Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 23-12-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 23-12-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Dec 23, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 23-12-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Hans Baron (partner: Geertje Hoogeveen, overl.: 06-07-1998).
   geb.: Jobbegea-Skuorregea / Jubbega-Schurega, 20-08-1936. overl.: Grins / Groningen, 11-12-2006. (Wkl 14-12-2006).

   Maria Greta (Zus) Brouwer (partner: Jan Sijtsema).
   geb.: Langezwaag, 25-06-1922. overl.: Gorredijk, 17-12-2006. (Wkl 21-12-2006).

   Bauke Jaap Hoekstra.
   geb.: Emmeloord, 16-03-1954. overl.: Harich, 05-12-2006. (Wkl 14-12-2006).

   Johannes Schotanus (partner: Antje Hospes).
   geb.: 01-02-1947. overl.: 09-12-2006. (Wkl 14-12-2006).

   Wietske (Wieke) Zwarts (partner: Gerrit de Jong).
   geb.: Nijeberkeap / Nieuweberkoop, 23-06-1925. overl.: Grins / Groningen, 10-12-2006. (Wkl 14-12-2006).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.