Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] emigratie naar Argentinië

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Tymen, Ik heb even op je site rondgeneusd , omdat ik toevallig bij een onderzoek een emigratie naar Argentinië tegenkwam. De namen van de betrokken personen
  Message 1 of 1 , Dec 30, 2006
   Tymen,

   Ik heb even op je site 'rondgeneusd', omdat ik toevallig bij een onderzoek
   een emigratie naar Argentinië tegenkwam. De namen van de betrokken personen
   komen niet op de Swierenga-lijst voor, maar hieronder volgt, wat ik al
   'google'-nd bij elkaar sprokkelde.
   Op 15-12-1889 vertrok het echtpaar Koelma-van der Molen (vermoedelijk met
   dochters Sytske en Lutske uit Fedde's eerste huwelijk) aan boord van het SS
   Leerdam van de Holland Amerika Lijn naar Buenos Aires. In de vroege ochtend
   van 16-12-1889 kwam de Leerdam op 30 mijl ten N van lichtschip Noord Hinder
   in dichte mist in aanvaring met het Engelse schip 'Gaw Quansia' alias ''Gaw
   Quan Sia'' alias ''Qaw Quan Sin'' of nog ''Gaw Guan Sia'' van kapitein
   Robert Lord. De Leerdam zonk en de opvarenden werden teruggebracht naar
   Hamburg, waar ze van de HAL een gratis reis terug naar Holland aangeboden
   kregen. 130 van de 300 mensen weigerden dat. Overigens was de reis naar
   Argentinië ook gratis. Omdat Argentinië een tekort aan boerenarbeiders had,
   haalde de Argentijnse overheid in die tijd emigranten over de oversteek te
   wagen door de overtocht voor hen te betalen.
   Op 28-12-1889 scheepte Fedde zich opnieuw met vrouw en dochters in, ditmaal
   aan boord van het Duitse schip Uruguay dat op 23-01-1890 arriveerden ze in
   Buenos Aires. Uiteindelijk 'settle'-den ze zich vermoedelijk in de Colonia
   Esperanza, een kolonie die ca 1859 door Duitse immigranten was gebouwd.
   Fedde Koelma's naam werd bij aankomst verbasterd tot Federico Culma, nazaten
   heten Culman. Echtgenote Zwaantje werd genoteerd als Ana Molina.

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.

   ----- Original Message -----
   From: "tymen_wierstra" <twierstra@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Saturday, December 30, 2006 10:40 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] emigratie naar Argentinië


   Van dr. Robert P. Swierenga, Research Professor aan het Van Raalte
   Institute te Michigan kreeg ik een lijst van Nederlanders die van
   1882 tot en met 1926 in de haven van Buenos Aires zijn aangekomen.
   De gegevens van deze lijst zijn ontleend aan de passagierslijsten
   van het Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) te
   Buenos Aires. Helaas zijn veel passagierslijsten verloren gegaan,
   ook van de "emigratiegolf" in 1889 en 1890. Van de overblijvende
   lijsten zijn de namen vaak verbasterd, enerzijds vanwege de slechte
   leesbaarheid, anderzijds omdat men niet bekend was met de
   Nederlandse achter- en voornamen. Maar ook verder bevat de lijst
   nogal wat onnauwkeurigheden.

   Verder stuurde hij me een lijst van emigranten uit Nederland naar
   Latijns Amerika in de jaren 1835 tot en met 1880 en een artikel over
   emigratie naar Argentinië getiteld "The Church and Dutch Reformed
   Colonization in Argentina: A Worst Case Scenario".

   De heer Swierenga gaf me toestemming tot publicatie op de site
   http://www.wierstra.net

   Ik hoop dat sommige genealogen er wat aan hebben en zou het op prijs
   stellen als zij eventuele correcties en/of aanvullingen wiillen
   opsturen. Dan hebben anderen er ook weer profijt van.

   <knip>
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.