Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Jan Bernardus koelman

Expand Messages
 • Maikel Galama
  Hoi Tiny, de Koelmans pagina s zien er nu inderdaad veel beter uit, en het kan nog mooier ! Ik kan er een heel lang verhaal van maken maar doe dat niet, ik
  Message 1 of 1 , Jun 22, 2006
  • 0 Attachment
   Hoi Tiny,

   de Koelmans pagina's zien er nu inderdaad veel beter uit, en het kan nog mooier !

   Ik kan er een heel lang verhaal van maken maar doe dat niet, ik beperk me tot enkele
   essentiele aanvullingen en/of verbeteringen:

   1) Jan Bernardus Koelman(s) woonde vanaf het overlijden van zijn tante Anskje Jacobs
   Hettinga op de boerderij van zijn tante, Indyk nr. 2, hij was enig erfgenaam. Op
   www.hisgis.nl kun je de exacte locatie wel vinden, misschien vindt je dat wel leuk.
   (bezittingen van de erven Jacob Reins).

   2) Jan is gedoopt op 01-11-1806 te Bakhuizen en te Koudum geboren.
   Hij overleed in 1853 overleden te Indyk nr. 2

   3) Doetje Ypes haar familienaam is Hiemstra.

   4) Akke Polder, geb. te Gaast, tr. 2 met Sjoerd Taekes Hiemstra, timmerman, geboren
   11-08-1817 te Greonterp en overleden 30-07-1889 te Bolsward, zv Taeke Sjoerds
   Hiemstra en Yefke Siebrens van der Meulen.

   5) Of Elisabeth Sybrens Ydema op 06-02-1809 gedoopt is, of op 06-09-1809 is voor
   mij nog even de vraag, de oude indexen van de FAF vermeldden september, op Tresoar
   wordt momenteel februari vermeld, ik zal het origineel tzt bekijken.

   Groetjes, Maikel Galama.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.