Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 31-08-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 31-08-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Aug 31, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 31-08-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Bert Baakman (partner: Josephina Bakker).
   geb.: 's Gravenhage, 13-03-1947. overl.: Heerenveen, 28-08-2006. (LC 31-08-2006 (week 35)).

   Harmina (Mien) Baas.
   geb.: nb. (79 jaar). overl.: Leeuwarden, 30-08-2006. (LC 31-08-2006 (week 35)).

   Jennie Bazuin (partner: Evert Lip).
   geb.: 05-05-1941. overl.: 22-08-2006. (OSC 25-08-2006).

   Albert Benning.
   geb.: Ruinen, 03-09-1913. overl.: Hoogeveen, 28-08-2006. (OSC 30-08-2006).

   Jenny Bijkerk (partner: Pit).
   geb.: nb. (81 jaar). overl.: datum nb.. (OSC 30-08-2006).

   Jan Boeringa (partner: Grietje de Vries).
   geb.: Borger, 29-11-1930. overl.: Drachten, 29-08-2006. (LC 31-08-2006 (week 35)).

   Klaas Buitenhuis (partner: Jantje Holterman).
   geb.: nb. (84 jaar). overl.: datum nb.. (OSC 28-08-2006).

   Harm de Groot (partner: Sara Magdalena Scheele, overl.: 29-03-2000).
   geb.: nb. (81 jaar). overl.: datum nb.. (OSC 30-08-2006).

   Auktje de Haan (partner: Oene van der Meer, overl.: 05-06-1988).
   geb.: nb. (74 jaar). overl.: Dokkum, 12-08-2006. (NOF 14-08-2006).

   Auktje de Haan (partner: Oene van der Meer, overl.: 05-06-1988).
   geb.: 22-07-1932. overl.: Kollumerzwaag, 12-08-2006. (NOF 16-08-2006).

   Dirk de Jong (partner: Fokje Jongsma, overl.: 28-11-2005).
   geb.: 26-04-1937. overl.: 30-08-2006. (LC 31-08-2006 (week 35)).

   Pieter de Vries (partner: Anna de Vries).
   geb.: Visvliet, 29-08-1927. overl.: Kollum, 10-08-2006. (NOF 14-08-2006).

   Grietje (Kieke) Dijkstra (partner: Hessel Douwe Woelinga).
   geb.: 18-11-1912. overl.: 18-08-2006. (NOF 23-08-2006).

   M. Dijkstra.
   geb.: nb. (78 jaar). overl.: Damwoude, 00-08-2006. (NOF 25-08-2006).

   Mintje P. Dijkstra (partner: L. Dijkstra).
   geb.: Rinsumageest, 22-11-1927. overl.: Damwoude, 22-08-2006. (NOF 28-08-2006).

   Ignas Dopmeijer.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 25-08-2006).

   Jan Eggens.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 28-08-2006).

   Jan Folkert Eggens.
   geb.: nb. (49 jaar). overl.: datum nb.. (OSC 25-08-2006).

   Johannes (Joop) Gemser (partner: Bep Waterberg).
   geb.: Leeuwarden, 03-09-1920. overl.: Leeuwarden, 29-08-2006. (LC 31-08-2006 (week 35)).

   Hendrik Groen (partner: Hendrikje Boers, overl.: 09-07-1993).
   geb.: 20-02-1929. overl.: 19-08-2006. (OSC 25-08-2006).

   Emil Habl�tzel (partner: Sijgien Hartsuiker).
   geb.: 05-02-1928. overl.: 21-08-2006. (OSC 25-08-2006).

   Willem Coenraad Hengeveld (partner: Wilhelmina Pell, overl.: 18-11-1996).
   geb.: Elburg, 20-07-1910. overl.: Veendam, 26-08-2006. (OSC 30-08-2006).

