Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Johanna van Eysinga

Expand Messages
 • Frits Hunneman
  Hallo Appy, Bedankt voor je informatie over de Pecama s. in mijn enthousiasme ben ik hier direct mee verder gegaan zonder jou te bedanken of te informeren over
  Message 1 of 6 , Dec 27, 2006
   Hallo Appy,

   Bedankt voor je informatie over de Pecama's. in mijn enthousiasme ben ik
   hier direct mee verder gegaan zonder jou te bedanken of te informeren over
   mijn vorderingen.

   Mocht je van mij informatie willen over hetgeen ik verder heb
   gevonden/gezocht via Internet, laat het mij dan even weten.

   Verder nog ter aanvulling op mijn eerdere mail betreffende van Eysinga:
   Zowel Pieter van Eysinga als zijn broer Tjalling, beiden zoons van Tjalling
   van Eysinga, hadden beiden ook een zoon die Tjalling heette. De zoon van
   Pieter echter is geboren rond 1602 en overleden in 1658, grietman van
   Rauwerderhem. De andere Tjalling is geboren rond 1596 en overleden in 1553,
   hij was grietman van Menaldumadeel, kundig rechtsgeleerde en volmacht ten
   landsdage voor kwartier Westergo.
   De vader Tjalling geboren in 1562 was getrouwd met Womck van Heringa.
   Pieter, geboren rond 1564 was getrouwd met Fokel(tje) van Heringa.
   Waarschijnlijk waren dit zusters, maar nog geen bewijs gevonden.
   Womck was een dochter van Aede Eelckesz. van Heringa en Anna Riuerdtsdr.
   Roorda. de ouders van Aede Eelckesz waren Eelcke Sasckesz. Heringa en Womck
   Aedesdr. Jongerna of Jongema.

   Hopelijk heb jij hier iets aan.

