Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] pasma

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Jantsje, Esther, Ik denk toch dat Esther ook onder de streep de goeie Jacob Sybrens en Klaaske Pieters te pakken heeft: In de naamsaanneming van 1811 wordt
  Message 1 of 37 , Sep 29, 2006
   Jantsje, Esther,

   Ik denk toch dat Esther ook 'onder de streep' de goeie Jacob Sybrens en
   Klaaske Pieters te pakken heeft:
   In de naamsaanneming van 1811 wordt het volgende vermeld:
   Pasma, Jacob Sybrens weduwe, Klaaske Pytters, Swichum
   Lysbert 21, Dooitske 20, Sybren 18, Pytter 16, Wijtgaard, Doeike 15, Baukje
   12, Jan 11, Eelske 5, Pyttje 4, Jacob 3
   Mairie Wirdum, fol. 6b
   Het lijstje met namen correspondeert met onderstaande dopen:
   Kinderen van Jakob Siebrens en Klaske Pieters, allen gedoopt in
   Leeuwarderadeel (Lekkum, Miedum, Doop Herv. gem. 1711-1811, DTB: 474)
   Dopeling: Lijsbert
   Geboren op 2 oktober 1791 in Lekkum; Gedoopt op 27 november 1791 in Lekkum
   en Miedum
   Dopeling: Dooitske
   Geboren op 12 december 1792 in Lekkum; Gedoopt op 30 december 1792 in Lekkum
   en Miedum
   Dopeling: Pieter
   Geboren op 17 december 1795 in Lekkum; Gedoopt op 1 januari 1796 in Lekkum
   en Miedum
   Dopeling: Sijbren
   Geboren op 8 november 1793 in Lekkum; Gedoopt op 1 december 1793 in Lekkum
   en Miedum
   Dopeling: Dieuke (kennelijk jong overleden)
   Geboren op 31 december 1794 in Lekkum; Gedoopt op 18 januari 1795 in Lekkum
   en Miedum
   Dopeling: Dieuke
   Geboren op 14 februari 1798 in Lekkum; Gedoopt op 18 maart 1798 in Lekkum en
   Miedum
   Dopeling: Boukje
   Geboren op 20 januari 1799 in Lekkum; Gedoopt op 3 maart 1799 in Lekkum en
   Miedum
   Dopeling: JanGeboren op 5 februari 1802 in Lekkum; Gedoopt op 7 maart 1802
   in Lekkum en Miedum
   Dopeling: Eeltje
   Geboren op 10 augustus 1803 in Lekkum; Gedoopt op 28 augustus 1803 in Lekkum
   en Miedum
   Dopeling: Pietje
   Geboren op 7 januari 1806 in Lekkum; Gedoopt op 2 februari 1806 in Lekkum en
   Miedum
   Dopeling: Jacob
   Geboren op 6 mei 1808 in Lekkum; Gedoopt op 7 augustus 1808 in Lekkum en
   Miedum

   Jacob Pasma is dus vóór 1811 overleden (vermoedelijk inj 1808, gezien het
   feit de jongste zoon de naam van zijn pa krijgt).

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.

   ----- Original Message -----
   From: "Jantsje Pasma" <jann@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, September 29, 2006 3:42 PM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] pasma

   Tot aan de streep had ik dus al(die kloppen, de rest is volgens mij van een
   andere , ik meende een jacob sybrens reitsema en klaaske pieters(ben even de
   achternaam kwijt maar het is niet de goede) daarom is het ook zo verwarrend.
   Maar bedankt dat je het even hebt opgezocht. Ik heb gezocht via tresoir,
   genlias, geneanet en kan het niet vinden
   _____
   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Esther van Rems-Dijkstra
   Verzonden: vrijdag 29 september 2006 13:27
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] pasma

   <knip>
   ========================================================================
   Leeuwarderadeel, geboortejaar 1791, doopjaar 1791
   Jelsum, Doop Herv. gem. 1610-1811, DTB: 472
   Dopeling: Lysbeth
   Geboren op 2 oktober 1791 in Jelsum
   Gedoopt in november 1791 in Jelsum
   Dochter van Jacob Sybrens en Klaaske Pyters
   Opm.: In Lekkum gedoopt wegens winterseizoen
   <knip>
   Leeuwarderadeel, geboortejaar 1808, doopjaar 1808
   Lekkum, Miedum, Doop Herv. gem. 1711-1811, DTB: 474
   Dopeling: Jacob
   Geboren op 6 mei 1808 in Lekkum
   Gedoopt op 7 augustus 1808 in Lekkum en Miedum
   Kind van Jakob Siebrens en Klaske Pieters
   <knip>
   Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum, 1790
   DTB nr: 472, 1667 - 1810
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 november 1790,
   Jelsum
   Man: Jacob Sijbrens, Oenkerk
   Vrouw: Claaske Pijters, Oude Leye
   <knip>
   Ik denk dat er nog wel meer te vinden is, en het is makkelijk te doorzoeken.
   gewoon naar www.tresoar.-nl en dan via voorouders
   <knip>
  • reyacta
   Ja, weet ik. Ik heb andersom nogal om haar en de anderen moeten zoeken, omdat ze dan ipv postma pasma heetten. Eerst stond er dacht ik de NB ook niet bij,
   Message 37 of 37 , Nov 8, 2007
    Ja, weet ik.
    Ik heb andersom nogal om haar en de anderen moeten zoeken, omdat ze
    dan ipv postma pasma heetten. Eerst stond er dacht ik de NB ook niet
    bij, gelukkig nu wel.
    Ze is nog familie zie, dan onthoud ik dat wel weer - anders had ik
    haar ook niet zo snel herkend in zo'n lijst namen.

