bekendheid).
       > Pieter werd 57 jaar.
       >
       > Pieter trouwt op 12 september 1773 te Sexbierum op 33-jarige
       leeftijd met
       > Oeke Eilerts. Oeke, boerin, wonende te Sexbierum.
       >
       >
       >
       >
       >
       > Van Pieter en Oeke zijn tien kinderen bekend:
       >
       >
       >
       > 1 Andries Pieters Post, kooltjer, wonende te Sexbierum, is
       geboren op 9
       > oktober 1773 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 20 november 1774 te
       > Sexbierum, is overleden op 14 december 1823 te Sexbierum. Andries
       werd 50
       > jaar, 2 maanden en 5 dagen.
       >
       > Andries trouwt (Herv.) op 17 mei 1801 te Sexbierum op 27-jarige
       leeftijd met
       > de 23-jarige Renske Alberts Elzinga, dochter van Albert Pieters en
       Rinske
       > Alberts. Renske, arbeidster, wonende te Sexbierum, is geboren in
       1778 te
       > Sexbierum, is Herv. gedoopt op 27 april 1806 te Sexbierum, is
       overleden op
       > 19 maart 1837 17.00 uur te Sexbierum. Renske werd 59 jaar.
       >
       >
       >
       > 2 Pieter Pieters is geboren op 23 oktober 1774 te Sexbierum, is
       Herv.
       > gedoopt op 20 november 1774 te Sexbierum.
       >
       >
       >
       > 3 Aaltje Pieters Post, winkelierster, wonende te Sexbierum, is
       geboren
       > op 15 augustus 1776 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 8 september
       1776 te
       > Sexbierum, is overleden op 3 maart 1827 09.00 uur te Sexbierum
       > "winkeliersche". Aaltje werd 50 jaar, 6 maanden en 16 dagen.
       >
       > Aaltje trouwt op 25 april 1802 te Sexbierum op 25-jarige leeftijd
       met de
       > 34-jarige Pieter Alberts Elzinga, zoon van Albert Pieters en Rinske
       Alberts.
       > Pieter, mr. schoenmaker en winkelier, wonende te Sexbierum en te
       Hijlaard,
       > is geboren in 1768 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 23 oktober
       1803 te
       > Sexbierum, is overleden op 20 maart 1844 te Sexbierum, is als
       overleden
       > aangegeven op 21 maart 1844 te Barradeel (aangevers overlijden
       waren zijn
       > zoon Pieter Pieters Elzinga en Pieter Harms Westra). Pieter werd
       76 jaar.
       >
       >
       >
       > Pieter Alberts nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in
       Sexbierum
       > en gaf 2 kinderen op.
       >
       > Akte datum 27-3-1812.
       >
       >
       >
       >
       >
       > 4 Douwe Pieters is geboren op 8 september 1777 te Sexbierum, is
       Herv.
       > gedoopt op 14 september 1777 te Sexbierum.
       >
       >
       >
       > 5 Rense Pieters Post, boer, wonende te Klooster-Lidlum, is
       geboren op 13
       > februari 1779 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 21 februari 1779 te
       > Sexbierum.
       >
       >
       >
       > 6 Durk Pieters is geboren op 18 december 1780 te Sexbierum, is
       Herv.
       > gedoopt op 6 januari 1781 te Sexbierum.
       >
       >
       >
       > 7 Durk Pieters is geboren op 7 januari 1782 te Sexbierum, is
       Herv.
       > gedoopt op 27 januari 1782 te Sexbierum.
       >
       >
       >
       > 8 Watse Pieters Post, landbouwer, wonende te Sexbierum, is
       geboren op 8
       > juni 1783 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 29 juni 1783 te
       Sexbierum.
       >
       > Watse trouwt op 7 mei 1814 te Sexbierum (huwelijksgetuigen waren
       zijn broer
       > Andries Pieters Post (zie I.1), zijn broer Renze Pieters Post (zie
       I.5),
       > zijn zwager Pieter Alberts Elzinga en zijn zwager Johannes Sijtses
       Douma) op
       > 30-jarige leeftijd met de 19-jarige Rigtsje Sijtses Douma, dochter
       van
       > Sijtse Sjoerds Douma en IJntje Johannes. Rigtsje, wonende te
       Sexbierum, is
       > geboren op 30 augustus 1794 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 14
       september
       > 1794 te Sexbierum, is overleden op 10 september 1846 te Barradeel.
       Rigtsje
       > werd 52 jaar en 11 dagen.
       >
       > Rigtsje was later gehuwd (2) met Nies Taekes Zondervan.<1..3>
       >
       >
       >
       > 9 Rinske Pieters is geboren op 20 februari 1785 te Sexbierum,
       is Herv.
       > gedoopt op 15 maart 1785 te Sexbierum.
       >
       >
       >
       > 10 Rigstje Pieters is geboren op 10 maart 1787 te Sexbierum, is
       Herv.
       > gedoopt op 25 maart 1787 te Sexbierum.
       >
       >
       >
       > Sietze Elsinga
       >
       > www.elsinga-s.nl <http://www.elsinga-s.nl/>
       >
       >
       >
       >
       >
       > _____
       >
       > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Reiny Wiersma
       > Verzonden: zondag 29 juli 2007 17:41
       > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Pieter Pieters en Oeke Eilerts
       > Sexbierum
       >
       >
       >
       > Attie,
       >
       > bedankt voor je suggestie. Ik was er al bang voor, Oeke
       Eiles/Eilerts
       > kan ik helemaal niet terug vinden en Pieter Pietersen destemeer.
       > Ben bang dat ik dit voorlopig moet laten rusten en hopen op een
       > toevalstreffer, tenzij natuurlijk iemand nog een brillant idee
       heeft.
       >
       > Bedankt in ieder geval
       > Reiny
       >
       > --- In Friesland-genealogy <mailto:Friesland-genealogy%
       40yahoogroups.com>
       > @yahoogroups.com, "Attie Hoogland"
       > <attie_hoogland@> wrote:
       > >
       > > Graag jullie advies.
       > > Ik zoek de ouders van Pieter Pieters en Oeke Eilerts/Eijles uit
       > > Sexbierum
       > > > Barradeel, huwelijken 1773
       > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 september 1773 in
       Sexbierum
       > > > Man : Pieter Pieters afkomstig van Sexbierum
       > > > Vrouw : Oeke Eijles afkomstig van Sexbierum
       > > >
       > > > Kinderen: Andries, Pieter, Aaltje, Douwe, Rense, Durk, Watse,
       > Rinske,
       > > Rigtsje
       > >
       > > Pieter en Oeke hoeven niet in Sexbierum geboren te zijn, maar
       wonen
       > op
       > > het moment dat ze trouwen in Sexbierum.
       > > Misschien woont er een Pieter of een Oeke in 1773 in Sexbierum.
       > >
       > > succes verder,
       > > Attie
       > >
       >
       >
       >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
      • Nieuwsgroep SE
       Reiny, Toen Watse Pieters Post in 1814 wilde trouwen met Rigtje Sijtses Douma, moest hij een bewijs van overlijden van zijn vader overleggen. Aangezien deze
       Message 6 of 6 , Jul 30, 2007
        Reiny,        Toen Watse Pieters Post in 1814 wilde trouwen met Rigtje Sijtses Douma,
        moest hij een bewijs van overlijden van zijn vader overleggen.

