Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Lemke/Schotanus a Sterringa Lemke

Expand Messages
 • F.Cate@Samsom.nl
  Praktische problemen verhinderen mij om mijn genealogie van de familie Lemke (Van Nauta Lemke, Schotanus a Ster(r)inga Lemke) te voltooien. Wie helpt me
  Message 1 of 3 , Jan 2, 2001
   Praktische problemen verhinderen mij om mijn genealogie van de
   familie Lemke (Van Nauta Lemke, Schotanus a Ster(r)inga Lemke) te
   voltooien. Wie helpt me verder, vooral met de oudste generaties?

   Hanso Hendricus Lemke X (Oldeholtpade?) ca 1730 Aletheia Schotanus
   à Sterringa, dochter van Hobbe Christianus Schotanus á
   Sterringa en
   Tjeerdje Steindam

   Hieruit:
   1. Georgius (ook wel Jurjen) Lemke. † Harlingen 1792, begraven
   17-2-1792 Mogelijke data: 1721-1792, Harlingen. Hij is publicist en
   lid van de Maatschappij der Letterkunde 1773-na 1788; predikant (1748-
   1752 te Exmorra en Allingawier; 1752-1754 te Cornjum; 1754-1766 te St
   Annaparochie; 1766-1792 te Harlingen). Gepromoveerd Franeker 1744.
   Hij trouwt Debora Mulder. Uit dit huwelijk zeven kinderen.
   2. Hobbo Hanszn Schotanus à Sterringa Lemke, * Oldeholtpade 21-1-
   1731, † Wier 6-10-1806. Predikant te Wier (1758-1808 ). X Wier
   2-4-1769 Titia Johannesdr. Haitsma , * Franeker 15-11-1738, †
   Wier 14-5-1797, begraven te Midlum. Dochter van Johannes Haitsma en
   NN Enema. Hieruit acht kinderen met nageslacht tot heden.
   3. Doekje Lemke, * ca 1735, † Berlikum (Menaldumadeel) 28-4-1813
   , rentenierse, gehuwd; heeft gewoond in Alkmaar. Waarschijnlijk is
   zij identiek aan de Dieuwke Lemke: X Exmorra 9-11-1749 Ernst Willem
   Higt, rector aan de Latijnsche School in Alkmaar.
   # Blijkens een gewaardeerde bijdrage van H. Hulshuis is Doekje
   Lemke, geboren ca. 1730, na november 1749 getrouwd met Michael
   Hulshuys, 'schrijver van een Compagnie Infanterie', die eerder gehuwd
   is geweest met Sytske Posthumus. Doekje Lemke deed belijdenis op 24
   juni 1742, en woonde toen in Franeker op Godsacker. Zij is op 11
   november 1749 naar Alkmaar vertrokken, maar verhuisde op 14 december
   1766 uit Berlikum naar Franeker, en woonde na 4 februari 1773 in
   Wier, waar haar broer predikant was. #
   4. Johanna Alettia Lemke: op 21-12-1748 op belijdenis aangenomen
   als lid van de kerk in Exmorra en Allingawier door Georgius Lemke

   Zie voor het vervolg op bovenstaande de genealogie op mijn website:
   http://members.tripod.lycos.nl/FtenCate/

   groet,
   Flip ten Cate
  • jan renema
   Beste Flip, Je bericht doorlezend kwam ik de naam NN Enema tegen. Mede ziende de diverse predikanten zag ik een link richting de naam R enema n . Dit was
   Message 2 of 3 , Jan 2, 2001
    Beste Flip,

    Je bericht doorlezend kwam ik de naam "NN Enema" tegen.
    Mede ziende de diverse predikanten zag ik een link richting
    de naam "R enema n". Dit was ook een predikantenfamilie.
    Hierover heb ik een bestand, verkregen van een medegenealoog.
    Indien je deze wil inzien kun je mij altijd mailen

    Hopende je toch een schot voor de boeg te hebben gegeven verblijf ik

    Vriendelijke groeten

    Jan Renema
    renemaboom@...

    ----- Origineel Bericht -----
    Van: F.Cate@...
    Datum: Dinsdag 2 Januari 2001 10:23
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Lemke/Schotanus a Sterringa Lemke

