Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Huwelijk Johannes Smits en Johanna Geerts DECKEN TIETES x TRIJN GALAMA

Expand Messages
 • Maikel Galama
  Hoi Anne, mijn lijntjes lopen totaal anders, mijn oudst bekende voorouders gebruikten zowel de patronymen als de familienaam Meylema, oftewel: ze kwamen van
  Message 1 of 2 , Feb 2, 2007
   Hoi Anne,

   mijn lijntjes lopen totaal anders, mijn oudst bekende voorouders gebruikten
   zowel de patronymen als de familienaam Meylema, oftewel: ze kwamen van
   het gehucht Meylahuizen, vlakbij Oosterend. Pas in 1811 werd de naam
   Galema aangenomen, en nog weer later Galama.

   Aan jouw overzicht kan ik wel iets toevoegen, het is echter goed om hierbij
   rekening te houden met de tijd waarin het zich afspeelt, familienamen werden
   wel gebruikt maar wisselden zeer regelmatig. Daarnaast zijn de bronnen
   natuurlijk beperkt, het is géén Burgerlijke Stand periode !

   Yge Deckens Galama was uit het 1e huw van zijn vader, uit het 2e huw was
   een zoon Jouw Deckens Jongema.
   Decken Tietes Harinxma zal rond 1470 geboren zijn, hij huwde 1: Trijn Yges
   Galama en 2: Saeck Juws Juwinga.
   Trijn Yges was een dochter van Yge Gales Galama, één van de grootste
   vechtersbazen van die tijd, hij had samen met zijn broers Douwe en Hartman
   zeer veel invloed in met name de Zuidwesthoek van Friesland. Hij werd het
   ''woudzwijn'' genoemd. Op 25-01-1492 werd hij te Workum vermoord.

   Deze Yge Gales was een zv Gale Yges en Trijn Douwes Harinxma, Gale Yges
   leefde bij benadering van 1410 tot 1470.
   Alles wat bekend is van de periode voor 1400 is genealogisch minder betrouwbaar
   maar via vernoemingen, maatschappelijke positie en woonplaatsen (Gaasterland
   en Kreil) mag je er wel van uitgaan dat de kruisvaarders de voorouders waren van
   deze Galama's.

   Mocht je meer over de Yge Deckens familie willen weten, in het Jierboek van 1981
   heeft Ype Brouwers een artikel over deze familie geschreven. Daarnaast wordt er
   veel beschreven door de kloosterling Worp van Thabor. Ook is er op Tresoar het
   ''album van Julius van Galama'' met heel veel, redelijk betrouwbare informatie over
   dit geslacht Galama.

   Groetjes, Maikel.

   Oorspronkelijke vraag:

   Hallo Maikel,

   Is dit misschien een van de vrouwelijke lijntjes, en hoe gaat het dan verder?

   1. Hanck Ighedr Galama was born in van Longerhau. She died on 28 Mar 1593 in
   Penjum. Hanck married Baucke Jacobsz Rommertha son of Jacob Thijesz and Sets
   Siercksdr. Baucke died on 1 Mar 1603 in Penjum.

   2. Ighe Deckens Galama (Haniastate, Wjelsryp) died in Longerhau. He married
   Gerlts N..
   3. Gerlts N. .

   4. Decken Tetesz Harinxma was born in Drylts. He married N. Galama.
   5. N. Galama .

   Vriendelijke groet,
   Anne Beukema


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Anne Beukema
   ... Hoi Maikel, Bedankt voor de reactie, en de aanvullingen. Dat Jierboek heb ik wel. Ooit heb ik wat uitgezocht rond Gerrit Jans thoe Fogelsangh, kennelijk
   Message 2 of 2 , Feb 2, 2007
    >Aan jouw overzicht kan ik wel iets toevoegen, ...>

    Hoi Maikel,

    Bedankt voor de reactie, en de aanvullingen. Dat Jierboek heb ik wel. Ooit heb ik wat uitgezocht rond Gerrit Jans thoe Fogelsangh, kennelijk allochtoon, hoe en met wie nageslacht trouwde enzo.

    Vriendelijke groeten,
    Anne Beukema

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.