Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Personele cohieren en Speciecohieren

Expand Messages
 • johan voorberg
  Beste Fokko en Judith, Hoewel niet specifiek op de hoogte met de situatie in Tietjerksteradiel, kan de volgende achtergrondinformatie helpen: Het valt te
  Message 1 of 4 , Sep 1, 2006
  • 0 Attachment
   Beste Fokko en Judith,

   Hoewel niet specifiek op de hoogte met de situatie in Tietjerksteradiel, kan
   de volgende achtergrondinformatie helpen:

   Het valt te begrijpen dat er bij het opleggen van heffingen hoge eisen aan
   de zorgvuldigheid en volledigheid van de schattingen werden gesteld. Het
   zonder al te veel weerstand innen van geld/ belasting, enz., staat en valt
   immers met de aantoonbare eerlijkheid van (waarde)-schattingen en de
   zekerheid dat niemand wordt ontzien (verduisteren was in het Nederlandse
   taalgebied het woord voor het onttrekken van grond en/of goed aan heffingen
   of leenverbanden).

   De volledigheid is er bij gebaat dat de heffers telkenmale een vaste route
   lopen (of te paard gaan); een route die controleerbaar is en uitsluit dat
   niemand wordt overgeslagen. Niet voor niets werden sommige heffingen dan ook
   met de toevoeging "De ommeloop van [plaatsnaam]" aangeduid.
   Indien men, zoals in bebouwde kom, heden beschikt over oude kaarten, dan is
   zo'n ommeloop soms te reconstrueren, zodat men indien de ligging van ��n
   bezit bekend is, de vorige(n) en volgende(n) kan uittellen. Op het
   platteland en in dorpen is dat lastiger, zowel door het vaak ontbreken van
   oude kaarten, als de verandering van het wegenstelsel, en niet in de laatste
   plaats omdat men soms om goede redenen over particuliere grond in plaats van
   de openbare weg doorstak naar de volgende rij eigendommen.

   Hiermee komen wij op een mogelijk antwoord op de eigenlijke vraag:
   Als heffingen (zelfs al zijn die van verschillende aard) van ��n bepaalde
   met de heffing belaste persoon of instantie met relatieve regelmaat
   (jaarlijks, tweejaarlijks, enz) uitgaan, dan mag men aannemen dat de
   looproute gelijk blijft, tenzij het gebruik of de inrichting van het gebied
   verandert.
   Een uitzondering daarop, namelijk het beginnen van de omlooplijst met de
   namen der notabelen en de dominee, is snel genoeg herkenbaar om geen
   werkelijk probleem te veroorzaken.

   Maar als verschillende instanties elk verantwoordelijk zijn voor
   onderscheiden heffingen, dan is het redelijk waarschijnlijk dat er
   verschillende routes kunnen worden gekozen.
   Vandaar dat de een soms overeenstemmende volgorden aantreft (bij
   gelijkblijvend aantal eigendommen langs een bepaald deel van een weg
   bijvoorbeeld), en anderen verschillen constateren, die niet te wijten zijn
   aan tussentijds bijbouwen of verdelen van eigendom.

   Ik hoop dat deze algemene beschrijving er toe bijdraagt dat onderzoekers
   niet onnodig de mist ingaan, en sluit af met een (niet gevraagde) opmerking
   over de waardebepaling, die zo zijn eigen valkuilen kent.

   Waar in plaats van het tellen van eigendom (haardsteden, oppervlak tegen
   vast tarief) waardebepaling aan de orde komt, wordt de rol der schatters
   aanzienlijk zwaarder.
   Zij moeten immers nu niet alleen oppervlak, maar ook de waarde van het
   (grond)bezit per eenheid van oppervlak (hectare of welke andere gangbare
   maat vroeger ook) vaststellen.
   En dat valt niet altijd mee, of niet vanwege de toegankelijkheid of de
   onregelmatige vorm van het terrein, ofwel vanwege de wisselende kwaliteit
   van verschillende delen van aaneengesloten bezit.
   In die gevallen waren de schatters bevoegd om in onderling beraad zowel de
   waarde per oppervlakteeenheid, als de omvang van het oppervlak te schatten,
   waaruit voortvloeide dat men in het uiterste geval zelfs zonder die
   tussenstap direct de totale waarde of heffing mocht vaststellen.
   De Friese uitdrukking daarvoor ken ik niet, maar in de Hollandse, Utrechtse,
   Zeeuwse en Brabantse gebieden werd een op die manier gedane schatting in de
   lijsten aangeduid met "de hoop om" of "bij de hoop", waarna de waarde of de
   daaruit omgerekende heffing volgde.
   Het is maar een weet, omdat ook in die situaties vervolgens met enig inzicht
   de globale omvang van het bezit is te bepalen, of ... omdart men,zoals
   helaas een aantal onderzoekers is overkomen, anders jaren voor niets op zoek
   blijft naar de ligging van de veronderste, in de registers toch met
   regelmaat genoemde, molen of boerderij die "De Hoop" schijnt te heten.