        Aangezien deze was overleden voor het ingaan van de burgerlijke stand zo
        rond 1811 werd er een zogenaamde akte van bekendheid opgemaakt, waarin
        getuigen verklaarden dat hij in maart 1797 is overleden (zonder de exacte
        datum te kunnen noemen).        Over geboorteregisters van doopsgezinden kan ik je niets vertellen.

        De beroepen van de betreffende personen zijn te vinden in de
        huwelijksbijlagen bij een huwelijksakte, of in de geboorte, trouw of
        overlijdensakten.        Meer informatie over genealogisch onderzoek kun je bijvoorbeeld vinden op
        http://www.tresoar.nl/ onder voorouders -> toelichting op genealogisch
        onderzoek        Groeten

        sietze        _____

        Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Reiny Wiersma
        Verzonden: maandag 30 juli 2007 13:18
        Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Pieter Pieters en Oeke Eilerts
        Sexbierum        Sietze,

        Bedankt voor je reaktie, ik kwam veel gegevens tegen die ik nog niet
        had.
        Ik heb een paar vragen nog.

        *Hoe kom je aan de sterfdatum (maand) van Pieter Pieters?
        *Wat is een akte van bekendheid?
        *Hebben de doopsgezinden ook een geboorteregister bijgehouden, zodat
        ik de afkomst te weten kan komen?
        *Hoe kom je aan de beroepen van de mensen?

        Ik ben nog maar een paar maanden aan het zoeken naar familie, dus ik
        weet nog niet zo heel veel.

