Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Emigratie Krom

Expand Messages
 • Sylvia Binch
  Hallo Frans, In de Amerikaanse census van 1790, 1800, 1810, 1820 en 1860 komen in totaal 121 KROM-men voor. Ik stuur de lijsten wel even naar je privé-adres.
  Message 1 of 10 , Oct 7 8:17 AM
   Hallo Frans,

   In de Amerikaanse census van 1790, 1800, 1810, 1820 en 1860 komen in totaal 121 KROM-men voor.

   Ik stuur de lijsten wel even naar je privé-adres. Geef me maar even door welke KROM-men je speciale belangstelling hebben.

   Met vriendelijke groet,


   Sylvia Binch-Talma
   Altijd opzoek naar TALMA (binnen- en buitenland)


   To: friesland-genealogy@yahoogroups.comCC: zuidholland-genealogy@yahoogroups.comFrom: f.i.krom@...: Sat, 7 Oct 2006 09:20:56 +0200Subject: [Friesland-genealogy] Emigratie Krom
   Beste lijstgenoten,Kan iemand voor mij nakijken of er KROM-men naar Amerika zijn geëmigreerd ? Voornamen met een Duitse tint, zoals Johann, Ludwig en Christoph. Zij komen van oorsprong uit Duitsland en zijn tussen ca 1780 en 1800 naar Nederland gekomen, Amsterdam. Emigratie zou moeten zijn geweest tussen 1800 en 1850.Alvast vriedelijk bedankt voor de moeite,Frans Kromwebsite: www.familiewiersema.nl Alles is welkom met betrekking tot de navolgende familienamen : Dijksterhuis(Gr); Gezelle-Meerburg(ZH); Klooster(NH); Krom(NH); Laribeij(Fr); Laribij(Fr); de Leeuw(Gld); Meerburg(ZH); Meerburg-Snarenberg(ZH); Overmeer(ZH); Post(Gr); Teunen(NH); Theunen(NH), Thöne(Grebenstein Dld); Wiersema(Gr); Wyrsema(Gr); Wiersum(Gr).[Non-text portions of this message have been removed]


   _________________________________________________________________
   Get the new Windows Live Messenger!
   http://get.live.com/messenger/overview

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • H. de Walle
   Hallo Sylvia, Ik neem aan dat je deze Talma s allemaal al hebt. Inscripties uit mijn te verschijnen boek Friezen uit Vroeger Eeuwen. Hessel de Walle Piet
   Message 2 of 10 , Oct 7 8:38 AM
    Hallo Sylvia,

    Ik neem aan dat je deze Talma's allemaal al hebt. Inscripties uit mijn te
    verschijnen boek Friezen uit Vroeger Eeuwen.


    Hessel de Walle
    Piet Heinstraat 67
    9726 JT GRONINGEN
    Website: http://www.walmar.nl/inscripties.htm

    <http://www.walmar.nl/> mobiel: 06 11105612
    telefoon: 050 5424787    _____

    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Sylvia Binch
    Verzonden: zaterdag 7 oktober 2006 17:18
    Aan: Frans Krom
    Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Emigratie Krom
    Hallo Frans,

    In de Amerikaanse census van 1790, 1800, 1810, 1820 en 1860 komen in totaal
    121 KROM-men voor.

    Ik stuur de lijsten wel even naar je privé-adres. Geef me maar even door
    welke KROM-men je speciale belangstelling hebben.

    Met vriendelijke groet,


    Sylvia Binch-Talma
    Altijd opzoek naar TALMA (binnen- en buitenland)

    To: friesland-genealogy <mailto:friesland-genealogy%40yahoogroups.comCC>
    @yahoogroups.comCC: zuidholland-
    <mailto:zuidholland-genealogy%40yahoogroups.comFrom>
    genealogy@yahoogroups.comFrom: f.i.krom@orange.
    <mailto:f.i.krom%40orange.nlDate> nlDate: Sat, 7 Oct 2006 09:20:56
    +0200Subject: [Friesland-genealogy] Emigratie Krom

