Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 28-12-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 28-12-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Dec 28, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 28-12-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Klaas Boskma (partner: Trijntje van der Meer, overl.: 13-01-1945).
   geb.: Rinsumageest, 26-09-1906. overl.: Rinsumageest, 24-12-2006. (NOF 27-12-2006).

   Tjitske Laanstra (partner: A. Pot).
   geb.: 14-03-1923. overl.: Augustinusga, 24-12-2006. (NOF 27-12-2006).

   Jelske Storm (partner: Johan J. Zuidema).
   geb.: Burgum, 04-03-1921. overl.: Zwaagwesteinde, 24-12-2006. (NOF 27-12-2006).

   Albert van der Sluis (partner: Baukje Althof, overl.: 27-07-2005).
   geb.: Oosterzee, 18-08-1935. overl.: Leeuwarden (wonende te Rinsumageest), 25-12-2006. (NOF 27-12-2006).

   Sjoukje Zuidema (partner: Jan de Graaf).
   geb.: nb. (61 jaar). overl.: Kollumerzwaag, 22-12-2006. (NOF 27-12-2006).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.