Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Tjaard IJsbrands, Miedum x Leentje Pallas, Miedum.

Expand Messages
 • reyacta
  Ha Herman en Attie, In Leeuwarden is sowieso veel ondertrouw bewaard, met beroepen - maar ook elders heb ik soms wel 5 vermeldingen van een huwelijk - de ot en
  Message 1 of 3 , May 11, 2007
  • 0 Attachment
   Ha Herman en Attie,

   In Leeuwarden is sowieso veel ondertrouw bewaard, met beroepen - maar
   ook elders heb ik soms wel 5 vermeldingen van een huwelijk - de ot en
   de diverse proclamaties plus het echte huwelijk.

   Verder ging rk vaak naar het het gerecht ipv naar de hervormde kerk.
   Ik dacht even dat je misschien vast zat, omdat Miedum daarvoor
   ontbreekt, of als het rk was de doopboeken van Het Klooster bv. die
   pas laat beginnen,
   Maar kijk ..: gezocht met: tjeerd leentje
   kwam ik ook bij Attie's Baukje :)

   en waarom ze niet te vinden was met ijsbrand* erbij in:
   Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
   Dopeling : BAUKJE
   Vader : TJEERD .....
   Moeder : LEENTJE PAULUS
   Aanwezige : MARIA JAKOBS
   ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

   en waar:
   Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   Oud-Roomse gem. Leeuwarden, doop 1699-1804
   Inventarisnr. : 1015

   Zie, daar is het rkverhaal al.

   Leeuwarden overlijden/begraven tussen 1727 en 1803
   Overleden: Baukje Dojema
   Datum : tussen 1727 en 1803
   Plaats : Leeuwarden
   Opm. : De overledene is gedoopt op 29 april 1704

   Nog een zusje voor Leentje:
   Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum, 1704
   DTB nr: 480, 1622 - 1734
   Vermelding: Ondertrouw van 15 juni 1704, Wirdum
   Man: Yde Hotses, Wirdum
   Vrouw: Janke Palles, Miedum

   Gestandaardiseerde namen: IEDE HOTSES en JANKE PAULUS
   NB: getrouwd te Miedum

   Geen kinderen gevonden, maar Wirdum doopt en trouwt wijtgaard rk -
   N.B. Dopen van 1736, 1737 en 1745-1812, huwelijken van 1744-1811.

   En Lekkum/Miedum ging wel hierheen, dat was voor hun het dichtste bij:
   Leeuwarden - Rooms-katholieke parochie - Statie `Het Klooster' in de
   Bontepapensteeg
   N.B. Het gemeentearchief, Grote Kerkstraat 29, beschikt over meer
   indices dan het Ryksargyf.

   1019-I. Doop- en trouwboek, 1744-1812.
   Index dopen: DTB nr. 1025.
   N.B. Dopen van 1744-1812 en huwelijken van 1744-1769 en 1773-1811.
   Je IJsbrand zal daar ook gedoopt zijn, of we zoeken niet goed bij de
   oud-roomsen.

   Met Doyema zijn er een Jouke en Lysbeth Tiaerds, en een hele
   interessante Isbrandus 1665 in Leeuwarden. Met Doiema, Dooyema,
   Dooiema, en Doojema zijn er ook een heleboel, maar niets hierbij passends.

   groet margreet
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.