Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

+ Overlijdensberichten Friesland 03-02-2007

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 03-02-2007 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Feb 3 9:01 PM
  • 0 Attachment
   De onderstaande advertenties zijn op 03-02-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Sjoukje Jager (partner: Jan Kooistra, overl.: 24-05-1994).
   geb.: nb. (87 jaar). overl.: Harkema, 29-01-2007. (NOF 31-01-2007).

   Trienus Kootstra (partner: Fetje de Vries).
   geb.: nb. (73 jaar). overl.: Gerkeskleaster, 01-02-2007. (NOF 02-02-2007).

   Meiltje Mellema (partner: Epema).
   geb.: nb. (90 jaar). overl.: Noardburgum, 27-01-2007. (NOF 31-01-2007).

   Tiny Over de Linden (partner: Eef Steen, overl.: 13-11-2004).
   geb.: Hoorn, 26-09-1923. overl.: Veenwouden, 28-01-2007. (NOF 31-01-2007).

   Hiltje Postma (partner: de Vries).
   geb.: nb. overl.: Kollumerzwaag, 26-01-2007. (NOF 31-01-2007).

   Tessa van der Meulen.
   geb.: 10-04-1994. overl.: 29-01-2007. (NOF 31-01-2007).

   Tessa van der Meulen.
   geb.: nb. overl.: Zwagerbosch, 29-01-2007. (NOF 02-02-2007).

   Antje (Anna) Wiersma (partner: Jouke Bloem, overl.: 15-03-1983).
   geb.: Damwoude, 01-01-1922. overl.: Veenwouden, 30-01-2007. (NOF 31-01-2007).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.