    Beste lijstgenoten,Kan iemand voor mij nakijken of er KROM-men naar Amerika
    zijn geëmigreerd ? Voornamen met een Duitse tint, zoals Johann, Ludwig en
    Christoph. Zij komen van oorsprong uit Duitsland en zijn tussen ca 1780 en
    1800 naar Nederland gekomen, Amsterdam. Emigratie zou moeten zijn geweest
    tussen 1800 en 1850.Alvast vriedelijk bedankt voor de moeite,Frans
    Kromwebsite: www.familiewiersema.nl Alles is welkom met betrekking tot de
    navolgende familienamen : Dijksterhuis(Gr); Gezelle-Meerburg(ZH);
    Klooster(NH); Krom(NH); Laribeij(Fr); Laribij(Fr); de Leeuw(Gld);
    Meerburg(ZH); Meerburg-Snarenberg(ZH); Overmeer(ZH); Post(Gr); Teunen(NH);
    Theunen(NH), Thöne(Grebenstein Dld); Wiersema(Gr); Wyrsema(Gr);
    Wiersum(Gr).[Non-text portions of this message have been removed]

    __________________________________________________________
    Get the new Windows Live Messenger!
    http://get.live <http://get.live.com/messenger/overview>
    com/messenger/overview

    [Non-text portions of this message have been removed]


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • H. de Walle
    Hallo Sylvia Ik geloof dat de bijlage niet meekomt. Dan zo maar Inscripties 1280 - 1811 Engwierum [1412 De gunst van armen en van rijken vertoonde nimmer
    Message 3 of 10 , Oct 7 8:52 AM
     Hallo Sylvia

     Ik geloof dat de bijlage niet meekomt. Dan zo maar

     Inscripties 1280 - 1811

     Engwierum

     [1412 De gunst van armen en van rijken vertoonde nimmer

     zich zo sterk, als in den bouw van deese kerk. Door

     algemeene liefdesblijken. Toen leide Piebo Talmaas

     hand; den eersten steen van haare muren, zij moet

     den rust des tijds verduuren, met leeraars van gesond

     verstand. Den 14 juni 1746

     steen zuidingang kerk; bron: In vogelvlucht Geschiedenis van de gemeente
     Oostdongeradeel

     Talma, Piebe Sjoerds ; 1738 - n.b.; geh. 1762 Jacoba Rebecca Fruytier,
     Groningen; adv. in 1762; ged. op 1 juli 1738 in

     Harlingen; zoon van Sjoerd Talma en Geertje Wijnsma

     Harlingen

     [1860 1720 den 19 april is overleden Tjeerd Bouwes oud 80 jaren sijnde
     voor de agtste maal regeerend burgemeester

     deser stad     1752 den 5 maart is overleden Jan Folkerts van der Plaats oud 29
     1/2 jaar     1765 den 17 december is overleeden Knierke Talma wed. van Jan van
     der Plaats laatst huisvrouw van Jelle Stijl

     in den ouderdom van ruim 43 jaren en legt alhier begraven     1776 den 4 februarij is overleden de koopman Jelle Stijl in den
     ouderdom van bijna 67 jaren en legt hier

     begraven     Op den 31 meij 1804 is overleden Simon Stijl in leven medecinae
     doctor te Harlingen in den ouderdom van 73

     jaren ruim 3 maanden en legt alhier begraven

     grafsteen, grote kerk; bron: Grafschriften Harlingen

     Talma, Knierke Wietses ; 1722 - 1765; dochter van Wijtse Talma en Grietje
     Everts Oosterbaan; geh. 1 1744 Jan Folkerts

     van der Plaats; geh. 2 1755 Jelle Siemens Stijl

     [2579 Ao ... ker ...n sep... inde here g[erust] de eer[ba]re f...men man
     Sybrant Eedes Feitama out 55 iaer hier begr     Ao 16... is gerust ... Grie...bee ... des... out ... iaer ...
     begrave     Den 23 julij 1745 is overleden Claes Sjoerds Talma oud 16 iaer en
     1 maent ende leit alhier begraven

     grafsteen, grote kerk; bron: Grafschriften Harlingen

     Talma, Klaas Sjoerds ; 1729 - 1745; ged. op 29 juli 1729 in Harlingen; kind
     van Sioerd Piebes Talma en Geertie Klases