        Groet
        Reiny

        --- In Friesland-genealogy <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        @yahoogroups.com, "Nieuwsgroep SE"
        <nieuwsgroepen@...> wrote:
        >
        > Reiny,
        >
        >
        >
        > Volgens mij is Pieter Pieters gedoopt op belijdenis 30 april 1775.
        Het ziet
        > er dus naar uit dat zijn ouders doopsgezind.
        > Hieronder de gegevens van de website van Tresoar, waaruit zou
        blijken dat
        > hij in 1740 is geboren.
        >
        > Verder heb ik het gezin van Pieter Pieters en Oeke Eilerts zoals ik
        het heb
        > hieronder vermeld.
        >
        > Wellicht dat je met behulp van de vernoemingen van de kinderen nog
        iets kunt
        > vinden ?
        >
        > Genealogisch Onderzoek
        >
        > Barradeel, dopen, geboortejaar 1740, doopjaar 1775
        >
        > Dopeling: Pieter Pieters
        >
        > Geboren in 1740
        >
        > Gedoopt op belijdenis op 30 april 1775 in Sexbierum
        >
        > Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder
        >
        >
        >
        > Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
        >
        > Dopeling : PIETER of PIETJE PIETERS
        >
        >
        >
        > Bron:
        >
        > Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
        >
        > Herv. gem. Sexbierum, doop 1619-1812
        >
        > Inventarisnr. : 106
        >
        > Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
        >
        >
        >
        > Wijzigingsdatum: 15-8-2006
        >
        >
        >
        >
        >
        > I Pieter Pieters Post, huisman (boer), wonende te Sexbierum, is
        geboren
        > in 1740, is Herv. gedoopt op 30 april 1775 te Sexbierum (gedoopt op
        > belijdenis), is overleden in maart 1797 te Sexbierum (akte van
        bekendheid).
        > Pieter werd 57 jaar.
        >
        > Pieter trouwt op 12 september 1773 te Sexbierum op 33-jarige
        leeftijd met
        > Oeke Eilerts. Oeke, boerin, wonende te Sexbierum.
        >
        >
        >
        >
        >
        > Van Pieter en Oeke zijn tien kinderen bekend:
        >
        >
        >
        > 1 Andries Pieters Post, kooltjer, wonende te Sexbierum, is
        geboren op 9
        > oktober 1773 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 20 november 1774 te
        > Sexbierum, is overleden op 14 december 1823 te Sexbierum. Andries
        werd 50
        > jaar, 2 maanden en 5 dagen.
        >
        > Andries trouwt (Herv.) op 17 mei 1801 te Sexbierum op 27-jarige
        leeftijd met
        > de 23-jarige Renske Alberts Elzinga, dochter van Albert Pieters en
        Rinske
        > Alberts. Renske, arbeidster, wonende te Sexbierum, is geboren in
        1778 te
        > Sexbierum, is Herv. gedoopt op 27 april 1806 te Sexbierum, is
        overleden op
        > 19 maart 1837 17.00 uur te Sexbierum. Renske werd 59 jaar.
        >
        >
        >
        > 2 Pieter Pieters is geboren op 23 oktober 1774 te Sexbierum, is
        Herv.
        > gedoopt op 20 november 1774 te Sexbierum.
        >
        >
        >
        > 3 Aaltje Pieters Post, winkelierster, wonende te Sexbierum, is
        geboren
        > op 15 augustus 1776 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 8 september
        1776 te
        > Sexbierum, is overleden op 3 maart 1827 09.00 uur te Sexbierum
        > "winkeliersche". Aaltje werd 50 jaar, 6 maanden en 16 dagen.
        >
        > Aaltje trouwt op 25 april 1802 te Sexbierum op 25-jarige leeftijd
        met de
        > 34-jarige Pieter Alberts Elzinga, zoon van Albert Pieters en Rinske
        Alberts.
        > Pieter, mr. schoenmaker en winkelier, wonende te Sexbierum en te
        Hijlaard,
        > is geboren in 1768 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 23 oktober
        1803 te
        > Sexbierum, is overleden op 20 maart 1844 te Sexbierum, is als
        overleden
        > aangegeven op 21 maart 1844 te Barradeel (aangevers overlijden
        waren zijn
        > zoon Pieter Pieters Elzinga en Pieter Harms Westra). Pieter werd
        76 jaar.
        >
        >
        >
        > Pieter Alberts nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in
        Sexbierum
        > en gaf 2 kinderen op.
        >
        > Akte datum 27-3-1812.
        >
        >
        >
        >
