Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

voorgeborchte

Expand Messages
 • Melle van der Heide
  Beste allen, Mijn vader vertelde mij recent dat de kerkleer wat betreft ongedoopte kinderen en het voorgeborchte is aangepast. Wikipedia geeft hierover
  Message 1 of 1 , May 15 2:47 AM
  • 0 Attachment
   Beste allen,

   Mijn vader vertelde mij recent dat de kerkleer wat betreft ongedoopte kinderen en het voorgeborchte is aangepast. Wikipedia geeft hierover uitsluitsel: "Op 21 april 2007 heeft Paus Benedictus XVI een document van de Internationale Theologencommissie ondertekend waarin het concept van het voorgeborchte als een "te restrictieve opvatting van het heil" omschreven wordt, en men de opvatting naar voren droeg dat buiten hun schuld ongedoopte, in persoonlijke onschuld gestorven kinderen toch op één of andere wijze door Gods almacht gered (kunnen) worden."

   Hier staat nog veel meer. Ook dat enkele kerkprovincies (Engeland, Nederland) meerdere malen spijt hebben betuigd. Een mooi voorbeeld is in Harlingen te vinden, alwaar op de Roomse begraafplaats op het ongewijde stukje grond heden ten dage een monument staat van Jan Murk de Vries, die ook de ramen in de Harlingse kerk heeft ontworpen. Wijlen pater Hoekstra, die mij nog mijn vormsel begeleidde, heeft destijds een emmer wijwater gepakt en deze over het veld heen gegooid, eveneens bij wijze van spijtbetuiging. Een daad die mij op jonge leeftijd al duidelijk maakte wat voor fouten er zijn gemaakt in het verleden.

   Tot zover.

   Met vriendelijke groet,

   Melle van der Heide   ____________________________________________________________________________________Get the Yahoo! toolbar and be alerted to new email wherever you're surfing.
   http://new.toolbar.yahoo.com/toolbar/features/mail/index.php

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.