Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

+ Overlijdensberichten Friesland 25-01-2007

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 25-01-2007 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Jan 25, 2007
  • 0 Attachment
   De onderstaande advertenties zijn op 25-01-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Meindert de Graaf (partner: Fokje Jansma).
   geb.: 11-12-1933. overl.: Dokkum (wonende te Zwaagwesteinde), 21-01-2007. (NOF 24-01-2007).

   Ebelina (Liene) de Haan (partner: Gjalt Wijma, overl.: 20-02-1984).
   geb.: nb. (89 jaar). overl.: Buitenpost (Haersmahiem), 21-01-2007. (NOF 24-01-2007).

   Oebele Land.
   geb.: nb. (53 jaar). overl.: Lekkerkerk, 22-01-2007. (NOF 24-01-2007).

   Hiltje Scherjon (partner: de Jong).
   geb.: nb. overl.: Damw�ld, 20-01-2007. (NOF 24-01-2007).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.