        >
        > 4 Douwe Pieters is geboren op 8 september 1777 te Sexbierum, is
        Herv.
        > gedoopt op 14 september 1777 te Sexbierum.
        >
        >
        >
        > 5 Rense Pieters Post, boer, wonende te Klooster-Lidlum, is
        geboren op 13
        > februari 1779 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 21 februari 1779 te
        > Sexbierum.
        >
        >
        >
        > 6 Durk Pieters is geboren op 18 december 1780 te Sexbierum, is
        Herv.
        > gedoopt op 6 januari 1781 te Sexbierum.
        >
        >
        >
        > 7 Durk Pieters is geboren op 7 januari 1782 te Sexbierum, is
        Herv.
        > gedoopt op 27 januari 1782 te Sexbierum.
        >
        >
        >
        > 8 Watse Pieters Post, landbouwer, wonende te Sexbierum, is
        geboren op 8
        > juni 1783 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 29 juni 1783 te
        Sexbierum.
        >
        > Watse trouwt op 7 mei 1814 te Sexbierum (huwelijksgetuigen waren
        zijn broer
        > Andries Pieters Post (zie I.1), zijn broer Renze Pieters Post (zie
        I.5),
        > zijn zwager Pieter Alberts Elzinga en zijn zwager Johannes Sijtses
        Douma) op
        > 30-jarige leeftijd met de 19-jarige Rigtsje Sijtses Douma, dochter
        van
        > Sijtse Sjoerds Douma en IJntje Johannes. Rigtsje, wonende te
        Sexbierum, is
        > geboren op 30 augustus 1794 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 14
        september
        > 1794 te Sexbierum, is overleden op 10 september 1846 te Barradeel.
        Rigtsje
        > werd 52 jaar en 11 dagen.
        >
        > Rigtsje was later gehuwd (2) met Nies Taekes Zondervan.<1..3>
        >
        >
        >
        > 9 Rinske Pieters is geboren op 20 februari 1785 te Sexbierum,
        is Herv.
        > gedoopt op 15 maart 1785 te Sexbierum.
        >
        >
        >
        > 10 Rigstje Pieters is geboren op 10 maart 1787 te Sexbierum, is
        Herv.
        > gedoopt op 25 maart 1787 te Sexbierum.
        >
        >
        >
        > Sietze Elsinga
        >
        > www.elsinga-s.nl <http://www.elsinga- <http://www.elsinga-s.nl/> s.nl/>
        >
        >
        >
        >
        >
        > _____
        >
        > Van: Friesland-genealogy <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        @yahoogroups.com
        > [mailto:Friesland-genealogy <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        @yahoogroups.com] Namens Reiny Wiersma
        > Verzonden: zondag 29 juli 2007 17:41
        > Aan: Friesland-genealogy <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        @yahoogroups.com
        > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Pieter Pieters en Oeke Eilerts
        > Sexbierum
        >
        >
        >
        > Attie,
        >
        > bedankt voor je suggestie. Ik was er al bang voor, Oeke
        Eiles/Eilerts
        > kan ik helemaal niet terug vinden en Pieter Pietersen destemeer.
        > Ben bang dat ik dit voorlopig moet laten rusten en hopen op een
        > toevalstreffer, tenzij natuurlijk iemand nog een brillant idee
        heeft.
        >
        > Bedankt in ieder geval
        > Reiny
        >
        > --- In Friesland-genealogy <mailto:Friesland-genealogy%
        40yahoogroups.com>
        > @yahoogroups.com, "Attie Hoogland"
        > <attie_hoogland@> wrote:
        > >
        > > Graag jullie advies.
        > > Ik zoek de ouders van Pieter Pieters en Oeke Eilerts/Eijles uit
        > > Sexbierum
        > > > Barradeel, huwelijken 1773
        > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 september 1773 in
        Sexbierum
        > > > Man : Pieter Pieters afkomstig van Sexbierum
        > > > Vrouw : Oeke Eijles afkomstig van Sexbierum
        > > >
        > > > Kinderen: Andries, Pieter, Aaltje, Douwe, Rense, Durk, Watse,
        > Rinske,
        > > Rigtsje
        > >
        > > Pieter en Oeke hoeven niet in Sexbierum geboren te zijn, maar
        wonen
        > op
        > > het moment dat ze trouwen in Sexbierum.
        > > Misschien woont er een Pieter of een Oeke in 1773 in Sexbierum.
        > >
        > > succes verder,
        > > Attie
        > >
        >
        >
        >
        >
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >

        [Non-text portions of this message have been removed]
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.