   Met vriendelijke groet,

   Johan Voorberg

   >From: Judith Henstra <genealogie@...>
   >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Personele cohieren en Speciecohieren
   >Date: Fri, 1 Sep 2006 11:17:26 +0200
   >
   >Beste Fokko,
   >
   >Voor zover ik weet hanteren de Personele en de speciekohieren
   >verschillende nummeringen.
   >
   >Ik heb wel eens geprobeerd ze naast elkaar te leggen, maar het komt
   >niet overeen, zelfs de volgorde zou wel eens anders kunnen zijn (dus
   >als PK 62 hetzelfde is als SK 43, dan is PK 63 niet noodzakelijk
   >hetzelfde als SK 44).
   >
   >Succes maar, ik hoop dat je ergens kunt ontdekken hoe het precies zit!
   >
   >Groeten,
   >
   >Judith Henstra
   >
   >
   >Judith Henstra
   >genealogie@...
   >http://www.henstraweb.com
   >
   >On Sep 1, 2006, at 11:00 AM, fokko_kloostra wrote:
   >
   > > Kan ik er van uit gaan dat de Nummering van Personele cohieren en
   > > Speciecohieren dezelfde zijn.
   > >
   > > voorbeeld:
   > > in 1748/1788 komt michiel gabes voor in de personele cohieren
   > > (eigenaar) nr 62 en Rinse Binnes van 1747/1752 in de speciecohieren op
   > > nr 62 (huurder)
   > >
   > > bij anderen worden personen in dezefde periode op beide adressen
   > > genoemd.
   > > Is dit toeval of komen beide nummeringen overeen?
   > > Het gaat om de belastingen in tietjerksteradeel.
   > >
   > > Dank voor jullie medewerking
   > > fokko kloostra
  • fokko kloostra
   Johan , judth Bedankt voor jullie informatie. als ik van de looproute uit ga kunnen de nummers wel overeenkomen. De harste ligt buiten suameer en kent vanuit
   Message 2 of 4 , Sep 1, 2006
   • 0 Attachment
    Johan , judth

    Bedankt voor jullie informatie. als ik van de looproute uit ga kunnen de nummers wel overeenkomen. De harste ligt buiten suameer en kent vanuit suameer maar 1 toegansweg.
    Verder onderzoek zal uitwijzen of dit ook de juiste is.

    Groetjes
    fokko kloostra


    ----- Ursprüngliche Mail ----
    Von: johan voorberg <jvoorberg@...>
    An: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Gesendet: Freitag, den 1. September 2006, 14:12:03 Uhr
    Betreff: Re: [Friesland-genealogy] Personele cohieren en Speciecohieren


    Beste Fokko en Judith,

    Hoewel niet specifiek op de hoogte met de situatie in Tietjerksteradiel, kan
    de volgende achtergrondinformatie helpen:

    Het valt te begrijpen dat er bij het opleggen van heffingen hoge eisen aan
    de zorgvuldigheid en volledigheid van de schattingen werden gesteld. Het
    zonder al te veel weerstand innen van geld/ belasting, enz., staat en valt
    immers met de aantoonbare eerlijkheid van (waarde)-schattingen en de
    zekerheid dat niemand wordt ontzien (verduisteren was in het Nederlandse
    taalgebied het woord voor het onttrekken van grond en/of goed aan heffingen
    of leenverbanden).

    De volledigheid is er bij gebaat dat de heffers telkenmale een vaste route
    lopen (of te paard gaan); een route die controleerbaar is en uitsluit dat
    niemand wordt overgeslagen. Niet voor niets werden sommige heffingen dan ook
    met de toevoeging "De ommeloop van [plaatsnaam]" aangeduid.
    Indien men, zoals in bebouwde kom, heden beschikt over oude kaarten, dan is
    zo'n ommeloop soms te reconstrueren, zodat men indien de ligging van één
    bezit bekend is, de vorige(n) en volgende(n) kan uittellen. Op het
    platteland en in dorpen is dat lastiger, zowel door het vaak ontbreken van
    oude kaarten, als de verandering van het wegenstelsel, en niet in de laatste
    plaats omdat men soms om goede redenen over particuliere grond in plaats van
    de openbare weg doorstak naar de volgende rij eigendommen.

