Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 31-07-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 31-07-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Jul 31 9:01 PM
   De onderstaande advertenties zijn op 31-07-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Durk Bakker.
   geb.: 25-04-1919. overl.: Drachten, 25-07-2006. (LC 27-07-2006 (week 30)).

   Ibeltje Bieze (partner: J.C. Wiggers).
   geb.: nb. (85 jaar). overl.: Leeuwarden, 26-07-2006. (LC 27-07-2006 (week 30)).

   Sjieuwke de Haan (partner: Johannes van der Veen, overl.: 01-08-1996).
   geb.: nb. (91 jaar). overl.: Ureterp, 26-07-2006. (LC 27-07-2006 (week 30)).

   Bontje Formsma (partner: Ulbe Faber, overl.: 09-09-1995).
   geb.: nb. (85 jaar). overl.: Leeuwarden, 25-07-2006. (LC 27-07-2006 (week 30)).

   Jaap Hiemstra (partner: Greet Terpstra, overl.: 05-02-1991).
   geb.: Herbayum, 12-10-1921. overl.: Leeuwarden, 26-07-2006. (LC 27-07-2006 (week 30)).

   Afke Hoppinga (partner: IJsbrand Pieter Hofman, overl.: 09-03-2006).
   geb.: Menaam / Menaldum, 15-11-1939. overl.: Snits / Sneek, 25-07-2006. (LC 27-07-2006 (week 30)).

   Wiebe Johannes Kamman (partner: G� Meijering).
   geb.: Kuinre, 04-01-1943. overl.: Dokkum, 25-07-2006. (LC 27-07-2006 (week 30)).

   Reinskje Kampstra (partner: Jacob Bouma, overl.: 27-01-1996).
   geb.: Workum, 21-10-1916. overl.: Bolsward, 25-07-2006. (LC 27-07-2006 (week 30)).

   Antje Leenstra (partner: Egbert Oenema, overl.: 16-05-1993).
   geb.: Nijeholtwolde, 21-04-1925. overl.: Wolvega, 26-07-2006. (LC 27-07-2006 (week 30)).

   Aafke Postma (partner: Klaas Ferbeek).
   geb.: nb. overl.: Emmeloord, 25-07-2006. (LC 27-07-2006 (week 30)).

   Feikje Swart (partner: Johan Hendrik Luiks, overl.: 29-11-1991).
   geb.: 04-06-1909. overl.: Leeuwarden, 26-07-2006. (LC 27-07-2006 (week 30)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.