     [2608 ...[is i]n den heere gerust de eersame ... er Sybrants ... 33 jaer
     en 16 dagen en leit hier met 2 kinderen begraven

     Ao 1691 den 20 november is gestorven de eersame Sybrant Pieters
     Feitama mr Platielbacker out 52 jaer en is

     hier begraven     1763 den 10 maart stierf Sybrand Talma coopman te Harlingen en
     leit hier begraven

     grafsteen, grote kerk; bron: Grafschriften Harlingen

     Talma, Siebrand Sjoerds ; 1733 - 1763; geh. 1758 Elsje Schaaf; ged. op 1
     september 1733 in Harlingen; zoon van Sioerd

     Tallema en Gertje Klaasen Wijnsma; koopman

     [2651 Anno 16[70?] den [8?] april is in den heere gerust de eersame Iacob
     Sybrants Feitama out 66 iaer ende is hier

     begraven     Anno 1679 den 20 martij is gestorven d'eerbare Marike Sybrants
     Feitema out 78 jaer en is hier begraven     Den 24 may 1738 is overlden Geerite Clases Winsma de huisvrou van
     de coopman Sjoerd Talma oud in haer 31

     ste iaer ende leit alhier begraven     Den 20 may 1762 stierv Sjoerd Talma coopm te Harlingen oud 62
     iaeren en is hier begrave

     grafsteen, grote kerk; bron: Grafschriften Harlingen

     Talma, Sjoerd Piebes ; 1700 - 1762; ged. op 11 augustus 1700 in Harlingen;
     kind van Piebe Wietses en Cunyerke

     Tieerds; geh. Geertje Klases Wijnsma

     Kimswerd

     [3401 Ao 1791 den 26 mai ontsliip in den heere de weledle deugdzame
     mejuffrouwe Knierke Talma in leven huisvrouw

     van du G. Horreus predicant te Kimswerd, in den ouderdom van [5]9
     jaren 1 maand en 8 dagen en legt alhier

     grafsteen, in de kerk; bron: Grafschriften Wonseradeel

     Talma, Knierke Sjoerds ; 1732 - 1791; ged. op 20 mei 1732 in Harlingen;
     dochter van Sioert Tallema en Gertje Klaases

     Wijnsma; geh. 1753 Gerard Petrus Horreus     Hessel de Walle
     Piet Heinstraat 67
     9726 JT GRONINGEN
     Website: www.walmar.nl <http://www.walmar.nl/>
     mobiel: 06 11105612
     telefoon: 050 5424787
     _____

     Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Sylvia Binch
     Verzonden: zaterdag 7 oktober 2006 17:18
     Aan: Frans Krom
     Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Emigratie Krom
     Hallo Frans,

     In de Amerikaanse census van 1790, 1800, 1810, 1820 en 1860 komen in totaal
     121 KROM-men voor.

     Ik stuur de lijsten wel even naar je privé-adres. Geef me maar even door
     welke KROM-men je speciale belangstelling hebben.

     Met vriendelijke groet,


     Sylvia Binch-Talma
     Altijd opzoek naar TALMA (binnen- en buitenland)

     To: friesland-genealogy <mailto:friesland-genealogy%40yahoogroups.comCC>
     @yahoogroups.comCC: zuidholland-
     <mailto:zuidholland-genealogy%40yahoogroups.comFrom>
     genealogy@yahoogroups.comFrom: f.i.krom@orange.
     <mailto:f.i.krom%40orange.nlDate> nlDate: Sat, 7 Oct 2006 09:20:56
     +0200Subject: [Friesland-genealogy] Emigratie Krom

