Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Grietje Murks Jorritsma

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Rob, Ik vond nóg een kind van Sybren Douwes en Jetske/Zetske Klases: Franekeradeel, dopen, geboortejaar 1764, doopjaar 1805 Dopeling: Klaas, mr. verver.
  Message 1 of 2 , Mar 23, 2007
  • 0 Attachment
   Rob,

   Ik vond nóg een kind van Sybren Douwes en Jetske/Zetske Klases:
   Franekeradeel, dopen, geboortejaar 1764, doopjaar 1805
   Dopeling: Klaas, mr. verver.
   Geboren op 18 januari 1764
   Gedoopt op belijdenis op 12 mei 1805 in Tzum
   Zoon van Sibren Douwes en Zetske Klazes

   Hij neemt de naam Ferwerda aan in 1811. Laat ik nou altijd gedacht hebben
   dat dat een herkomstnaam was, maar het kan dus ook een beroepsnaam zijn!:

   Ferwerda, Klaas Sybrens, Mr. Ferwer, TzumKinderen: Evert 20, Korneliske 21,
   Zetske 16, Willemke 13, Sibren 11, Reinder 9, Ymkje 8Mairie Tzum, fol. 21v   Zoon Reinder Sybrens lijkt de naam Sybrensma te hebben aangenomen en
   overlijdt ongehuwd in jan. 1819 in Baarderadeel. De namen van ouders worden
   in de akte niet vermeld, maar de leeftijd bij overlijden klopt.   Het feit dat alle kinderen van Sybren Douwes en Jetske/Setske Klases zich op
   belijdenis late dopen, zou er op kunnen duiden dat hun ouders niet gedoopt
   waren of bijv. Doopsgezind en dan wordt het lastig...........   Ik vond in ieder geval het huwelijk van Sybren en Setske:

   Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum, 1754

   DTB nr: 520, 1665 - 1811

   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 mei 1754, Menaldum

   Man: Sybren Douwes, Menaldum

   Vrouw: Setske Clases, Schalsum   Op dit moment lijkt Tresoar niet helemaal goed te functioneren, dus verder
   zoeken laat nog even op zich wachten.   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.   ----- Original Message -----
   From: rwcverouden
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Friday, March 23, 2007 6:09 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Grietje Murks Jorritsma

   Beste medespeurders,

   Laat ik mij eerst even voorstellen. Mij naam is Rob Verouden en ik ben
   sinds 1971 gehuwd met Helen van der Borst.
   Ik ben al vele jaren bezig met een kwartierstaat van onze kinderen en
   nu aanbeland bij Helens overgrootmoeder Grietje Murks Jorritsma.
   <knip>
   Via de site van Tresoar ben ik ondertussen een stuk verder gekomen maar
   ik loop vast bij Grietjes voorvader Wybe Sybrens Jorritsma, mr.
   grofsmid, geb. ca 1772 Menaldum en overl. 25-12-1814 Arum, gehuwd ca
   1795 met Dieuwke Sydses Hogerhuis/Hogenhuis. Volgens zijn
   overlijdensacte was hij een zoon van Sybren Douwes en Jetske Klaazes.

   Een aansluiting bij alle andere genoemde Jorritsma's heb ik niet kunnen
   vinden en als ik andere mogelijke kinderen van Sybren en Jetske opzoek
   krijg ik met redelijke zekerheid het volgende:
   -Iemkje Sybrens geb. Menaldum 06-12-1757 en ged. Arum 25-05-1783 (NG)
   -Bauke Sybrens (van Smeden) geb. 03-08-1761 Menaldum en ged. 23-05-1802
   Franeker (NG)
   -Reiner Sybrens geb. Menaldum 20-02-1766 en ged. Arum 10-05-1804 (NG)
   -Goris Sybrens (van Smeden) geb. 19-05-1771 Arum en ged. 23-05-1802
   Franeker.

   Sorry voor het uitgebreide verhaal maar misschien heeft iemand anders
   iets aan alles wat ik vermeld heb.

   Gaarne zou ik jullie hulp in willen roepen om verder te kunnen komen.

   Met vr. gr.
   Rob Verouden
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.