    groet margreet


    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Jantsje Pasma" <jann@...>
    wrote:
    >
    > Weet je waarom ik dacht dat zij er wel bij hoorde?
    >
    > Dit kwam ik weer tegen op tresoar. Groetjes, jantsje
    >
    >
    >
    > Geboorteakte Leeuwarderadeel, 1829
    >
    > Aangiftedatum 16 maart 1829, blad nr. 30
    >
    > Jacob Stornebrink, geboren 14 maart 1829
    >
    > Zoon van Pier Thomas Stornebrink en Grietje Jacobs Postma
    >
    >
    >
    > Opm.: Familienaam moeder ook vermeld als "Pasma"
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens reyacta
    > Verzonden: woensdag 7 november 2007 13:45
    > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Nynke : RE: pasma
    >
    >
    >
    > Jantsje, Grietje hoort er niet bij. Soms wordt Postma als Pasma
    > geschreven. althans in deze familie wel:
    >
    > Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1828
    > Man : Pier Thomas Stornebrink, oud 40 jaar, geboren te Wirdum
    > Ouders: Thomas Hendriks Stornebrink en Grietje Sentjes
    > Vrouw : Grietje Jacobs Postma, oud 34 jaar, geboren te Oosterend,
    > gemeente Hennaarderadeel
    > Ouders: Jacob Jacobs Postma en Gertje Luitzes
    > Datum : 12 juni 1828, akte nr. 37
    >
    > groet margreet
    > --- In HYPERLINK
    "mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com"Friesland-genealogy@yahoogroups.com,
    "Jantsje Pasma" <jann@>
    > wrote:
    > >
    > > Hoi Nynke.
    > > Bedankt, zo kom ik weer verder.
    > > Maar, weet je wat ik zo vreemd vind, dat er meer kinderen waren dan
    > dat rijtje. Misschien bedoelden ze bij leven, maar dan mis ik grietje
    > > Wat zouden ze bedoelen met Wijtgaard, dat is een plaatsje , maar zou
    > daar misschien nog een kind kunnen zijn geboren?
    > > Groetjes, jantsje
    > > Dit heb ik:
    > >
    > >
    > >
    > > 1. Jacob (Sybrens) Pasma, geboren ..-..-1765 in Oenkerk,
    > overleden 31-03-1808 in Lekkum
    > > Getrouwd op 21-11-1790 te Jelsum met Klaaske(ook geschr.als klaske
    > claaske) Pieters vd Velde, geboren ..-..-1769 In Oude Leye, overleden
    > ..-..-....
    > >
    >
    > >
    > > Grietje, geboren
    > > Getrouwd met Pier Thomas Stornebrink
    > > Kinderen:
    > > *Jacob Stornebrink, geboren 14-03-1829 gem.Leeuwarderadeel
    > > *Anne Stornebrink (man), geboren 15-10-1830 gem.Leeuwarderadeel
    > > * Jacob Stornebrink, geboren 20-09-1831 te Wytgaard
    gem.Leeuwarderadeel
    > > getrouwd op 30 jarige op 30-10-1861 leeftijd met Pietje Tjeerds
    > Roorda, 27 jaar geboren te Wytgaard
    > > *Geertje Stornebrink , geboren 07-09-1832 gem.Leeuwarderadeel
    > > *Geertje Stornebrink , geboren 30-11-1833 gem.Leeuwarderadeel
    > > *Wytske Stornebrink, geboren 21-03-1836 in Wytgaard
    gem.Leeuwarderadeel
    > > Getrouwd op 25 jarige leeftijd op 30-10-1861 in gem. Leeuwarderadeel
    > met Reinder Feikes Langedijk , 35 jaar, geb.plaats Oudega, gem.
    > Wymbritseradeel
    > > *Akke Stornebrink, geboren 01-11-1837 gem.Leeuwarderadeel
    > >
    > >
    >
    > >
    > > Uit de Namenregistratie van 1811 blijkt dat Jacob dan nog in leven is:
    > >
    > > Pasma, Jacob Sybrens weduwe, Klaaske Pytters, Swichum
    > >
    > > k. Lysbert 21, Dooitske 20, Sybren 18, Pytter 16, Wijtgaard,
    Doeike 15,
    > > Baukje 12, Jan 11, Eelske 5, Pyttje 4, Jacob 3
    > >
    > >
    >
    >
    >
    >
    >
    > No virus found in this incoming message.
    > Checked by AVG Free Edition.
    > Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.15.23/1114 - Release Date:
    6-11-2007 20:05
    >
    >
    > No virus found in this outgoing message.
    > Checked by AVG Free Edition.
    > Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.15.24/1117 - Release Date:
    7-11-2007 22:52
    >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.