    > <html><body>
    > <tt>
    > Praktische problemen verhinderen mij om mijn genealogie van de
    >
    > familie Lemke (Van Nauta Lemke, Schotanus a Ster(r)inga Lemke) te
    >
    > voltooien. Wie helpt me verder, vooral met de oudste generaties?
    >
    >
    >
    > Hanso Hendricus Lemke X (Oldeholtpade?) ca 1730 Aletheia Schotanus
    >
    > à Sterringa, dochter van Hobbe Christianus Schotanus á
    >
    > Sterringa en
    >
    > Tjeerdje Steindam
    >
    >
    >
    > Hieruit:
    >
    > 1. Georgius (ook wel Jurjen) Lemke. † Harlingen 1792, begraven
    >
    > 17-2-1792 Mogelijke data: 1721-1792, Harlingen. Hij is publicist
    > en
    >
    > lid van de Maatschappij der Letterkunde 1773-na 1788; predikant
    > (1748-
    >
    > 1752 te Exmorra en Allingawier; 1752-1754 te Cornjum; 1754-1766 te
    > St
    >
    > Annaparochie; 1766-1792 te Harlingen). Gepromoveerd Franeker 1744.
    >
    > Hij trouwt Debora Mulder. Uit dit huwelijk zeven kinderen.
    >
    > 2. Hobbo Hanszn Schotanus à Sterringa Lemke, * Oldeholtpade 21-1-
    >
    > 1731, † Wier 6-10-1806. Predikant te Wier (1758-1808 ). X Wier
    >
    > 2-4-1769 Titia Johannesdr. Haitsma , * Franeker 15-11-1738, †
    >
    > Wier 14-5-1797, begraven te Midlum. Dochter van Johannes Haitsma
    > en
    >
    > NN Enema. Hieruit acht kinderen met nageslacht tot heden.
    >
    > 3. Doekje Lemke, * ca 1735, † Berlikum (Menaldumadeel) 28-4-1813
    >
    > , rentenierse, gehuwd; heeft gewoond in Alkmaar. Waarschijnlijk is
    >
    > zij identiek aan de Dieuwke Lemke: X Exmorra 9-11-1749 Ernst
    > Willem
    >
    > Higt, rector aan de Latijnsche School in Alkmaar.
    >
    > # Blijkens een gewaardeerde bijdrage van H. Hulshuis is Doekje
    >
    > Lemke, geboren ca. 1730, na november 1749 getrouwd met Michael
    >
    > Hulshuys, 'schrijver van een Compagnie Infanterie', die eerder
    > gehuwd
    >
    > is geweest met Sytske Posthumus. Doekje Lemke deed belijdenis op
    > 24
    >
    > juni 1742, en woonde toen in Franeker op Godsacker. Zij is op 11
    >
    > november 1749 naar Alkmaar vertrokken, maar verhuisde op 14
    > december
    >
    > 1766 uit Berlikum naar Franeker, en woonde na 4 februari 1773 in
    >
    > Wier, waar haar broer predikant was. #
    >
    > 4. Johanna Alettia Lemke: op 21-12-1748 op belijdenis aangenomen
    >
    > als lid van de kerk in Exmorra en Allingawier door Georgius Lemke
    >
    >
    >
    >
    > Zie voor het vervolg op bovenstaande de genealogie op mijn
    > website:
    >
    > http://members.tripod.lycos.nl/FtenCate/
    >
    >
    >
    > groet,
    >
    > Flip ten Cate
    >
    >
    >
    > </tt>
    >
    >
    >
    >
    > <!-- |**|begin egp html banner|**| -->
    >
    > <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=2>
    > <tr bgcolor=#FFFFCC>
    > <td align=center><font size="-1" color=#003399><b>eGroups
    > Sponsor</b></font></td></tr>
    > <tr bgcolor=#FFFFFF>
    > <td width=470><img width=468 height=60
    > src="http://us.a1.yimg.com/us.yimg.co</td></tr>
    > </table>
    >
    > <!-- |**|end egp html banner|**| -->
    >
    >
    >
    >
    > <tt>
    > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    >
    > of: http://go.to/frgen .
    >
    >
    >
    > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8
    > juli 1999 geposte berichten staat op
    > http://www.egroups.com/group/Friesland-genealogy
    >
    >
    >
    > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    >
    > Friesland-genealogy-unsubscribe@egroups.com
    >
    > </tt>
    >
    >
    >
    > </body></html>
    >
    >
   • F.Cate@Samsom.nl
    Beste Jan Renema, Voorzover ik heb kunnen nagaan betreft de NN Enema iemand die echt enema heet, een geen Reneman. Toch heb ik grote belangstelling voor je
    Message 3 of 3 , Jan 2, 2001
     Beste Jan Renema,

     Voorzover ik heb kunnen nagaan betreft de NN Enema iemand die echt
     enema heet, een geen Reneman.
     Toch heb ik grote belangstelling voor je informatie: Mijn
     rechtstreekse voorouder Machteltje Lemke trouwt, zoals uit de
     genealogie (members.tripod.lycos.nl/FtenCate) valt te lezen, met
     Hendrikus Reneman Idzerda. Hij is de zoon van Aeldert Bartelsz
     Idzerda en Foekjen Hendrikusdr. Reneman.
     Over die laatste heb ik niet meer dan de volgende gegevens: gedoopt
     te Leeuwarden 31-1-1753, overleden Wiewert 26-1-1820, dochter van
     Hendricus Tjeerdszn Reneman (overleden Tietjerksteradeel 1-12-1809,
     oud 79 en een kwart jaar, wonende te Oostermeer) en Yetske
     Sybrandsdr. Stiensma.
     Ter vervolmaking van mijn kwartierstaat beschik ik graag over meer
     informatie.

     Vriendelijke groet,
     Flip ten Cate

     --- In Friesland-genealogy@egroups.com, "jan renema"
     <renemaboom@z...> wrote:
     > Beste Flip,
     >
     > Je bericht doorlezend kwam ik de naam "NN Enema" tegen.
     > Mede ziende de diverse predikanten zag ik een link richting
     > de naam "R enema n". Dit was ook een predikantenfamilie.
     > Hierover heb ik een bestand, verkregen van een medegenealoog.
     > Indien je deze wil inzien kun je mij altijd mailen
     >
     > Hopende je toch een schot voor de boeg te hebben gegeven verblijf ik
     >
     > Vriendelijke groeten
     >
     > Jan Renema
     > renemaboom@z...
     >
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.