   Iebeltje Hoekstra (partner: Jacobus Hellinga, overl.: 06-12-1992).
   geb.: Westergeast, 25-09-1929. overl.: Feanw�lden, 15-08-2006. (NOF 16-08-2006).

   Iebeltje Hoekstra (partner: Jacobus Hellinga, overl.: 06-12-1992).
   geb.: Westergeast, 25-09-1921. overl.: Feanw�lden, 15-08-2006. (NOF 18-08-2006).

   Antje Huitema (partner: Harmen Hessels, overl.: 27-08-1991).
   geb.: 27-01-1910. overl.: 29-08-2006. (LC 31-08-2006 (week 35)).

   Gerrit Kikkert (partner: Hilligje Veld).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 30-08-2006).

   Tom Kiran.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 28-08-2006).

   Dennis Knol.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 30-08-2006).

   Dennis Immo Knol.
   geb.: 15-11-1991. overl.: 25-08-2006. (OSC 28-08-2006).

   Margaretha Maria Lankhorst (partner: August Albertus Redder, overl.: 2000).
   geb.: Coevorden, 23-04-1920. overl.: Dedemsvaart, 28-08-2006. (OSC 30-08-2006).

   Peternella (Nel) Lefers (partner: Jan Vos, overl.: 25-08-2006).
   geb.: Dalfsen, 05-06-1929. overl.: Meppel, 23-08-2006. (OSC 28-08-2006).

   Renske Lijzenga (partner: Tillema).
   geb.: nb. (87 jaar). overl.: 16-08-2006. (NOF 23-08-2006).

   Rinske Lijzenga (partner: Hielke Tillema, overl.: 1999).
   geb.: 28-07-1919. overl.: 16-08-2006. (NOF 18-08-2006).

   Trijntje Lukkes (partner: Sjoerd Rozenberg, overl.: 16-09-1986).
   geb.: 31-05-1920. overl.: 29-08-2006. (LC 31-08-2006 (week 35)).

   Maria Christina (Christien) Makkink (partner: R. W. Robaard).
   geb.: 01-12-1925. overl.: 27-08-2006. (OSC 30-08-2006).

   Willem Minnema.
   geb.: 06-11-1922. overl.: Feanw�lden, 22-08-2006. (NOF 25-08-2006).

   Kornelis (Kees) Paulusma (partner: Jikke Brouwer).
   geb.: Tijnje, 22-04-1914. overl.: Gorredijk, 24-08-2006. (Wkl 31-08-2006).

   Jan Petter (partner: Klaasje Korf, overl.: 06-08-2006).
   geb.: 25-04-1920. overl.: 28-08-2006. (OSC 30-08-2006).

   Johan Plat (partner: Femmy Bosma).
   geb.: Heerenveen, 16-08-1954. overl.: Willemsoord, 26-08-2006. (OSC 28-08-2006).

   Johan Plat.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 30-08-2006).

   Betske Poelstra.
   geb.: 12-04-1913. overl.: Kollumerzwaag, 13-08-2006. (NOF 16-08-2006).

   Klaske Pool (partner: Ruurd Henstra, overl.: 1980).
   geb.: nb. (85 jaar). overl.: datum nb.. (OSC 28-08-2006).

   Aaltje Postma (partner: Bosgraaf).
   geb.: nb. overl.: Veenwouden, 20-08-2006. (NOF 21-08-2006).

   Aaltje Postma (partner: Dirk Bosgraaf).
   geb.: 26-02-1922. overl.: Veenwouden, 20-08-2006. (NOF 23-08-2006).

   J. Ribbels.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 28-08-2006).

   Jannes Antonius Hendrikus (Jan) Ribbels (partner: J. van Ooijen).
   geb.: nb. (86 jaar). overl.: datum nb.. (OSC 25-08-2006).

   Herman Scholten (partner: A. K. van Dijk).
   geb.: 09-10-1918. overl.: 24-08-2006. (OSC 25-08-2006).

