Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 23-05-2007

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 23-05-2007 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , May 23, 2007
   De onderstaande advertenties zijn op 23-05-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Klaas Hendrik Alma.
   geb.: nb. (74 jaar). overl.: Surhuizum, 24-04-2007. (Feanster 01-05-2007).

   Foppe Bouma (partner: Klaske Paulusma).
   geb.: 26-12-1943. overl.: Opeinde (Sm), 16-05-2007. (DrCrt 23-05-2007).

   Pieter Brouwer (partner: Janke de Vries).
   geb.: Boelensloane, 11-01-1927. overl.: Drachten, 20-05-2007. (DrCrt 23-05-2007).

   Henderikus Folkert de Poel (partner: Sibbeltje de Poel-Kamminga).
   geb.: 12-09-1918. overl.: Stroobos?, 25-04-2007. (Feanster 01-05-2007).

   J. Fokkens (partner: Visser).
   geb.: nb. overl.: Kollum, 15-05-2007. (NOF 21-05-2007).

   Jantsje Fokkens (partner: Visser).
   geb.: nb. overl.: Kollum, 15-05-2007. (NOF 18-05-2007).

   Ybeltje (Jip) Haaksma (partner: Zuidersma).
   geb.: nb. overl.: Kollumerzwaag, 15-05-2007. (NOF 18-05-2007).

   Anne Hoekstra.
   geb.: nb. overl.: Groningen, 14-05-2007. (NOF 18-05-2007).

   Wiebe Hoekstra.
   geb.: nb. overl.: Oerterp, datum nb.. (DrCrt 23-05-2007).

   Fokeltje Huizenga (partner: S. Leffring).
   geb.: 12-01-1938. overl.: Surhuisterveen?, 24-04-2007. (Feanster 01-05-2007).

   Wieberen Kooistra (partner: W. Kootstra).
   geb.: Garyp, 20-04-1925. overl.: Burgum, 14-05-2007. (Actief 23-05-2007).

   Harrie Koopmans.
   geb.: nb. overl.: Stroobos, 30-04-2007. (Feanster 08-05-2007).

   Basel Koreya.
   geb.: nb. overl.: Burgum, 15-05-2007. (Actief 23-05-2007).

   Hiltje Kracht-Kooistra.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (Feanster 01-05-2007).

   Dine Kuipers.
   geb.: nb. (92 jaar). overl.: Surhuisterveen, 21-04-2007. (Feanster 01-05-2007).

   Abraham Mozes.
   geb.: nb. (54 jaar). overl.: Harkema, 26-04-2007. (Feanster 08-05-2007).

   Abraham (Bram) Mozes.
   geb.: 07-09-1952. overl.: Harkema?, 26-04-2007. (Feanster 01-05-2007).

   Jantje (Kanne) Nieuwman.
   geb.: Opende, 14-09-1923. overl.: Groningen, 23-04-2007. (Feanster 01-05-2007).

   Tiny Oostra-Dijkstra (partner: Willem Oostra).
   geb.: 20-07-1943. overl.: Gerkesklooster?, 04-05-2007. (Feanster 08-05-2007).

   Siem Otter.
   geb.: nb. overl.: 16-05-2007. (Actief 23-05-2007).

   Hielke Popkema.
   geb.: nb. overl.: Kortehemmen, datum nb.. (DrCrt 23-05-2007).

   L. Posthuma.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 23-05-2007).

   Jan Posthumus.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 23-05-2007).

   Aukje Sikkema-Witteveen.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (Feanster 01-05-2007).

   Jantje Stellingwerf (partner: Alle Bosma, overl.: 05-11-2001).
   geb.: nb. (82 jaar). overl.: Burgum, 18-05-2007. (Actief 23-05-2007).

   Rindert Stenekes (partner: Bonnie Nijboer).
   geb.: nb. overl.: Drachten, 18-05-2007. (DrCrt 23-05-2007).

   Wil Stutterheim.
   geb.: nb. overl.: Drachten, 11-05-2007. (DrCrt 23-05-2007).

   Arnold Jan Sura (partner: Tinie Alberts).
   geb.: Rybnik (Polen), 02-06-1927. overl.: Dokkum (wonende te Kollum), 17-05-2007. (NOF 21-05-2007).

   Jaap Tillema.
   geb.: nb. overl.: 21-05-2007. (DrCrt 23-05-2007).

   Jacob (Jaap, Jappie) Tillema.
   geb.: nb. overl.: Eastermar, 17-05-2007. (Actief 23-05-2007).

   Jolle Tjeerdsma.
   geb.: nb. overl.: Sumar, datum nb.. (Actief 23-05-2007).

   Rens Tjoelker-Loonstra (partner: Aldert Tjoelker).
   geb.: nb. (76 jaar). overl.: Groningen, 11-05-2007. (Feanster 15-05-2007).

   Herman van der Meulen.
   geb.: Twijzelerheide, 14-10-1959. overl.: Harkema, 09-05-2007. (Feanster 15-05-2007).

   Idske van Lune (partner: Riekele van Dellen, overl.: 21-03-1997).
   geb.: Kollum, 18-06-1920. overl.: Dokkum, 17-05-2007. (NOF 18-05-2007).

   Jan Wierda (partner: Hennie Minkes).
   geb.: nb. overl.: Drachten (Bertilla), datum nb.. (DrCrt 23-05-2007).

   Fopkje Wijmenga (partner: Otte Veenstra).
   geb.: nb. overl.: Opeinde (Sm), datum nb.. (DrCrt 23-05-2007).

   Rita Zijlstra (partner: Eesge Roosma).
   geb.: Snits, 03-01-1951. overl.: Drachten, 21-05-2007. (DrCrt 23-05-2007).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.