Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 01-04-2007

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 01-04-2007 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Apr 1, 2007
   De onderstaande advertenties zijn op 01-04-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Jan Botter Fik (partner: Catharina v.d. Broek).
   geb.: 09-03-1916. overl.: 25-03-2007. (OSC 28-03-2007).

   Geertje Bremer (partner: Jan de Haan, overl.: -1-12-1989).
   geb.: Kollumerpomp, 29-08-1917. overl.: Veenwouden, 29-03-2007. (NOF 30-03-2007).

   Willem Brink (partner: Baukje Kloostra).
   geb.: 20-07-1925. overl.: Kollumerzwaag, 27-03-2007. (NOF 28-03-2007).

   Geertje (G�) de Dood (partner: Jacob Gerrits, overl.: 03-03-2003).
   geb.: 03-04-1937. overl.: 24-03-2007. (OSC 26-03-2007).

   Rudolf de Jong.
   geb.: 27-07-1945. overl.: Kollum, 23-03-2007. (NOF 26-03-2007).

   Imkje (Emmy) Dijkstra (partner: Klaas Huizenga).
   geb.: Twijzelerheide, 06-08-1929. overl.: Damwoude, 22-03-2007. (NOF 23-03-2007).

   Sijke Eliveld (partner: Aalze van der Bij, overl.: 25-05-1986).
   geb.: 26-03-1922. overl.: 28-03-2007. (NOF 30-03-2007).

   Hendrikje Ernst (partner: Gerrit de Jong, overl.: 08-11-1988).
   geb.: Akkerwoude, 01-05-1912. overl.: Veenwouden, 26-03-2007. (NOF 28-03-2007).

   Hiltje Hoogstra (partner: Yme Holwerda, overl.: 04-07-1984).
   geb.: Ee, 05-06-1919. overl.: Zwolle, 23-03-2007. (OSC 26-03-2007).

   Gerrit Jakobs (partner: Nancy Westerop).
   geb.: Meppel, 19-10-1924. overl.: Meppel, 25-03-2007. (OSC 26-03-2007).

   Gerrit Jakobs (partner: Nancy Westerop).
   geb.: Meppel, 19-10-1924. overl.: Meppel, 25-03-2007. (OSC 28-03-2007).

   Imkje Jansma (partner: Offe Wesselius, overl.: 15-11-2003).
   geb.: Ikkerw�ld, 17-08-1925. overl.: Dokkum, 25-03-2007. (NOF 26-03-2007).

   Tjeerd Kerkstra.
   geb.: nb. overl.: Engwierum, 00-03-2007. (NOF 23-03-2007).

   Jacoba Linde (partner: Albert Beugeling, overl.: 20-06-1981).
   geb.: 11-09-1916. overl.: 23-03-2007. (OSC 28-03-2007).

   Pieter Meerstra (partner: Joukje Veenstra, overl.: 10-04-1996).
   geb.: nb. (85 jaar). overl.: Twijzel, 25-03-2007. (NOF 28-03-2007).

   Vrouwke Nieland (partner: Bauke Bijlsma, overl.: 29-10-2003).
   geb.: nb. (91 jaar). overl.: Kollum, 18-03-2007. (NOF 21-03-2007).

   Josephus Emanuel (Joop) Philipsen (partner: Rose De 'Forest).
   geb.: nb. (78 jaar). overl.: datum nb.. (OSC 26-03-2007).

   Stijntje Post (partner: Feije Feijen).
   geb.: nb. (86 jaar). overl.: datum nb.. (OSC 26-03-2007).

   Geertje Postma (partner: Anne de Boer, overl.: 07-10-2003).
   geb.: 18-02-1927. overl.: Burgum, 24-03-2007. (NOF 26-03-2007).

   Pier Prins.
   geb.: nb. (90 jaar). overl.: 00-03-2007. (NOF 26-03-2007).

   Lenie Prinsen (partner: Ton Giesen, overl.: 11-06-1987).
   geb.: Soest, 10-03-1926. overl.: Meppel, 23-03-2007. (OSC 26-03-2007).

   Philippus Sipma.
   geb.: nb. overl.: Engwierum, 18-03-2007. (NOF 21-03-2007).

   Harry Snoeyer (partner: Janny Karsten).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 30-03-2007).

   Ite ter Veer (partner: Baukje Hijlkema).
   geb.: Burum, 30-09-1937. overl.: Leeuwarden (wonende te Burum), 21-03-2007. (NOF 23-03-2007).

   Roelofje Tiemes (partner: Jan de Jonge).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 30-03-2007).

   Roelofje (Roelie) Tiemes (partner: Jan de Jonge).
   geb.: Staphorst, 24-10-1925. overl.: Meppel, 26-03-2007. (OSC 28-03-2007).

   Antje van der Helm (partner: Jan Dekker, overl.: 00-04-2006).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 26-03-2007).

   Anna van der Veen (partner: Siebe de Vries).
   geb.: 12-01-1929. overl.: Feanw�lden, 28-03-2007. (NOF 30-03-2007).

   Wietske van der Veen (partner: Hein Luimstra, overl.: 16-12-1994).
   geb.: Augustinusga, 13-01-1931. overl.: Beetsterzwaag, 27-03-2007. (NOF 28-03-2007).

   Ida van der Weg (partner: Tjeerd van der Gali�n).
   geb.: nb. (84 jaar). overl.: Houten, 22-03-2007. (NOF 23-03-2007).

   Hennie van Regteren (partner: Bloemberg).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 26-03-2007).

   Hennie van Regteren (partner: Bloemberg).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 28-03-2007).

   Henk Veen.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 26-03-2007).

   Hendrik (Henk) Vos (partner: Geesje Baas).
   geb.: 27-12-1947. overl.: 27-03-2007. (OSC 28-03-2007).

   Berend Jan (Ben) Zomerdijk (partner: Euphemia van Dam, overl.: 24-02-1971).
   geb.: nb. (83 jaar). overl.: datum nb.. (OSC 30-03-2007).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.