Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Stamboomgegevens Kroes

Expand Messages
 • John Willemsens
  Hallo, Hieronder een voorlopige kwartierstaat van mijn grootmoeder van moederskant. Ik hou mij aanbevolen voor aanvullingen en correcties. -- I -- 1 Janna
  Message 1 of 1 , Jul 12, 1999
   Hallo,
   Hieronder een voorlopige kwartierstaat van mijn grootmoeder van moederskant.
   Ik hou mij aanbevolen voor aanvullingen en correcties.

   -- I --

   1 Janna Catharina Kroes, geboren in Nieuwer Amstel=Amstelveen op 5
   juli 1878, overleden in Heverlee (B) op 10 november 1941.
   (Zij is getrouwd in Amsterdam op 2 november 1900 met Willem
   Eikema, geboren in Rotterdam op 5 juni 1875, overleden in
   Hilversum op 25 november 1940, zoon van Jasper Eikema en
   Catharina Frederika Blomsteel.)

   -- II --

   2 Haye Kroes, geboren in Sneek op 19 januari 1842, overleden in
   Amsterdam op 23 september 1903.
   Hij is getrouwd in Leeuwarden op 16 mei 1866 met
   3 Wytske Riemersma, geboren in Leeuwarden op 18 september 1841,
   overleden in Amsterdam op 12 juni 1887.
   Uit dit huwelijk:
   - Tjetske (Tjitske) Kroes, geboren in Meppel op 10 januari
   1867.
   - Anna Maria Helena Kroes, geboren in Groningen op 29 januari
   1869, overleden in Amsterdam op 9 september 1957.
   Zij is getrouwd in Amsterdam op 6 februari 1890 met Willem
   Ferwerda, geboren in Amsterdam op 6 november 1867, overleden
   aldaar op 14 augustus 1948, zoon van Johan Ferwerda en
   Trijntje van der Kamp.
   - Veronica Kroes, geboren in Amsterdam op 31 juli 1872,
   overleden aldaar op 22 september 1950.
   Zij is getrouwd in Amsterdam op 10 april 1895 met Bauke de
   Haan, geboren in Sneek op 13 februari 1866, waarschijnlijk
   zoon van J de Haan.
   - Henricus? Ate Kroes, geboren in Leeuwarden op 1 december
   1874, overleden in Haarlem.
   Hij is getrouwd in Haarlem op 6 juni 1901 met Alida Susanna
   (Ida) Koningsbrugge, geboren op 28 februari 1875, overleden
   in Haarlem op 28 oktober 1940, dochter van Hubertus
   Koningsbrugge en Sara Antonia Greeve.
   - Janna Catharina Kroes, geboren in Nieuwer Amstel=Amstelveen
   op 5 juli 1878, zie 1.

   -- III --

   4 Sijbrandus Klaasz Kroes, geboren in Leeuwarden rond 1807,
   overleden na 1866.
   Hij is getrouwd in Leeuwarden op 25 mei 1828 met
   5 Anna Maria Helena Haijes Oosterbaan, geboren in Bolsward rond
   1808, overleden na 1866.
   Uit dit huwelijk:
   - Nicolaas Kroes, geboren in Leeuwarden rond 1829.
   - Veronica Kroes, geboren in Leeuwarden rond 1831.
   - Johannes Kroes, geboren in Leeuwarden rond 1833.
   - Haye Kroes, geboren in Sneek op 19 januari 1842, zie 2.
   6 Ate Riemersma, geboren in Leeuwarden rond 1819, overleden voor
   1866.
   Hij is getrouwd in Leeuwarden op 16 augustus 1840 met
   7 Tjitske (Tjetske) Elzenbos, geboren in Leeuwarden in het jaar
   1819, overleden na 1866.
   Uit dit huwelijk:
   - Wytske Riemersma, geboren in Leeuwarden op 18 september
   1841, zie 3.