   Groeten,

   Frits Hunneman

   Op 27-12-06 heeft Appy de Vries <appydevries@...> het volgende
   geschreven:
   >
   > Frits;
   > ik heb deze in mijn fam.;
   > Fookeltje Adema ged.01-06-1673
   > te Sneek overl.na 1749 te Heerenveen, gehuwd 05-02-1713
   > te H.veen met
   > Hans Geerts Heinsius ged.? te Oldetrijne overl.tussen 1733-1749
   > te H.veen beroep Mr.Tinnegieter en
   > Armvoogd.
   > Fookeltje bij haar huwelijk ''van de
   > Langeswaagen'',en dochter van
   > Lolle Barres Adema en Johanna van
   > Eysinga.
   >
   > ps.Heb je mijn Pekama.s wel ontvangen?? [niets van gehoord!]
   > groetjes Appy.
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Frits Hunneman
   > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com<Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > Sent: Wednesday, December 27, 2006 3:11 PM
   > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Johanna van Eysinga
   >
   > Nynke,
   >
   > E.e.a. uitgezocht m.b.t. Pyter van Eysinga en Fokel van Heringa.
   >
   > Pieter was grietman (burgemeester) van Rauwerderhem
   >
   > en is op 16 januari 1645 gestorven (80 jaar oud) en zijn
   >
   > vrouw Fokel op 5 mei 1639 (73 jaar oud).
   >
   > Zijn zoon heette Tjalling van Eysinga en is geboren rond 1596 en trouwde
   > 1620 met Eets van Hiddema.
   >
   > Johanna van Eysinga kan m.i. geen dochter zijn van Pieter en Fokel, daar
   > zij
   > vermoedelijk rond 1640-1645 is geboren. Haar laatste kind Sjoukjen wordt
   > geboren in 1686 in Sneek. (Barre Jans en Sjoukjen Lolles zijn ouders van
   > Lolle Barres of Lollius Barrius). Zij zal dan, gezien haar huwelijk in
   > 1664,
   > op dat moment begin veertig zijn.
   >
   > Ik denk dat Tjalling van Eysinga haar vader is. Ik heb een doop gevonden
   > van
   > ene Johan of Johanna op 10 juni 1647 te Sneek, als dochter van Tjalling
   > van
   > Eysinga. Dit zou betekenen dat zij bij haar huwelijk 17 jaar oud was. Dit
   > lijkt mij mogelijk.
   > Haar moeder is niet genoemd en gezien huwelijk vermeld in 1620 van haar
   > vader, denk ik niet dat deze Eets van Hiddema haar moeder is, maar ook dit
   > zou mogelijk kunnen zijn.
   >
   > Tjalling van Eysinga was een zoon van Pieter van Eysinga (geboren rond
   > 1565)
   > en Fokel van Heringa (ook Womck genoemd). Haar vader was waarschijnlijk
   > Aede
   > Heringa van Jongema en haar grootvader Aedo Aedes Jonghama.Via Fokel kwam
   > Heringastate in bezit van de familie van Eysinga.
   > Deze Pieter was grietman van Rauwerderhem en had ook een broer Tjalling
   > die
   > grietman was (Menaldumadeel)
   > Hun vader heette ook Tjalling van Eysinga, waarschijnlijk ook grietman,
   > die
   > als balling overleed in 1572. Deze Tjalling had een ook een broer Frans
   > van
   > Eysinga, die o.a. ook een zoon Aede van Eysinga had.
   > Hun vader heette Aede Tjallingszn en hun moeder was Tiet Ritsckesdr.
   > Juckema.
   >
   > Graag uw reactie/commentaar hierop.
   >
   > Groeten,
   >
   > Frits Hunneman
   >
   > 2006/12/27, Frits Hunneman <floris46@... <floris46%40gmail.com>>:
   > >
   > > Bedankt Nynke,
   > >
   > > Dit zijn in ieder geval weer een aantal lijntjes voor verder onderzoek.
   > >
   > > Frits Hunneman
   > >
   > >
   > > Op 27-12-06 heeft Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@...<nynkevandenhooven%40hotmail.com>>
   > het
   > > volgende geschreven:
   > > >
   > > > Frits,
   > > >
   > > > Wat slagen in de lucht:
   > > >
   > > > Via wat ge'google' vond ik een site
   > http://www.raerd.com/page.php?id=40
   > > > waar
   > > > het volgende te lezen staat m.b.t. de Hervormde kerk in Raard:
   > > > "De kerk bezit drie rouwborden, resp. uit 1700, 1768 en 1793. De grote
   > > > grafzerken zijn bij de verbouwing in 1909 tegen de zijmuren van de
   > kerk
   > > > geplaatst. Op een zerk uit 1645 zijn Pytter van Eysinga en Fokel van
   > > > Heringa
   > > > levensgroot afgebeeld. Tjalling van Eeysinga staat ook levensgroot op
   > > > een
   > > > zerk uit 1658."
   > > >
   > > > Pytter en Fokel zouden, gezien de vernoemingen van haar kinderen,
   > > > Johanna's
   > > > ouders geweest kunnen zijn....
   > > > Gezien het feit dat de eerste 2 zoons van Lolle en Johanna Pieter
   > > > genoemd
   > > > worden (zoons 3, 4, 5 en 6 worden Barre genoemd, naar hun opa van
   > > > vaderskant), zou het kunnen zijn dat deze zoons naar de vader van
   > > > moederskant vernoemd. De 'Eysinga'-namen 'wogen' kennelijk zwaarder,
   > > > want
   > > > zoon twee wordt Tjalling genoemd, mogelijk naar Johanna's opa?
   > > >
   > > > Op de website van
   > http://www.angelfire.com/vt/sneuper/statengeneraal.htm
   > > > vond ik:
   > > > "RESOLUTIEN DER STATEN GENERAAL VAN 1610 TOT 1670
   > > > NIEUWE REEKS DEEL 1. 1610-1612.:
   > > > Blz. 367. 20 April 1611. 6-473.
   > > > Raadslid in Adm.v. West Friesland voor Friesland,
   > > > Pieter van Eysinga."
   > > >
   > > > Op http://www.stinseninfriesland.nl/EysingaStateRinsumageest.htm is
   > nog
   > > > het
   > > > één en ander te lezen over Eysinga State in Rinsumageest.
   > > > Er is echter ook een Landgoed Eysinga State tussen St. Nicolaasga en
   > > > Langweer. Zie
   > > > http://www.eysingastate.nl/Historie.htm
   > > >
   > > > Met vriendelijke groet,
   > > > Nynke van den Hooven.
   > > >
   > > > ----- Original Message -----
   > > > From: "Frits Hunneman" < floris46@... <floris46%40gmail.com><floris46%40gmail.com>>
   > > > To: "Friesland Genealogie" <Friesland-genealogy@yahoogroups.com<Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > > > <Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>>
   > > > Sent: Wednesday, December 27, 2006 9:51 AM
   > > > Subject: [Friesland-genealogy] Johanna van Eysinga
   > > >
   > > > Wie kan mij verder helpen met de voorouders van Johanna van Eysinga.
   > > >
   > > > Zij is getrouwd op 24.09.1664 te Sneek met Lolle Barres Adema.
   > > >
   > > > Ik vermoed dat zij van een adellijke familie afkomstig is, echter heb
   > > > hierover op Internet niet veel kunnen vinden wat enige
   > > > aansluiting/houvast geeft.
   > > >
   > > > Alvast bedankt voor uw reactie.
   > > >
   > > > Frits Hunneman
   > > >
   > > >
   > > >
   > >
   > >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.