Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 22-06-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 22-06-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Jun 22, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 22-06-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Ricardo .
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 21-06-2006).

   Hiltje Bekkema (partner: Jaap van der Veen, overl.: 1995).
   geb.: Boelenslaan, 26-12-1923. overl.: Amsterdam, 16-06-2006. (DrCrt 21-06-2006).

   Marten Blaauw (partner: G. Koelma).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 21-06-2006).

   Arie Bode (partner: B. den Breejen).
   geb.: nb. (90 jaar). overl.: 20-06-2006. (JouCrt 21-06-2006).

   Christiaan Bomhof (partner: Johanna Catharina Tichelaar).
   geb.: Heerde, 07-11-1926. overl.: Drachten, 17-06-2006. (DrCrt 21-06-2006).

   Pieter Boonstra (partner: Rikstje Pot).
   geb.: 26-09-1941. overl.: Noordwijk, 15-06-2006. (DrCrt 21-06-2006).

   Gerke Bron.
   geb.: nb. overl.: Drachten, 16-06-2006. (DrCrt 21-06-2006).

   Baukje de Vries (partner: Sjoerd de Jong, overl.: 09-02-1991).
   geb.: Nyegea, 26-05-1923. overl.: Drachten, 16-06-2006. (DrCrt 21-06-2006).

   Atze Homme Dijkstra.
   geb.: Drachten, it S�d, 04-05-1920. overl.: Drachten, it S�d, 15-06-2006. (DrCrt 21-06-2006).

   Jan-Rutger Doornbos (partner: Janneke de Wagt).
   geb.: Nieuw-Roden, 07-01-1982. overl.: Groningen, 17-06-2006. (DrCrt 21-06-2006).

   Anneke Grondsma (partner: Poortema).
   geb.: nb. (89 jaar). overl.: datum nb.. (JouCrt 21-06-2006).

   Rein Haarsma.
   geb.: Sumar, 11-05-1918. overl.: Burgum, 17-06-2006. (DrCrt 21-06-2006).

   Koop Helmhout (partner: Klaske de Jong).
   geb.: De Pein (Gr) / Opende, 25-03-1920. overl.: Drachten, 18-06-2006. (DrCrt 21-06-2006).

   Jelle Lyklema.
   geb.: nb. (91 jaar). overl.: Garyp, 12-06-2006. (Actief 21-06-2006).

   Siebe Overwijk.
   geb.: nb. overl.: Oerterp, datum nb.. (DrCrt 21-06-2006).

   Piet Paulusma.
   geb.: Drachten, 22-08-1956. overl.: Leeuwarden, 18-06-2006. (DrCrt 21-06-2006).

   Durk Plantinga.
   geb.: nb. (70 jaar). overl.: datum nb.. (DrCrt 21-06-2006).

   Thomas van der Velde (partner: G. Veenstra).
   geb.: nb. overl.: Earnew�ld, datum nb.. (DrCrt 21-06-2006).

   H. van der Woude.
   geb.: nb. overl.: Burgum, 19-06-2006. (Actief 21-06-2006).

   Sytske Wouda.
   geb.: nb. overl.: De Rottefalle, datum nb.. (DrCrt 21-06-2006).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.