Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Friesland-genealogy] Jacobus Lammerts de jong x Geeske Ybeles van der Veen

Expand Messages
 • Andrys Stienstra
  Maikel en Jan, bedankt voor het meezoeken. Ik heb nu de volgende gegevens van Jacobus en Geeske. Aan de hand hiervan ga ik verder zoeken. Geeske Ybeles van der
  Message 1 of 2 , Jun 21, 2006
  • 0 Attachment
   Maikel en Jan, bedankt voor het meezoeken. Ik heb nu de volgende gegevens
   van Jacobus en Geeske. Aan de hand hiervan ga ik verder zoeken.


   Geeske Ybeles van der Veen, dochter van Ybele Teunis van der Veen en Jelske
   Gerbens de Vries, is geboren op vrijdag 7 april 1848 te Tytsjerksteradiel ,
   is overleden op dinsdag 5 april 1932 te Groningen , is begraven te
   Veenwouden (N.H.) .
   Geeske trouwt op zaterdag 8 mei 1869 te Dantumadeel op 21-jarige leeftijd
   (1) met Kornelis Ulbes Postma, zoon van Ulbe Wiegers Postma en Joukje
   Hiemstra. Cornelis, bakkersknecht, is geboren vrijdag 24 oktober 1845 in
   Nes (WD), overleden tussen 1873 en 1878.

   Van Cornelis en Geeske zijn drie kinderen bekend:

   1 Ulbe Postma is geboren op donderdag 2 juni 1870 te Dokkum .

   2 Ybele Postma is geboren op dinsdag 8 augustus 1871 te Dokkum , is
   overleden op zaterdag 30 april 1949 te Menaldum .
   Ybele trouwt op zaterdag 31 oktober 1896 te Leeuwarderadeel op 25-jarige
   leeftijd met de 22-jarige Wytske Hoogland, dochter van Watze Roelofs
   Hoogland en Saakje Pieters Miedema. Wytske is geboren op zaterdag 29
   november 1873 te Hijum , is overleden op woensdag 5 augustus 1942 te
   Menaldum .

   3 Antje Postma is geboren op donderdag 6 maart 1873 te Dokkum , is
   overleden op woensdag 24 oktober 1951 te Leeuwarden , is begraven in oktober
   1951 te Opeinde .
   Antje trouwt op zaterdag 13 april 1901 te Achtkarspelen (ACH) op 28-jarige
   leeftijd met de 44-jarige Boke Bosma, zoon van Klaas Bokes Bosma en Tietje
   Jans de Boer. Boke is geboren op woensdag 19 november 1856 te Drachten, is
   overleden op zondag 20 februari 1938 te Opeinde , is begraven aldaar . Boke
   was eerder gehuwd (1) met Seeske Bosma.

   Geeske trouwt op vrijdag 10 mei 1878 te Dokkum op 30-jarige leeftijd (2)
   met de 23-jarige Jacobus Lammerts de Jong, zoon van Lammert Barelds de Jong
   en Suardina Wiebes Posthuma. Jacobus, wonende te Groningen, te Dokkum, te
   Holwerd en te Dantumadeel, is geboren op dinsdag 7 november 1854 te
   Drachten, is overleden op zondag 17 januari 1932 te Groningen , is begraven
   te Veenwouden(N.H.)


   Van Jacobus en Geeske zijn zeven kinderen bekend:

   4 Suardina de Jong is geboren op zondag 25 augustus 1878 te Dokkum ,
   is overleden op vrijdag 11 oktober 1878 aldaar . Suardina werd 1 maand en
   16 dagen.

   5 Lammert de Jong is geboren op donderdag 20 mei 1880 te Holwerd, is
   overleden op woensdag 15 september 1880 te Westdongeradeel .

   6 Lammert de Jong is geboren op woensdag 13 september 1882 te
   Veenwouden.
   Lammert trouwt op zaterdag 14 december 1907 te Idaarderadeel op 25-jarige
   leeftijd met de 24-jarige Martha Schaafsma, dochter van Wiebe Wiegers
   Schaafsma en Aukje Everts Borger. Martha is geboren op vrijdag 21 september
   1883 te Surhuisterveen.

   7 Theunis de Jong is geboren op maandag 8 oktober 1883 te Dantumadeel
   .

   8 doodgeboren dochter de Jong is doodgeboren op donderdag 16 oktober
   1884 te Dantumadeel .

   9 Bareld Jacobus de Jong is geboren op maandag 9 mei 1887 te
   Dantumadeel , is overleden op woensdag 21 december 1887 aldaar .

   10 Bareld de Jong, hoofdonderwijzer, is geboren op zondag 23 december
   1888 te Veenwouden.
   Bareld trouwt op maandag 1 september 1919 te Groningen op 30-jarige
   leeftijd met de ongeveer 28-jarige Cornelia Sietske Veldmeijer, dochter van
   Johannes Veldmeijer en Ymkje Bosch. Cornelia is geboren rond 1891 te Herwen
   en Aerdt (Gld).

   Andrys Stienstra

   http://www.andrysstienstra.nl
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.