Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

(no subject)

Expand Messages
 • Detje van
  Hallo genealogen Wie heeft voor mij informatie over de volgende personen of hun kinderen. Iedereeen wordt alvast vriendelijk bedankt. I Fedde Wietzes
  Message 1 of 1 , Nov 27, 1999
   Hallo genealogen

   Wie heeft voor mij informatie over de volgende
   personen of hun kinderen.
   Iedereeen wordt alvast vriendelijk bedankt.

   I Fedde Wietzes Kalverboer, koopman, wonende te
   Zuiderdrachten 156.
   Hij was gehuwd met Roelfke Jans.
   Uit dit huwelijk:
   1 Jan Feddes Kalverboer, geboren rond 1777.
   2 Wietze Feddes Kalverboer, geboren rond
   1780, volgt onder II-a.
   3 Alle Feddes Kalverboer, geboren rond 1783,
   volgt onder II-b.

   II-a Wietze Feddes Kalverboer, geboren rond 1780,
   zoon van Fedde Wietzes
   Kalverboer (I) en Roelfke Jans.
   Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
   1 Fedde Wietzes Kalverboer, geboren rond
   1809.

   II-b Alle Feddes Kalverboer, geboren rond 1783,
   wonende te Zuiderdrachten,
   overleden op 13 november 1840, ongeveer 57
   jaar oud, zoon van Fedde
   Wietzes Kalverboer (I) en Roelfke Jans.
   Hij was gehuwd met Marijke Kornelis Duursma,
   wonende te Drachten.
   Uit dit huwelijk:
   1 Roelke Alles Kalverboer, geboren rond
   1808.
   2 Kornelis Alles Kalverboer, geboren op 29
   mei 1811 te Drachten, volgt
   onder III.

   III Kornelis Alles Kalverboer, schoenmaker en
   bakker, geboren op 29 mei 1811
   te Drachten, wonende aldaar, zoon van Alle
   Feddes Kalverboer (II-b) en
   Marijke Kornelis Duursma.
   Lengte 1 El 722 St. neus oud
   aangezicht blond mond idem
   voorhoofd fraai kin rond
   ogen blauw wenkbrauwen blond
   Hij is getrouwd op 16 april 1832 te
   Smallingerland (1) met Jeltske
   Wolters Sibma, ook wel Jitske, geboren rond
   1807 te Hardegarijp, wonende
   te Nijega, dochter van Wolter Douwes Sibma
   (huisman) en Aaltje Douwes
   Douma.
   Hij is getrouwd op 30 januari 1841 te
   Smallingerland (2) met Marlijntje
   Hendriks Harmsma, geboren op 17 februari 1816
   te Beets, wonende aldaar,
   dochter van Hendrik Rinzes Harmsma en Goitske
   Hendriks Meyerhof, niet
   van der Meulen, zoals in de geboorteakte
   vermeldt staat..
   Uit dit huwelijk:
   1 Fedde Kornelis Kalverboer, geboren op 7
   mei 1845 te Drachten, volgt
   onder IV.

   IV Fedde Kornelis Kalverboer, koemelker,
   boerenknecht en halknecht, geboren
   op 7 mei 1845 te Drachten, wonende te Oudkerk,
   te Miedum en te St.
   Annaparochie, overleden op 7 juli 1923, 78
   jaar oud, zoon van Kornelis
   Alles Kalverboer (III) en Marlijntje Hendriks
   Harmsma.
   Hij is getrouwd op 11 mei 1872 te
   Leeuwarderadeel met Sjoerdje Theunis
   Hulder, boerendienstmeid, geboren op 22
   september 1841 te Lekkum,
   wonende aldaar, overleden op 25 augustus 1908,
   66 jaar oud, dochter van
   Theunis Jacobs Hulder en Antje Wijbrens
   Hoekstra (werkvrouw).
   Uit dit huwelijk:
   1 Kornelis Kalverboer, geboren op 7 maart
   1873 te Lekkum, volgt onder
   V.

   V Kornelis Kalverboer, botermaker en arbeider,
   geboren op 7 maart 1873 te
   Lekkum, wonende te Oudkerk, zoon van Fedde
   Kornelis Kalverboer (IV) en
   Sjoerdje Theunis Hulder.
   Hij is getrouwd op 30 mei 1896 met Geertje
   Bijlstra, dienstmeid, geboren
   op 4 april 1873 te Marrum, wonende te Hallum,
   dochter van Auke Sijtses
   Bijlstra (arbeider) en Antje Wiegers Zoodsma.
   Uit dit huwelijk:
   1 Fedde Kalverboer, arbeider en landbouwer,
   geboren op 25 april 1897
   te Hallum, wonende te Nijkerk, overleden
   op 5 oktober 1979 te
   Ferwerderadeel, 82 jaar oud.
   Hij is getrouwd op 3 november 1921 te
   Ferwerderadeel (1) met
   Trijntje van der Velde, geboren op 16
   augustus 1897 te
   Nijkerk/Marrum, wonende te Marrum,
   overleden op 1 mei 1924 te
   Ferwerderadeel, 26 jaar oud, dochter van
   Joeke van der Velde
   (arbeider) en Trijntje van Oosten.
   Hij is getrouwd op 18 juli 1935 te
   Ferwerderadeel (2) met zijn
   schoonzus Anna van der Velde, geboren op
   19 januari 1901 te Nijkerk,
   overleden op 28 september 1963 te
   Ferwerderadeel, 62 jaar oud,
   dochter van Joeke van der Velde (arbeider)
   en Trijntje van Oosten.
   Hij is getrouwd op 1 maart 1966 te
   Ferwerderadeel (3) met Dedtje
   Link, geboren op 30 januari 1915 te
   Ferwerderadeel.

   Met vriendelijke groet Detje van der Laan


   =====
   ------------------------------------------------------------
   Detje van der Laan
   detje81@...
   http://www.geocities.com/Heartland/Lake/3846
   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Thousands of Stores. Millions of Products. All in one place.
   Yahoo! Shopping: http://shopping.yahoo.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.