Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

re: Riemersma

Expand Messages
 • Jean Riemersma
  t.a.v. Frouwkje v/d Schaaf Hallo Frouwkje, Wat betreft de ouders van Wipkjen Folkerts stuur ik je direct aan je email adres de stamboom van Riemer Johannes
  Message 1 of 12 , Dec 19, 2000
   t.a.v. Frouwkje v/d Schaaf

   Hallo Frouwkje,
   Wat betreft de ouders van Wipkjen Folkerts stuur ik je direct aan je
   email adres de stamboom van Riemer Johannes (ongev. 1730) op. Deze
   stamboom bevat 450 personen en is te groot om hem hier uit te printen.
   Deze tak van de Riemersma's staat op het moment wel in de
   belangstelling, dit is de vijfde vraag over deze familie die ik in de
   laatste veertien dagen heb beantwoord.

   vriendelijke groeten, Jean Riemersma
  • Jean Riemersma
   t.a.v Akkie Wytsma Hallo Akkie, Ik zag je antwoord aan Frouwkje en zag daar een onvolkomenheid. De ouders van Trijntje Folkerts zijn volgens mijn informatie
   Message 2 of 12 , Dec 19, 2000
    t.a.v Akkie Wytsma

    Hallo Akkie,

    Ik zag je antwoord aan Frouwkje en zag daar een onvolkomenheid.
    De ouders van Trijntje Folkerts zijn volgens mijn informatie niet Melle
    Wolters Sipma. Deze zijn de ouders van Trijntje Melles Sipma, die met
    een zoon van Riemer Johannes is getrouwd, nl. Folkert Riemers. Trouwens
    de patroniem klopt ook niet.
    Van Trijntje Folkerts en Riemer Johannes heb ik nog geen voorouders, dat
    moet nog uitgezocht worden.
    Mocht je meer informatie willen hebben, laat het me dan weten.

    Wat beteft je vraag over Hendrik Folkerts de Vries en Tjaltje (Tjaktje
    is waarschijnlijk een tikfout) Riemersma het volgende:
    Tjaltje Klazes Riemersma is geboren rond 1764 en overleden op 7-10-1831
    te IJlst (akte 21).
    Wat betreft Klaas Riemersma en Saakje, de namen heb maar nog geen
    voorouders en andere data. Die moet ik nog uitzoeken. Van de dochter heb
    ik ook niets, en daar ik alle Riemersma's verzamel houd ik me aanbevolen
    voor verdere informatie.
   • Pieke en Frouwkje
    Ik wou graag Detje; Jan; Hamoen en Jaen bedanken voor de informatie over de fam, Riemersma. Ik heb de volgende maand om wat uittezoeken en het een en ander te
    Message 3 of 12 , Dec 20, 2000
     Ik wou graag Detje; Jan; Hamoen en Jaen bedanken voor de informatie over
     de fam, Riemersma. Ik heb de volgende maand om wat uittezoeken en het
     een en ander te verwerken in mijn kwartierstaat.

     Mvg. Frouwkje
    • M.Haijema
     Beste Jean, Ook ik heb Wipkjen Folkerts Riemersma in mijn bestand staan, via haar kom ik terecht bij de familie s Haarsma en Van der Wier, dus, ook ik ben erg
     Message 4 of 12 , Dec 21, 2000
      Beste Jean,
      Ook ik heb Wipkjen Folkerts Riemersma in mijn bestand staan, via haar kom ik
      terecht bij de familie's Haarsma en Van der Wier, dus, ook ik ben erg
      geïnteresseerd in de stamboom van Riemer Johannes. Zou je die ook aan mij
      willen sturen ? Mijn e-mailadres is haijema@...
      Op mijn thússide http://www.geocities.com/gelske.geo staan diverse
      stamreeksen. Misschien zit daar nog wel een contact in.
      De vriendelijke groeten van Marten Haijema

      ----- Oorspronkelijk bericht -----
      Van: Jean Riemersma <J.G.Riemersma@...>
      Aan: friesland genealogie <Friesland-genealogy@egroups.com>
      Verzonden: dinsdag 19 december 2000 17:16
      Onderwerp: [Friesland-genealogy] re: Riemersma


      t.a.v. Frouwkje v/d Schaaf

      Hallo Frouwkje,
      Wat betreft de ouders van Wipkjen Folkerts stuur ik je direct aan je
      email adres de stamboom van Riemer Johannes (ongev. 1730) op. Deze
      stamboom bevat 450 personen en is te groot om hem hier uit te printen.
      Deze tak van de Riemersma's staat op het moment wel in de
      belangstelling, dit is de vijfde vraag over deze familie die ik in de
      laatste veertien dagen heb beantwoord.

