Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Goitske Veenstra

Expand Messages
 • Henk Smit
  Hallo Cor, dit is inderdaad een hele hoop informatie. Daar moet ik even goed voor gaan zitten. Dankjewel hiervoor, fantastisch. Daar ben je wel stevig mee
  Message 1 of 2 , May 23, 2007
   Hallo Cor,

   dit is inderdaad een hele "hoop" informatie.
   Daar moet ik even goed voor gaan zitten.
   Dankjewel hiervoor, fantastisch.
   Daar ben je wel stevig mee bezig geweest zeg.
   En ook nog mooie extra info als "niet kunnen schrijven", "schipper",
   adressen enz. enz..

   Hier is in ieder geval weer veel uit te halen voor mij en zal er wel
   weer even zoet mee zijn.

   Met hartelijke groet,
   Henk


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Cor <cj.seinstra@...> wrote:
   >
   > Hallo Henk en andere meelezers m/v.
   >
   > Vanmorgen voor jou naar het HCL geweest.
   > Ik dacht zo behoorlijk wat info.
   > Suggesties van anderen wat betreft aktes en jouw
   > vragen hieronder op 1 hoop "gegooid".
   >
   > Succes er mee, gegroet Cor.
   >
   > Geboorteakte Leeuwarden, 1891
   > Aangiftedatum 9 februari 1891, akte nr. 98
   > Harmen Smit, geboren 8 februari 1891
   > Zoon van Jan Smit en Goitske Veenstra
   > NB: Ouders zijn woonachtig te Beetsterzwaag
   > ANTWOORD:
   > Jan Smit 32jr., schipper won. te Beetsterzwaag.
   > Harmen geboren in hun schip te Leeuwarden.
   > Jan kon niet schrijven.
   >
   > Geboorteakte Leeuwarden, 1901
   > Aangiftedatum 23 maart 1901, akte nr. 222
   > Aaltje Smit, geboren 23 maart 1901
   > Dochter van Jan Smit en Goitske Veenstra
   > ANTWOORD :
   > Aaltje geb. te Leeuwarden.
   > Jan Smit 42jr. arbeider won. Leeuwarden.
   > Jan kon niet schrijven.
   >
   >
   > Geboorteakte Leeuwarden, 1889
   > Aangifte 5 maart 1889, akte nr. 165
   > Andries Smit, * 4 maart 1889
   > Zoon van Jan Smit en Gooitske Feenstra
   > NB: Ouders zijn woonachtig te Beetsterzwaag
   > ANTWOORD :
   > Andries geb. te Leeuwarden in hun schip.
   > Jan Smit 30 jr., schipper won. te Beetsterzwaag.
   > Moeder heet hier Gooitske Feenstra.
   > Jan kon niet schrijven.
   >
   > Overlijdensakte Leeuwarden, 1902
   > Aangifte 3 januari 1902, akte nr. 4
   > Jan Smit, man, overleden 2 januari 1902
   > Oud 43 jaar, gehuwd
   > Zoon van Andries Jans Smit en Aaltje Gerrits Slange
   > ANTWOORD :
   > Jan Smit arbeider, won. te Leeuwarden.
   > Geboren te Tjalleberd.
   > Man van Gooitske Feenstra.
   > Vader Andries won. te Leeuwarden, moeder ovl.
   > Vader Andries Jans Smit, is 75 jaar en is de aangever.
   >
   >
   > Huwelijksakte Leeuwarden, 1902
   > Man: Pieter van der Horst
   > Vrouw: Goitske Veenstra
   > Datum: 3 december 1902, akte nr. 243
   > ANTWOORD :
   > Pieter wedn. van Reindertje Kalksma.
   > Pieter 46jr., geb. 21-02-1856 te Sneek, steendrukker. won. Leeuwarden.
   > Zoon van Pieter v.d. Horst, concierge en Martje Koster.
   > Goitske geb. 10-04-1867 Beetsterzwaag gem. Opsterland, 35jaar,
   > waschvrouw en strijkster, weduwe van Jan Smit (04-1902)
   > Dr. van Harmen Jans Veenstra, schipper en Fardo Pieters Boersma.
   > Beide won. Beetsterzwaag.
   > Echtpaar komt te wonen Fabriekssteeg 33
   >
   > acht
   > | minderjarige voorkinderen
   > drie
   > ( Dit stond exact zo in de kolom van Pieter,
   > de betekenis weet ik ook niet zeker, maar vermoed dat het kinderen
   > uit een eerdere relatie zijn Cor).
   >
   > Bruidegom vijf:
   > Reindert *31-03-1885
   > Martje *12-10-1886
   > Ulberdina *18-08-1890
   > Johannes *13-01-1892
   > Arnoldus *01-05-1895
   >
   > In bevolkingsreg. met fam. naam van der Horst.
   > Hieruit de 5 bovenstaande geboortedata gevonden.
   > Ook nog meer kinderen:
   > Martje *06-05-1881, 2e Martje *30-05-1882, 3e Martje *12-10-1886
   > Pieter *28-07-1883
   > Jan * 16-03-1898
   > Reindertje *28-02-1900
   > Andries *04-03-1889
   > Harmen *08-02-1891
   > Aaltje *23-03-1901
   > Jitske Geertruida *19-03-1884
   > Tietia *10-06-1893
   > Reindertje Kalksma ovl. 01-03-1900 te Leeuwarden.
   > Jan Smit ovl. 02-01-1902 te Leeuwarden, man van Gooitske Feenstra.
   >
   >
   >
   >
   > Huwelijksakte Leeuwarden, 1912
   > Man: Pieter van der Horst
   > Vrouw: Aleida Maria Backers
   > Datum: 26 juni 1912, akte nr. 146
   > ANTWOORD :
   > Pieter *28-07-1883 Leeuwarden 28jr., magazijnbediende
   > Zoon van Pieter v.d. Horst en Reindertje Kalksma beide ovl.
   > Pieter v.d. Horst ovl. 01-10-1909 te Leeuwarden.
   > Echtg. van Goitske Veenstra, vroeger wedn. van Reindertje Kalksma.
   > Reindertje ovl. 01-03-1900 te Leeuwarden, vrouw van Pieter v.d. Horst.
   > Aleida *19-05-1886 te Leeuwarden, 26jaar
   > Dr. van Nicolaas Backers 68jr., kleermaker en Theresia de Vries, 61jr.
   >
   >
   > Als het dezelfde is, staat in de bijlagen waar Goitske overleden is.
   > En als dit haar zoon is die hier trouwt, staat er misschien in de
   > bijlagen waar zijn moeder vertoeft of overleden is.
   > Huwelijksakte Leeuwarden, 1918
   > Man: Andries Smit
   > Vrouw: Gelkje Leverland
   > Datum: 3 juli 1918, akte nr. 145
   > ANTWOORD :
   > Andries Smit 29 jr. timmerman, * en won. Leeuwarden.
   > Zoon van Jan Smit, ovl. en Gooitske Feenstra 51jr, won. te Leeuwarden.
   > Gelkje 24jr., naaister * te Gronau (Duitsland) won. te Leeuwarden.
   > Dr. van Bouwke Leverland, 62jr. groenteventer en van
   > Hiltje Nieuwenhuis, 52jr. beide won. Leeuwarden.
   > Als getuige Jan Leverland 28jr. pakhuisknecht en broeder van Andries.
   > Jan won. te Leeuwarden.
   > Dit komt uit de huw. akte, bijlagen alleen in Tresoar.
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.