Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Re: Gatske Idskes Beeltje (was Re: Halbe Beeltje

Expand Messages
 • Appy de Vries
  Folkert; Idske Clases gedoopt op belijdenis, 23-02-1776 in Langezwaag,k.v. niet genoemde vader en moeder.[Hervormd] opm. Bejaard persoon [34j]!!won.Langezwaag.
  Message 1 of 15 , May 27 1:21 AM
   Folkert;
   Idske Clases gedoopt op belijdenis,
   23-02-1776 in Langezwaag,k.v.
   niet genoemde vader en moeder.[Hervormd]
   opm. Bejaard persoon [34j]!!won.Langezwaag.

   Dopen H.veen-Bovenknijpe [Doopsgezindt]
   Idske Clases ; doop 1776 in Langezwaag, lid sinds 1781 in Bovenkn.
   overl.;1826.
   zijn vrouw;Antye Jelles doop 23-01-1777
   van de Kniep,overl.1826.

   ouders Antye [Antje] Jelles;
   [Doopsgezindt]
   Jelle Piers doop 25- 01-1752; van Niehorne,overl. ;1776.
   echtgenoot van Gatske Sieses,
   doop 25-01-1752; van Niehorne,
   zij zijn gehuwd 22-04-1731 te Nieuwehorne.

   Bkn. 4170 akte 59 [Schoterland]
   Idske Clases oud 84j.,huisman won.
   te Bovenknijpe,gehuwd met Antje Jelles
   nalatende drie kinderen, op de 20ste des
   maand Mei,s.morgens ten zeven uren,
   in huisnr.129 te Bovenkn. is overleden.
   [waar later zijn zoon Klaas woont!]

   Bkn.4170 akte ?
   Antje Jelles [76j.] boerinne won .Bovenkn. ,weduwe van Idske Clases Beeltje nalatende drie kinderen,
   op 11-09-1826 in huisnr.129 is
   overleden.

   hun huwelijk; 08-02-1778 Knijpe
   Jiske Klaks [Iesk]! dikke schrijffout!]
   en
   Antje Jelles.
   De drie kinderen volgens mij;
   Grietje,Klaas en Gatske [naar beppe vernoemd]?

   Bkn. 4085 Huwelijk 28-Mei-1826 [Schotl.]
   Klaas Idskes Beeltje 38 jaren,
   huisman,geb.en won.Bovenkn.
   meerderj. z.v. Idske Klases Beeltje
   blijkens doodsextract aldaar op den
   20ste deser maand overl.en van
   Antje Jelles,boerinne won nog aldaar,
   met toestemmingvan zijn moeder,hierbij tegenwoordig
   en
   Rigtje Pieters Baltjes 33j.,zonder ber.
   geb. en won. Bovenkn. d.v.
   Pieter Euverens Baltjes en Antje Minderts
   blijkens doodsextracten,de eerste op
   den achtsten April 1819,en de laatste
   op 15 Juli 1825 te Bovenkn.zijn overleden.

   Bkn.4174 overleden 04-11-1839 [Schotl.]
   Grietje Idskes Beeltje 60j.,zonder ber.
   geb.en won. Bovenkn.
   ongetrouwde dochter van Idske Klases Beeltje en Antje Jelles [beide overl.]
   in het huisnr.127 Bovenkn.


   Volkstelling 1840 [Schotl.]
   Klaas Idskes Beeltje 52j hoofd
   geb.01-08-1797,
   in de Knijpe,
   [Protestant]
   Rigtje Pieters Baltjes 47j.
   kinderen;
   Idske 10j. Pieter 5j. Johannes 2j.
   Besjoch it mar efkes Folkert!
   groetsjes
   Appy. p.s.

   Doopsgez. gezinsdopen;
   v.d. Brug [geen voornaam!]
   Gatske Idskes Beeltje
   geb.26-10-1778 in Bovenkn.
   kinderen;
   Wybe 19-01-1803 BK.
   Antje 21-06-1804 ''
   Idske 21-02-1807 ''
   Gerrit 04-11-1808 ''
   Wyger 13-10-1810 ''
   Sjoukje 11-12-1812 ''
   misschien ten overvloede?.


   ----- Original Message -----
   From: Folkert Breitsma
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Friday, May 18, 2007 9:50 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Gatske Idskes Beeltje (was Re: Halbe Beeltje


   Annemarth (en Appy),

   Er zijn verschillende bronnen die allemaal een ander antwoord geven. Bij het checken van Gatske geboorte akte kwam ik J van der Brug and Gatske J Beeltje tegen. Volgens mij is dat een transcripte fout. Bij het zoeken van de trowuakte van Antje Jelles en Idske Klazes kwam ik een Antje Jelles and Jiske Klaks tegen - weer een transcritpie fout?

   Dacht dat mischien iemand anders dit al had uitgeplozen en vandaar mijn vraag.

   Ik ben ook benieuwd naar de rest van de familie. Het lijkt erop dat Klaas Idskes Beeltje een broer is van Gatske maar ik heb hem niet kunnen vinden. Iemand anders heeft een Antje als een zuster van Gatske.

   Opheldering zou erg worden gewaardeerd.

   Folkert

   Annemarth Sterringa <annemarthsterringa@...> wrote:
   Folkert,

   Staan de ouders niet in deze overlijdensakte?

   Overlijdensakte Schoterland, 1834
   Aangiftedatum 12 februari 1834, akte nr. 17
   Gatske Idskes Beeltje, vrouw, overleden 10 februari 1834
   Oud 55 jaar, weduwe

   Ik kom pas volgende week een keer in CBG, kan hem dan desgewenst
   nakijken.

   Groetjkes,
   Annemarth Sterringa

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Folkert Breitsma
   <fbreitsma@...> wrote:
   >
   > In mijn voorouders komt Gatske Idskes Beeltje voor. Ik heb via
   verschillende bronnen getracht na te trekken wie haar (voor) ouders
   zijn. Kan iemand mij daar bij helpen?
   >
   > Folkert Breitsma

   ---------------------------------
   Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search that gives answers, not web links.

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.