Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Andries: overlijden Cornelis Ulbes Postma

Expand Messages
 • Jan Westra
  Andries, In Voor- en Nageslacht van de Familie Hoogland van Johannes Taekele Hoogland op blz 52 staat dat Ybele 30-4-1949 in Menaldum is overleden. vr gr Jan
  Message 1 of 2 , Jun 21, 2006
  • 0 Attachment
   Andries,

   In Voor- en Nageslacht van de Familie Hoogland van Johannes Taekele Hoogland

   op blz 52 staat dat Ybele 30-4-1949 in Menaldum is overleden.

   vr gr Jan Westra

   Maikel Galama <maikelgalama@...> wrote: Hoi Andries,

   je vroeg terloops nog naar het overlijden van Cornelis Ulbes Postma.
   Dit overlijden heb ik niet gevonden, maar zou dat niet via de huwelijken
   van zijn kinderen te vinden zijn ? Bijv. via de bijlagen van :

   Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1896
   Man: Ybele Postma, oud 25 jaar, geboren te Dokkum
   Ouders: Kornelis Postma en Geeske van der Veen
   Vrouw: Wytske Hoogland, oud 22 jaar, geboren te Hijum
   Ouders: Watze Roelofs Hoogland en Saakje Pieters Miedema
   Datum: 31 oktober 1896, akte nr. 73

   Groetjes, Maikel Galama.

   [Non-text portions of this message have been removed]


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.