Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 23-06-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 23-06-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Jun 23, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 23-06-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Anneke Bakker.
   geb.: nb. (65 jaar). overl.: Leeuwarden, 20-06-2006. (LC 22-06-2006 (week 25)).

   Minne Bouma (partner: Anna Jagersma, overl.: 24-06-1996).
   geb.: Hemelum, 13-06-1917. overl.: Joure, 20-06-2006. (LC 22-06-2006 (week 25)).

   Hilbert Broekman (partner: Femmigje Roozeboom, overl.: 01-12-2003).
   geb.: 12-12-1913. overl.: 22-06-2006. (OSC 23-06-2006).

   Trijntje Buiter (partner: Harm Dolsma, overl.: 03-09-1995).
   geb.: 15-09-1913. overl.: 21-06-2006. (OSC 23-06-2006).

   Reinie de Groot.
   geb.: nb. (41 jaar). overl.: datum nb.. (OSC 23-06-2006).

   Arnoldus Cornelis (Arnold) Dickhoff (partner: Sjoukje de Boer).
   geb.: Utrecht, 31-08-1922. overl.: Sint Nicolaasga, 20-06-2006. (LC 22-06-2006 (week 25)).

   E Guiaux.
   geb.: Den Haag, 06-03-1910. overl.: Oldemarkt, 21-06-2006. (OSC 23-06-2006).

   Trijntje Hoekstra (partner: Jelle Petter, overl.: 08-02-1990).
   geb.: 18-03-1916. overl.: Bergum, 21-06-2006. (LC 22-06-2006 (week 25)).

   Anne Huisjes (partner: Dinie Ekkelkamp).
   geb.: Hoogeveen, 08-11-1941. overl.: Oosterwolde, 21-06-2006. (LC 22-06-2006 (week 25)).

   Evertina Jager (partner: Sierd Wijnalda, overl.: 27-04-1994).
   geb.: Drachtster Compagnie, 30-05-1910. overl.: Ureterp, 20-06-2006. (LC 22-06-2006 (week 25)).

   Wolter Knol (partner: G Klein).
   geb.: 06-07-1924. overl.: 20-06-2006. (OSC 23-06-2006).

   Ben Koppelman.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 23-06-2006).

   Sieger Mast (partner: Minte de Boer).
   geb.: Britswert, 09-06-1938. overl.: Drylst / IJlst, 20-06-2006. (LC 22-06-2006 (week 25)).

   Paul Reinink.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (OSC 23-06-2006).

   Klaaske Riemersma (partner: Age van der Meer, overl.: 15-12-2005).
   geb.: Nijega, 24-12-1920. overl.: Sneek, 21-06-2006. (LC 22-06-2006 (week 25)).

   Anne Smit (partner: Jentje Brand, overl.: 26-07-2001).
   geb.: 29-06-1920. overl.: 17-06-2006. (OSC 23-06-2006).

   Jan Spoelstra (partner: Wytske van Dijk).
   geb.: Harlingen, 02-07-1943. overl.: Leeuwarden, 20-06-2006. (LC 22-06-2006 (week 25)).

   Sietske van der Zwaag (partner: Jan Weima, overl.: 12-02-1993).
   geb.: 11-06-1921. overl.: De Jouwer / Joure, 18-06-2006. (LC 22-06-2006 (week 25)).

   Aeltsje (Aly) Veenstra (partner: Berend Veltman).
   geb.: Siegerswoude, 13-03-1926. overl.: Beetsterzwaag, 16-06-2006. (LC 22-06-2006 (week 25)).

   Hillie Veerman (partner: Frederik Seijdell).
   geb.: 14-04-1912. overl.: 22-06-2006. (OSC 23-06-2006).

   Eeuwe Jan Verf (partner: Petronella Satony, overl.: 13-10-2002).
   geb.: Harich, 01-01-1920. overl.: Balk, 20-06-2006. (LC 22-06-2006 (week 25)).

   Aaltje (Alie) Visser (partner: Hilbert Duursma).
   geb.: Steggerda, 22-10-1940. overl.: Meppel, 21-06-2006. (OSC 23-06-2006).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.