Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Ennius Cyprianus of Aene Sipkes (Aneae)

Expand Messages
 • Wybo Palstra
  L.S. Sybrandus Aeneae huwde Trijntje Pieters in 1659 te Bolsward ze kregen een kind Grietje die huwde met Jelle Reinalda. Wie kent de voorouders van voornoemd
  Message 1 of 2 , Jan 1, 2007
  • 0 Attachment
   L.S.

   Sybrandus Aeneae huwde Trijntje Pieters in 1659 te Bolsward ze kregen
   een kind Grietje die huwde met Jelle Reinalda.

   Wie kent de voorouders van voornoemd echtpaar.

   Mvg,

   Wybo Palstra


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Tjeerd Pieter Inia
   Beste Wybo, In reactie op je vraag betreffende de familie Aeneae een mogelijke sleutel tot verder antwoord: (mogelijk omdat één en ander aleen is gebaseerd
   Message 2 of 2 , Jan 1, 2007
   • 0 Attachment
    Beste Wybo,

    In reactie op je vraag betreffende de familie Aeneae een mogelijke
    sleutel tot verder antwoord: (mogelijk omdat één en ander aleen is
    gebaseerd op een hypothetisch aanname) Het achtervoegsel Aeneae, lijkt
    enigszins op mijn achternaam Inia, althans indien beide namen worden
    uitgesproken. Bovendien komt ook in mijn familie in deze zelfde
    periode een Sybren (Ealzes Inia) voor. Ik heb absoluut geen verdere
    aanwijzing dat beide families wellicht verwant zijn, sterker nog ik
    vermoed dat één en ander toch niet sluitend te krijgen is, maar wie
    weet vind je in de toekomst nog iets.

    Ik zie overigens nog niet het verband tussen "jou" Sybrandus Aeneae en
    de in het onderwerp genoemde Ennius Cyprianus of Aene Sipkes(Aneae).
    Is dit wellicht een zoon van Sybrandus? Op de tresoar-site staat dat
    Sybrandus van "de Bildt" afkomstig is, notaris publiek en
    procureur fiscaal van beroep is, deze beroepen komen ook in mijn
    genoemde familie voor in deze periode. Een mogelijke eerdere generatie
    is Eduardus Aeneae afkomstig uit Holwerd, ook notaris publicus die
    trouwt in 1722 met Trijn Hoytes uit Leeuwarden. Holwerd is een stuk in
    de richting (vanuit Bolsward gerekend) van de herkomst van de familie
    Inia (omg Dokkum, Wierum, Aalsum, Anjum).

    "Mijn" Sybren Ealzes Inia, trouwt in 1668 te Dokkum met Fetje Jans.
    Sybren wordt genoemd als brouwer en olt burgemeester te Dokkum. Sybren
    is vader van Ealse/Eso/Aelso Sybrens Inia (*1669-rond1720), eveneens
    brouwer en burgemeester te Dokkum, Ealse was gehuwd met Trijntje
    Tjeerds Fogelsangh.

    Met vriendelijke groet,

    Tjeerd P. Inia
    http://home.12move.nl/tp.inia
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.