    Hiermee komen wij op een mogelijk antwoord op de eigenlijke vraag:
    Als heffingen (zelfs al zijn die van verschillende aard) van één bepaalde
    met de heffing belaste persoon of instantie met relatieve regelmaat
    (jaarlijks, tweejaarlijks, enz) uitgaan, dan mag men aannemen dat de
    looproute gelijk blijft, tenzij het gebruik of de inrichting van het gebied
    verandert.
    Een uitzondering daarop, namelijk het beginnen van de omlooplijst met de
    namen der notabelen en de dominee, is snel genoeg herkenbaar om geen
    werkelijk probleem te veroorzaken.

    Maar als verschillende instanties elk verantwoordelijk zijn voor
    onderscheiden heffingen, dan is het redelijk waarschijnlijk dat er
    verschillende routes kunnen worden gekozen.
    Vandaar dat de een soms overeenstemmende volgorden aantreft (bij
    gelijkblijvend aantal eigendommen langs een bepaald deel van een weg
    bijvoorbeeld), en anderen verschillen constateren, die niet te wijten zijn
    aan tussentijds bijbouwen of verdelen van eigendom.

    Ik hoop dat deze algemene beschrijving er toe bijdraagt dat onderzoekers
    niet onnodig de mist ingaan, en sluit af met een (niet gevraagde) opmerking
    over de waardebepaling, die zo zijn eigen valkuilen kent.

    Waar in plaats van het tellen van eigendom (haardsteden, oppervlak tegen
    vast tarief) waardebepaling aan de orde komt, wordt de rol der schatters
    aanzienlijk zwaarder.
    Zij moeten immers nu niet alleen oppervlak, maar ook de waarde van het
    (grond)bezit per eenheid van oppervlak (hectare of welke andere gangbare
    maat vroeger ook) vaststellen.
    En dat valt niet altijd mee, of niet vanwege de toegankelijkheid of de
    onregelmatige vorm van het terrein, ofwel vanwege de wisselende kwaliteit
    van verschillende delen van aaneengesloten bezit.
    In die gevallen waren de schatters bevoegd om in onderling beraad zowel de
    waarde per oppervlakteeenheid, als de omvang van het oppervlak te schatten,
    waaruit voortvloeide dat men in het uiterste geval zelfs zonder die
    tussenstap direct de totale waarde of heffing mocht vaststellen.
    De Friese uitdrukking daarvoor ken ik niet, maar in de Hollandse, Utrechtse,
    Zeeuwse en Brabantse gebieden werd een op die manier gedane schatting in de
    lijsten aangeduid met "de hoop om" of "bij de hoop", waarna de waarde of de
    daaruit omgerekende heffing volgde.
    Het is maar een weet, omdat ook in die situaties vervolgens met enig inzicht
    de globale omvang van het bezit is te bepalen, of ... omdart men,zoals
    helaas een aantal onderzoekers is overkomen, anders jaren voor niets op zoek
    blijft naar de ligging van de veronderste, in de registers toch met
    regelmaat genoemde, molen of boerderij die "De Hoop" schijnt te heten.

    Met vriendelijke groet,

    Johan Voorberg

    >From: Judith Henstra <genealogie@...>
    >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    >To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Personele cohieren en Speciecohieren
    >Date: Fri, 1 Sep 2006 11:17:26 +0200
    >
    >Beste Fokko,
    >
    >Voor zover ik weet hanteren de Personele en de speciekohieren
    >verschillende nummeringen.
    >
    >Ik heb wel eens geprobeerd ze naast elkaar te leggen, maar het komt
    >niet overeen, zelfs de volgorde zou wel eens anders kunnen zijn (dus
    >als PK 62 hetzelfde is als SK 43, dan is PK 63 niet noodzakelijk
    >hetzelfde als SK 44).
    >
    >Succes maar, ik hoop dat je ergens kunt ontdekken hoe het precies zit!
    >
    >Groeten,
    >
    >Judith Henstra
    >
    >
    >Judith Henstra
    >genealogie@...
    >http://www.henstraweb.com
    >
    >On Sep 1, 2006, at 11:00 AM, fokko_kloostra wrote:
    >
    > > Kan ik er van uit gaan dat de Nummering van Personele cohieren en
    > > Speciecohieren dezelfde zijn.
    > >
    > > voorbeeld:
    > > in 1748/1788 komt michiel gabes voor in de personele cohieren
    > > (eigenaar) nr 62 en Rinse Binnes van 1747/1752 in de speciecohieren op
    > > nr 62 (huurder)
    > >
    > > bij anderen worden personen in dezefde periode op beide adressen
    > > genoemd.
    > > Is dit toeval of komen beide nummeringen overeen?
    > > Het gaat om de belastingen in tietjerksteradeel.
    > >
    > > Dank voor jullie medewerking
    > > fokko kloostra




    Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    Yahoo! Groups Links




    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.