   -- IV --

   8 Klaas Sijbrens Kroes, geboren in Mantgum rond 1768, overleden in
   Leeuwarden op 14 november 1830.
   Hij is ondertrouwd in Leeuwarden op 16 december 1797 voor de
   kerk met
   9 Trijntje Jans Schaafsma, geboren in Grouw rond 1770, overleden
   in Leeuwarden op 6 maart 1838.
   Uit dit huwelijk:
   - Sijbrandus Klaasz Kroes, geboren in Leeuwarden rond 1807,
   zie 4.
   10 Haije Pieters Oosterbaan, geboren in Bolsward rond 1778,
   overleden aldaar op 19 april 1828.
   Hij was gehuwd met
   11 Froukje Sjoerds Nota, geboren in Tjerkwerd rond 1778, overleden
   in Bolsward op 4 maart 1828.
   Uit dit huwelijk:
   - Anna Maria Helena Haijes Oosterbaan, geboren in Bolsward
   rond 1808, zie 5.
   12 Geert Annes (Hendriks) Riemersma, geboren in Leeuwarden op 2
   juli 1784, gedoopt aldaar, overleden aldaar op 6 april 1859.
   Hij is getrouwd in Leeuwarden op 18 mei 1806, getrouwd aldaar
   voor de kerk met
   13 Janneke Wilkeshuis, geboren in Leeuwarden op 15 februari 1780,
   overleden aldaar op 9 augustus 1859.
   Uit dit huwelijk:
   - Ate Riemersma, geboren in Leeuwarden rond 1819, zie 6.
   14 Ate Gjalts Elzenbos (Elzenbosch), geboren in Huizum op 25
   februari 1793, overleden in Leeuwarden op 16 oktober 1826.
   Hij is getrouwd in Leeuwarden op 20 november 1814 met
   15 Wytske Ydes de Groot, geboren in Harlingen rond 1792, overleden
   in Leeuwarden op 6 december 1847.
   Uit dit huwelijk:
   - Tjitske (Tjetske) Elzenbos, geboren in Leeuwarden in het
   jaar 1819, zie 7.
   - dochter Elzenbos.
   Zij was gehuwd met Dirk van der Weide, geboren rond 1815.

   -- V --

   16 Sijbren Pieters Kroes tzt, geboren in Mantgum (?) rond 1743,
   overleden voor 1830.
   Hij is getrouwd rond 1768 met
   17 Fokeltje Douwes, geboren in Mantgum (?) rond 1743, overleden
   voor 1830.
   Uit dit huwelijk:
   - Klaas Sijbrens Kroes, geboren in Mantgum rond 1768, zie 8.
   18 vader Schaafsma, geboren in Grouw (?) rond 1745, overleden voor
   1838.
   Zijn dochter bij een onbekende vrouw:
   - Trijntje Jans Schaafsma, geboren in Grouw rond 1770, zie 9.
   20 Pieter Sjoukes Oosterbaan, geboren in Bolsward in het jaar 1738,
   overleden aldaar in het jaar 1801.
   Hij is getrouwd in Bolsward (?) in het jaar 1760 met
   21 Pietje Haijes, geboren in Bolsward in het jaar 1744, overleden
   aldaar in het jaar 1821.
   Uit dit huwelijk:
   - Haije Pieters Oosterbaan, geboren in Bolsward rond 1778, zie
   10.
   - Sybe Pieters Oosterbaan, geboren in Bolsward in het jaar
   1787, overleden aldaar in het jaar 1833.
   Hij is getrouwd in het jaar 1810 met Aafke de Boer, geboren
   in Bolsward in het jaar 1789, overleden aldaar in het jaar
   1858, dochter van Sytse Gerrit de Boer en Joanna Lutzes.
   22 Sjoerd Piers Nota tzt, geboren in Tjerkwerd (?) rond 1753.
   Hij was gehuwd met
   23 Hiltje, geboren in Tjerkwerd (?) rond 1753.
   Uit dit huwelijk:
   - Froukje Sjoerds Nota, geboren in Tjerkwerd rond 1778, zie
   11.
   24 Hendrik Annes Riemersma, geboren in Leeuwarden (?) rond 1759.
   Hij was gehuwd met
   25 Maria Elizabeth Rutgers, geboren in Leeuwarden (?) rond 1759.
   Uit dit huwelijk:
   - Geert Annes (Hendriks) Riemersma, geboren in Leeuwarden op 2
   juli 1784, gedoopt aldaar, zie 12.
   26 Hermanus Hendriks Wilkeshuis, geboren in Leeuwarden (?) rond
   1755.
   Hij was gehuwd met
   27 Rinske Jacobus, geboren in Leeuwarden (?) rond 1755.
   Uit dit huwelijk:
   - Janneke Wilkeshuis, geboren in Leeuwarden op 15 februari
   1780, zie 13.
   28 Gjalt Jurjens Elzenbos (Elzenbosch), geboren in Huizum (?) rond
   1768, overleden voor 1826.
   Hij was gehuwd met
   29 Doetje Ates, geboren in Huizum (?) rond 1768, overleden voor
   1826.
   Uit dit huwelijk:
   - Ate Gjalts Elzenbos (Elzenbosch), geboren in Huizum op 25
   februari 1793, zie 14.
   30 Yde Jurjens de Groot, geboren in Harlingen (?) rond 1767,
   overleden in Harlingen op 30 april 1810.
   Hij was gehuwd met
   31 Rinske Willems, geboren in Harlingen (?) rond 1767, overleden in
   Harlingen op 5 februari 1813.
   Uit dit huwelijk:
   - Wytske Ydes de Groot, geboren in Harlingen rond 1792, zie
   15.
   - Jurjen de Groot, geboren rond 1802.