     Beste lijstgenoten,Kan iemand voor mij nakijken of er KROM-men naar Amerika
     zijn geëmigreerd ? Voornamen met een Duitse tint, zoals Johann, Ludwig en
     Christoph. Zij komen van oorsprong uit Duitsland en zijn tussen ca 1780 en
     1800 naar Nederland gekomen, Amsterdam. Emigratie zou moeten zijn geweest
     tussen 1800 en 1850.Alvast vriedelijk bedankt voor de moeite,Frans
     Kromwebsite: www.familiewiersema.nl Alles is welkom met betrekking tot de
     navolgende familienamen : Dijksterhuis(Gr); Gezelle-Meerburg(ZH);
     Klooster(NH); Krom(NH); Laribeij(Fr); Laribij(Fr); de Leeuw(Gld);
     Meerburg(ZH); Meerburg-Snarenberg(ZH); Overmeer(ZH); Post(Gr); Teunen(NH);
     Theunen(NH), Thöne(Grebenstein Dld); Wiersema(Gr); Wyrsema(Gr);
     Wiersum(Gr).[Non-text portions of this message have been removed]

     __________________________________________________________
     Get the new Windows Live Messenger!
     http://get.live <http://get.live.com/messenger/overview>
     com/messenger/overview

     [Non-text portions of this message have been removed]


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Sylvia Binch
     Hallo Hessel, Welke Talma s komen voor in jouw boek ? Met vriendelijke groet, Sylvia To: Friesland-genealogy@yahoogroups.comFrom: hessel@walmar.nlDate: Sat, 7
     Message 4 of 10 , Oct 7 8:52 AM
      Hallo Hessel,

      Welke Talma's komen voor in jouw boek ?

      Met vriendelijke groet,

      Sylvia


      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.comFrom: hessel@...: Sat, 7 Oct 2006 17:38:37 +0200Subject: RE: [Friesland-genealogy] Emigratie Krom
      Hallo Sylvia,Ik neem aan dat je deze Talma's allemaal al hebt. Inscripties uit mijn teverschijnen boek Friezen uit Vroeger Eeuwen.Hessel de WallePiet Heinstraat 679726 JT GRONINGENWebsite: http://www.walmar.nl/inscripties.htm<http://www.walmar.nl/> mobiel: 06 11105612telefoon: 050 5424787_____ Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com[mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Sylvia BinchVerzonden: zaterdag 7 oktober 2006 17:18Aan: Frans KromOnderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Emigratie KromHallo Frans,In de Amerikaanse census van 1790, 1800, 1810, 1820 en 1860 komen in totaal121 KROM-men voor.Ik stuur de lijsten wel even naar je priv�-adres. Geef me maar even doorwelke KROM-men je speciale belangstelling hebben.Met vriendelijke groet,Sylvia Binch-TalmaAltijd opzoek naar TALMA (binnen- en buitenland)To: friesland-genealogy <mailto:friesland-genealogy%40yahoogroups.comCC>@yahoogroups.comCC: zuidholland-<mailto:zuidholland-genealogy%40yahoogroups.comFrom>genealogy@yahoogroups.comFrom: f.i.krom@orange.<mailto:f.i.krom%40orange.nlDate> nlDate: Sat, 7 Oct 2006 09:20:56+0200Subject: [Friesland-genealogy] Emigratie KromBeste lijstgenoten,Kan iemand voor mij nakijken of er KROM-men naar Amerikazijn ge�migreerd ? Voornamen met een Duitse tint, zoals Johann, Ludwig enChristoph. Zij komen van oorsprong uit Duitsland en zijn tussen ca 1780 en1800 naar Nederland gekomen, Amsterdam. Emigratie zou moeten zijn geweesttussen 1800 en 1850.Alvast vriedelijk bedankt voor de moeite,FransKromwebsite: www.familiewiersema.nl Alles is welkom met betrekking tot denavolgende familienamen : Dijksterhuis(Gr); Gezelle-Meerburg(ZH);Klooster(NH); Krom(NH); Laribeij(Fr); Laribij(Fr); de Leeuw(Gld);Meerburg(ZH); Meerburg-Snarenberg(ZH); Overmeer(ZH); Post(Gr); Teunen(NH);Theunen(NH), Th�ne(Grebenstein Dld); Wiersema(Gr); Wyrsema(Gr);Wiersum(Gr).[Non-text portions of this message have been removed] __________________________________________________________Get the new Windows Live Messenger!http://get.live <http://get.live.com/messenger/overview>com/messenger/overview[Non-text portions of this message have been removed][Non-text portions of this message have been removed]


      _________________________________________________________________
      Windows Live Spaces is here! It�s easy to create your own personal Web site.
      http://spaces.live.com/signup.aspx

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Sylvia Binch
      Hallo Hessel, Nee, de bijlage zat er niet bij. Heel hartelijk dank voor de toegestuurde informatie. De personen zijn inderdaad bekend, maar de meeste
      Message 5 of 10 , Oct 7 9:14 AM
       Hallo Hessel,

       Nee, de bijlage zat er niet bij.