   Klaas Slot (partner: Johanna Hendrika Korteweg, overl.: 08-02-2005).
   geb.: Ronduite, 26-06-1923. overl.: Steenwijk, 28-08-2006. (OSC 30-08-2006).

   Japke Spijkstra (partner: Anne Jonker).
   geb.: Heerenveen, 26-12-1949. overl.: Heerenveen, 29-08-2006. (LC 31-08-2006 (week 35)).

   Hilly Steenbergen (partner: Albert Lopers).
   geb.: 10-06-1930. overl.: 25-08-2006. (OSC 28-08-2006).

   Hilly Steenbergen (partner: Lopers).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 30-08-2006).

   Benne Steringa (partner: Sjoerie van der Weerdt).
   geb.: Munnekezijl, 20-07-1933. overl.: Kollum, 16-08-2006. (NOF 25-08-2006).

   Lutina ter Wal (partner: Hilbert Schulting).
   geb.: 15-04-1914. overl.: 27-08-2006. (OSC 30-08-2006).

   Jan Tissing.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 25-08-2006).

   Jan Tissing.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 28-08-2006).

   Hendrik van Blanken (partner: Jentje Vogelzang, overl.: 21-05-1969).
   geb.: 21-08-1920. overl.: 23-08-2006. (OSC 25-08-2006).

   Tjip van der Bij.
   geb.: nb. overl.: 00-08-2006. (NOF 23-08-2006).

   Wiepkje van der West (partner: Eelke Romke van der Werff, overl.: 10-11-1995).
   geb.: Twijzelerheide, 27-11-1930. overl.: Dokkum, 15-08-2006. (NOF 18-08-2006).

   Aaltje van der Zwaag (partner: Jan Buwalda, overl.: 05-06-1989).
   geb.: 26-11-1915. overl.: 27-08-2006. (NOF 28-08-2006).

   Jan Richard van Reekum (partner: Andrien Hafma).
   geb.: Geesteren (Gld), 17-06-1929. overl.: Markelo, 25-08-2006. (OSC 28-08-2006).

   Stientje van Straten (partner: Jan van der Klei).
   geb.: nb. (78 jaar). overl.: datum nb.. (OSC 30-08-2006).

   Marja Veenje.
   geb.: Oudehaske, 27-08-1956. overl.: Heerenveen, 29-08-2006. (LC 31-08-2006 (week 35)).

   Evert Visser (partner: Annie van Wieren).
   geb.: nb. overl.: Zwaagwesteinde, 11-08-2006. (NOF 14-08-2006).

   Gerda Visser (partner: D. P. Ritsema, overl.: 1963).
   geb.: Pasuruan Indonesi�, 11-08-1924. overl.: Dedemsvaart, 28-08-2006. (OSC 30-08-2006).

   Jan Vos (partner: Peternella (Nel) Lefers, overl.: 23-08-2006).
   geb.: Oud Avereest, 05-05-1923. overl.: IJhorst, 25-08-2006. (OSC 28-08-2006).

   Geertruida Klasina (Truus) Vugteveen (partner: Henny ter Welle, overl.: 08-04-1990).
   geb.: nb. (80 jaar). overl.: datum nb.. (OSC 28-08-2006).

   Hiske Hittje Westra (partner: Pieter Buren, overl.: 22-12-1994).
   geb.: 31-05-1920. overl.: 29-08-2006. (LC 31-08-2006 (week 35)).

   Jan Wijnhoud.
   geb.: nb. (46 jaar). overl.: datum nb.. (OSC 30-08-2006).

   Pietje Zeilstra.
   geb.: Lo�nga, 31-10-1921. overl.: Scharnegoutum, 30-08-2006. (LC 31-08-2006 (week 35)).

   Harmen (Harry) Zijlstra (partner: W. Hendriksma).
   geb.: 22-04-1915. overl.: 29-08-2006. (LC 31-08-2006 (week 35)).

   Gerard Zwiers (partner: Lies Bork).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 25-08-2006).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.