   -- VI --

   32 Pieter? Kroes tzt, geboren in Mantgum (?) rond 1718.
   Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
   - Sijbren Pieters Kroes tzt, geboren in Mantgum (?) rond 1743,
   zie 16.
   34 Douwe?, geboren in Mantgum (?) rond 1718.
   Zijn dochter bij een onbekende vrouw:
   - Fokeltje Douwes, geboren in Mantgum (?) rond 1743, zie 17.
   40 vader Oosterbaan, geboren in Bolsward (?) rond 1728.
   Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
   - Pieter Sjoukes Oosterbaan, geboren in Bolsward in het jaar
   1738, zie 20.
   42 Haije?, geboren in Bolsward (?).
   Zijn dochter bij een onbekende vrouw:
   - Pietje Haijes, geboren in Bolsward in het jaar 1744, zie 21.
   44 vader Nota tzt, geboren in Tjerkwerd (?) rond 1728.
   Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
   - Sjoerd Piers Nota tzt, geboren in Tjerkwerd (?) rond 1753,
   zie 22.
   46 Hiltjes vader, geboren in Tjerkwerd (?) rond 1728.
   Zijn dochter bij een onbekende vrouw:
   - Hiltje, geboren in Tjerkwerd (?) rond 1753, zie 23.
   48 vader Riemersma, geboren in Leeuwarden (?) rond 1734.
   Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
   - Hendrik Annes Riemersma, geboren in Leeuwarden (?) rond
   1759, zie 24.
   50 vader Rutgers, geboren in Leeuwarden (?) rond 1734.
   Zijn dochter bij een onbekende vrouw:
   - Maria Elizabeth Rutgers, geboren in Leeuwarden (?) rond
   1759, zie 25.
   52 vader Wilkeshuis, geboren in Leeuwarden (?) rond 1730.
   Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
   - Hermanus Hendriks Wilkeshuis, geboren in Leeuwarden (?) rond
   1755, zie 26.
   54 Jacobus?, geboren in Leeuwarden (?) rond 1730.
   Zijn dochter bij een onbekende vrouw:
   - Rinske Jacobus, geboren in Leeuwarden (?) rond 1755, zie 27.
   56 vader Elzenbos, geboren in Huizum (?) rond 1743.
   Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
   - Gjalt Jurjens Elzenbos (Elzenbosch), geboren in Huizum (?)
   rond 1768, zie 28.
   58 Ate?, geboren in Huizum (?) rond 1743.
   Zijn dochter bij een onbekende vrouw:
   - Doetje Ates, geboren in Huizum (?) rond 1768, zie 29.
   60 vader de Groot, geboren in Harlingen (?) rond 1742.
   Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
   - Yde Jurjens de Groot, geboren in Harlingen (?) rond 1767,
   zie 30.
   62 Willem?, geboren in Harlingen (?) rond 1742.
   Zijn dochter bij een onbekende vrouw:
   - Rinske Willems, geboren in Harlingen (?) rond 1767, zie 31.

   -- VII --

   64 vader Kroes tzt, geboren rond 1690.
   Zijn zonen bij een onbekende vrouw:
   - waarschijnlijk Sjoerd? Kroes tzt, geboren rond 1715.
   Hij had bij een onbekende vrouw ��n zoon.
   - Pieter? Kroes tzt, geboren in Mantgum (?) rond 1718, zie 32.
   
   John Willemsens.
   ..........................
   http://www.euronet.nl/~advaya/ananda.htm
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.