       Heel hartelijk dank voor de toegestuurde informatie. De personen zijn inderdaad bekend, maar de meeste inscripties niet ! En ik woon nota bene in Harlingen !

       Alleen van de eerste inscriptie (boven de kerkdeur van Engwierum) heb ik een foto.

       Met vriendelijke groet,

       Sylvia


       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.comFrom: hessel@...: Sat, 7 Oct 2006 17:52:24 +0200Subject: RE: [Friesland-genealogy] Emigratie Krom
       Hallo SylviaIk geloof dat de bijlage niet meekomt. Dan zo maarInscripties 1280 - 1811Engwierum[1412 De gunst van armen en van rijken vertoonde nimmerzich zo sterk, als in den bouw van deese kerk. Dooralgemeene liefdesblijken. Toen leide Piebo Talmaas hand; den eersten steen van haare muren, zij moetden rust des tijds verduuren, met leeraars van gesond verstand. Den 14 juni 1746steen zuidingang kerk; bron: In vogelvlucht Geschiedenis van de gemeenteOostdongeradeelTalma, Piebe Sjoerds ; 1738 - n.b.; geh. 1762 Jacoba Rebecca Fruytier,Groningen; adv. in 1762; ged. op 1 juli 1738 in Harlingen; zoon van Sjoerd Talma en Geertje WijnsmaHarlingen[1860 1720 den 19 april is overleden Tjeerd Bouwes oud 80 jaren sijndevoor de agtste maal regeerend burgemeesterdeser stad1752 den 5 maart is overleden Jan Folkerts van der Plaats oud 291/2 jaar1765 den 17 december is overleeden Knierke Talma wed. van Jan vander Plaats laatst huisvrouw van Jelle Stijlin den ouderdom van ruim 43 jaren en legt alhier begraven1776 den 4 februarij is overleden de koopman Jelle Stijl in denouderdom van bijna 67 jaren en legt hier begravenOp den 31 meij 1804 is overleden Simon Stijl in leven medecinaedoctor te Harlingen in den ouderdom van 73 jaren ruim 3 maanden en legt alhier begravengrafsteen, grote kerk; bron: Grafschriften HarlingenTalma, Knierke Wietses ; 1722 - 1765; dochter van Wijtse Talma en GrietjeEverts Oosterbaan; geh. 1 1744 Jan Folkerts van der Plaats; geh. 2 1755 Jelle Siemens Stijl[2579 Ao ... ker ...n sep... inde here g[erust] de eer[ba]re f...men manSybrant Eedes Feitama out 55 iaer hier begrAo 16... is gerust ... Grie...bee ... des... out ... iaer ...begraveDen 23 julij 1745 is overleden Claes Sjoerds Talma oud 16 iaer en1 maent ende leit alhier begravengrafsteen, grote kerk; bron: Grafschriften HarlingenTalma, Klaas Sjoerds ; 1729 - 1745; ged. op 29 juli 1729 in Harlingen; kindvan Sioerd Piebes Talma en Geertie Klases [2608 ...[is i]n den heere gerust de eersame ... er Sybrants ... 33 jaeren 16 dagen en leit hier met 2 kinderen begravenAo 1691 den 20 november is gestorven de eersame Sybrant PietersFeitama mr Platielbacker out 52 jaer en is hier begraven1763 den 10 maart stierf Sybrand Talma coopman te Harlingen enleit hier begravengrafsteen, grote kerk; bron: Grafschriften HarlingenTalma, Siebrand Sjoerds ; 1733 - 1763; geh. 1758 Elsje Schaaf; ged. op 1september 1733 in Harlingen; zoon van Sioerd Tallema en Gertje Klaasen Wijnsma; koopman[2651 Anno 16[70?] den [8?] april is in den heere gerust de eersame IacobSybrants Feitama out 66 iaer ende is hier begravenAnno 1679 den 20 martij is gestorven d'eerbare Marike SybrantsFeitema out 78 jaer en is hier begravenDen 24 may 1738 is overlden Geerite Clases