Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

o.a Linting, Deelstra, Welling, Duursma, Pama en Haagsma

Expand Messages
 • Detje van der Laan
  Hallo allemaal Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar allemaal. Maar ook nog even een vraagje zo vlak voor kerst. Wie heeft er voor mij aanvullingen op
  Message 1 of 1 , Dec 23, 2000
   Hallo allemaal

   Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar allemaal. Maar ook nog even een vraagje zo vlak voor kerst.
   Wie heeft er voor mij aanvullingen op het volgende gezin. Vooral Eeuwe en de beide Aaltjes. Maar mogelijk zijn er nog meer kinderen. Alle informatie is welkom.

   Jelle Hanzes LINTING {38}, timmerman, geboren te Drachten op 7 april 1817, wonende te Siegerswoude en de Wilp, overleden te Oudega op 2 april 1883, 65 jaar oud, zoon van Hans Jelles LINTING (timmerman) en Aaltje Binnes BOLLEMAN.
   Omschrijving volgens de nationale milite: lengte 1 El 660 St, een ovaal aangezicht, een gewoon voorhoofd, blauwe ogen, een spitse neus, een ordinaire mons, een spits kin en blond haar en wenkbrauwen.
   Hij is getrouwd te Smallingerland op 25 mei 1844 (1) met
   Sietske Meinderts DEELSTRA, geboren te Oudega op 31 december 1822, wonende aldaar, overleden te Drachten op 2 februari 1849, 26 jaar oud, dochter van Meindert Jans DEELSTRA (boer) en Elisabeth Kornelis BEERLINGS.
   Uit dit huwelijk:

   1 Hans, landbouwer en van boerenbedrijf, geboren te Drachten op 7 december 1845, wonende te Oudega en de Wilp, overleden te Oudega op 10 december 1926, 81 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Smallingerland op 8 mei 1869 (1) met Jitske de VRIES, geboren te Oudega op 9 januari 1849, wonende aldaar, overleden aldaar na 1942 het overlijden is in de burgelijke stand niet te vinden, vandaar dat ik aanneem dat ze na 1942 overleden is., minstens 93 jaar oud, dochter van Wopke Gerbens de VRIES(landbouwer) en Aafke Alles WELLING (landbouwer).
   Hij is daarnaast getrouwd te Smallingerland op 17 juni 1911 (2) met Leentje KIELSTRA, huishoudster, geboren te Oudega op 14 juni 1866, wonende aldaar, dochter van Linze Klazes KIELSTRA (boer) en Lolkje Foppes FEENSTRA.

   Hij is getrouwd te Opsterland op 26 april 1851 (2) met
   Antje Eeuwes DUURSMA {39}, geboren te Siegerswoude op 24 november 1821, overleden de Wilp op 20 april 1866, 44 jaar oud, dochter van Eeuwe Jans DUURSMA(veenbaas) en Sjoukjen Jurjens van der WAL.
   Uit dit huwelijk:

   2 Sjoukje, of Sjouktje {19}, winkelier, geboren te Wilp op 15 augustus 1852, wonende te Garijp, te Oudega, te Drachten en te Siegerswoude, overleden te Garijp op 25 januari 1926, 73 jaar oud.
   Zij is getrouwd te Smallingerland op 16 mei 1874 (1) met Jan Alles WELLING, smid, geboren te Oudega op 14 augustus 1820, wonende aldaar, overleden aldaar op 20 oktober 1877, 57 jaar oud, zoon van Alle Wytzes WELLING en Jitske Jans HOUWINK (boerin).
   (Hij is eerder getrouwd te Smallingerland op 26 mei 1849 met Sytske Heines DEELSTRA, geboren te Oudega op 9 april 1827, overleden aldaar op 9 juli 1870, 43 jaar oud, dochter van Heine Jans DEELSTRA en Sytske Hylkes VEENSTRA.)
   Zij is getrouwd te Smallingerland op 4 januari 1879 (2) met Romke Wiegers KOOISTRA {18}, landbouwer, koemelker en winkelier, geboren te Oudega op 1 september 1833, wonende aldaar, te Garijp en te Drachten, overleden te Garijp op 27 mei 1902, 68 jaar oud, zoon van Wieger Ates KOOISTRA {36} (landbouwer, huisman en rentenier) en Tjitske Romkes de BOER {37}.
   (Hij is eerder getrouwd te Smallingerland op 16 maart 1861 met Trijntje Jans van der VLUGT, geboren te Drachten op 6 oktober 1840, wonende te Oudega, overleden aldaar op 14 december 1877, 37 jaar oud, dochter van Jan Minderts van der VLUGT(landbouwer en arbeider) en Grietje Gurbes van den BRUG.)

   3 Aaltje, geboren te Siegerswold (gem. Opsterland) op 29 maart 1854, overleden te Groningen (?).

   4 Trijntje, geboren te Siegerswold (gem. Opsterland) op 19 januari 1856, wonende aldaar, overleden aldaar op 29 november 1898, 42 jaar oud.
   Zij was gehuwd met Durk van VEEN, arbeider, geboren te Siegerswold (gem. Opsterland) op 4 september 1854, wonende aldaar, overleden na 1942 het overlijden is in de burgelijke stand niet te vinden, vandaar dat ik aanneem dat ze na 1942 overleden is of hij is in groningen overleden, minstens 88 jaar oud, zoon van Johannes Salomons van VEEN (arbeider) en Martentje Durks van der LEI (arbeider).

   5 Eeuwe, boernknecht, geboren de Wilp op 29 oktober 1857, wonende te Oudega.
   Hij is getrouwd te Smallingerland op 22 mei 1885 met Hiltje PAMA, dienstmeid, geboren te Surhuisterveen op 1 augustus 1861, wonende te Wartena, dochter van Meindert Jans PAMA (arbeider) en Jitske Sanders HAAGSMA (arbeidster).
   In de huwelijkse bijlage stond ook een certificaat van onvermogen.

   6 Aaltje, geboren te Marum rond 1865, wonende te Siegerswold (gem. Opsterland), overleden te Siegerswoude in huis nr. 78 op 28 februari 1878, ongeveer 13 jaar oud.

   Groetjes Detje
   -----------------------------------------------------------------------------
   Detje van der Laan
   detje@...
   http://www.geocities.com/Heartland/Lake/3846 (genealogie)
   http://www.angelfire.com/wy/vdlaan (gezamenlijke homepage, genealogie)
   http://www.picturetrail.com/dvdlaan (kaarten maken)
   icq-nummer: 52257620


   [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.