Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 31-10-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 31-10-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Oct 31, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 31-10-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Trijntje Bakker (partner: Heerke de Vries).
   geb.: Goingarijp, 12-06-1926. overl.: Dokkum, 26-10-2006. (NOF 31-10-2006).

   Geertje Bron (partner: Visser).
   geb.: nb. overl.: Twijzelerheide, 25-10-2006. (NOF 31-10-2006).

   Marten de Haan (partner: Jetty Keizer).
   geb.: Vrouwenparochie, 23-05-1942. overl.: Leeuwarden (wonende Buitenpost), 27-10-2006. (NOF 31-10-2006).

   Sije Visser.
   geb.: nb. overl.: Buitenpost, 18-10-2006. (NOF 31-10-2006).

   L. Woudwijk (partner: Lourens).
   geb.: nb. overl.: Zwaagwesteinde, 24-10-2006. (NOF 31-10-2006).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.