Winsma de huisvrou vande coopman Sjoerd Talma oud in haer 31 ste iaer ende leit alhier begravenDen 20 may 1762 stierv Sjoerd Talma coopm te Harlingen oud 62iaeren en is hier begravegrafsteen, grote kerk; bron: Grafschriften HarlingenTalma, Sjoerd Piebes ; 1700 - 1762; ged. op 11 augustus 1700 in Harlingen;kind van Piebe Wietses en Cunyerke Tieerds; geh. Geertje Klases WijnsmaKimswerd[3401 Ao 1791 den 26 mai ontsliip in den heere de weledle deugdzamemejuffrouwe Knierke Talma in leven huisvrouwvan du G. Horreus predicant te Kimswerd, in den ouderdom van [5]9jaren 1 maand en 8 dagen en legt alhier grafsteen, in de kerk; bron: Grafschriften WonseradeelTalma, Knierke Sjoerds ; 1732 - 1791; ged. op 20 mei 1732 in Harlingen;dochter van Sioert Tallema en Gertje Klaases Wijnsma; geh. 1753 Gerard Petrus HorreusHessel de WallePiet Heinstraat 679726 JT GRONINGENWebsite: www.walmar.nl <http://www.walmar.nl/> mobiel: 06 11105612telefoon: 050 5424787_____ Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com[mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Sylvia BinchVerzonden: zaterdag 7 oktober 2006 17:18Aan: Frans KromOnderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Emigratie KromHallo Frans,In de Amerikaanse census van 1790, 1800, 1810, 1820 en 1860 komen in totaal121 KROM-men voor.Ik stuur de lijsten wel even naar je privé-adres. Geef me maar even doorwelke KROM-men je speciale belangstelling hebben.Met vriendelijke groet,Sylvia Binch-TalmaAltijd opzoek naar TALMA (binnen- en buitenland)To: friesland-genealogy <mailto:friesland-genealogy%40yahoogroups.comCC>@yahoogroups.comCC: zuidholland-<mailto:zuidholland-genealogy%40yahoogroups.comFrom>genealogy@yahoogroups.comFrom: f.i.krom@orange.<mailto:f.i.krom%40orange.nlDate> nlDate: Sat, 7 Oct 2006 09:20:56+0200Subject: [Friesland-genealogy] Emigratie KromBeste lijstgenoten,Kan iemand voor mij nakijken of er KROM-men naar Amerikazijn geëmigreerd ? Voornamen met een Duitse tint, zoals Johann, Ludwig enChristoph. Zij komen van oorsprong uit Duitsland en zijn tussen ca 1780 en1800 naar Nederland gekomen, Amsterdam. Emigratie zou moeten zijn geweesttussen 1800 en 1850.Alvast vriedelijk bedankt voor de moeite,FransKromwebsite: www.familiewiersema.nl Alles is welkom met betrekking tot denavolgende familienamen : Dijksterhuis(Gr); Gezelle-Meerburg(ZH);Klooster(NH); Krom(NH); Laribeij(Fr); Laribij(Fr); de Leeuw(Gld);Meerburg(ZH); Meerburg-Snarenberg(ZH); Overmeer(ZH); Post(Gr); Teunen(NH);Theunen(NH), Thöne(Grebenstein Dld); Wiersema(Gr); Wyrsema(Gr);Wiersum(Gr).[Non-text portions of this message have been removed] __________________________________________________________Get the new Windows Live Messenger!http://get.live <http://get.live.com/messenger/overview>com/messenger/overview[Non-text portions of this message have been removed][Non-text portions of this message have been removed]


       _________________________________________________________________
       Search from any Web page with powerful protection. Get the FREE Windows Live Toolbar Today!
       http://www.toolbar.live.com

       [Non-text portions of this message have been removed]
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.