      vriendelijke groeten, Jean Riemersma


      Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .
     • Harry Snijder
      Hallo Jean, Als je t goed vindt zal ik je zo spoedig mogelijk op jouw eigen emailadres berichten over wat ik heb over Trijntje Remmelts Riemersma. Groeten,
      Message 5 of 12 , Jun 12, 2002
       Hallo Jean,
       Als je 't goed vindt zal ik je zo spoedig mogelijk op jouw eigen emailadres berichten over wat ik heb over Trijntje Remmelts Riemersma.
       Groeten,
       Harry Snijder, Diemen.


       [Non-text portions of this message have been removed]
      • h. woudt
       Dag Douwe, Bedankt Douwe, je stamt dus af van een broer van mijn Klaas. Ik ben er nog niet aan toegekomen maar misschien is het mogelijk om de kinderen van
       Message 6 of 12 , Oct 20, 2009
        Dag Douwe,

        Bedankt Douwe, je stamt dus af van een broer van 'mijn' Klaas. Ik ben
        er nog niet aan toegekomen maar misschien is het mogelijk om de
        kinderen van Douwe Sjoerds en Janke te volgend ik heb 9 gevonden.
        Gezien de vernoeming zouden ze de ouders van Sjoerd Douwes kunnen
        zijn.
        In de quotisatie vond ik:


        Quotisatiekohieren 1749

        Douwe Sjoerdsz, Hennaarderadeel
        Plaats: Oosterend
        Omschrijving: gemeen boer
        Gezin volw: 3 en kind: 6
        Aanslag: 45-19-0
        Verhoging:
        Vermogen:
        Bron: Hennaarderadeel, fol. 9

        Gestandaardiseerde naam: DOUWE (m) / DOUWTJE (v) SJOERDS

        Misschien komt Douwe voor in het Boerderijenboek van van der Meer maar
        ik ben momenteel niet thuis en kan dat nu niet nakijken. Komend
        weekend weer.

        Nu ga ik eerst verder vakantie vieren:-)

        groet, Hinke Woudt-Westra
        Boussac Frankrijk

        Dag Hinke,

        Mijn beppe is een nazaat van
        Jacob Sjoerds (Riemersma) geboren 1-12-1786 in Britswerd, getrouwd met
        Antje Tjeerds van Dijk op 4-12-1814 Rauwerderhem.
        dan
        Sjoerd Jacobs Riemersma, geboren 9-2-1820 Rauwerd, getr. Trijntje
        Lieuwes Kamstra op 31-5-1849 Rauwerderhem
        dan
        Lieuwe Sjoerds Riemersma, geboren 13-5-1853 Rauwerd, getr. Klaaske
        Pieters Wiersma 6-5-1880 Rauwerderhem
        dan
        Trijntje Riemersma, geb.18-5-1888 Rauwerd, getr. Hendrik Stellinga op
        30-5-1912 Rauwerderhem en dat is mijn pake!

        Bedankt voor je suggestie,

        Douwe Stellinga


        [Non-text portions of this message have been removed]
       • h. woudt
        En omdat ik het niet kon laten:-), hierbij het bewijs. groet, Hinke. *Memories van Successie* Kantoor Franeker, overl. jaar 1823 Overledene : Sieuwkje Douwes
        Message 7 of 12 , Oct 20, 2009
         En omdat ik het niet kon laten:-), hierbij het bewijs.

         groet, Hinke.

         *Memories van Successie*

         Kantoor Franeker, overl. jaar 1823

         Overledene : Sieuwkje Douwes
         Overleden op: 27 februari 1823
         Wonende te : Lutkewierum
         Tekst:
         vrouw van Sible Harmens Hiemstra, rentenier te Rien o/Lutkewierum (erft
         vruchtgebruik); geen kinderen; zuster van Antje Douwes Riemersma (vrouw van
         Douwe Minnes, te Oosterend), wijlen Sjoerd Douwes (man van wijlen Fokeltje
         Dirks; vader van Douwe, onderwijzer Britswerd, Dirk, kuiper Grouw, Klaas,
         arbeider Winsum, Janke, te Wieuwerd, Klaaske, te Deersum, Jakob, timmerknecht
         Rauwerd, Jetske, te Jorwerd en Jan Sjoerds Riemersma, timmerman Britswerd),
         wijlen Trijntje Douwes (vrouw van wijlen Pieter Benedictus; moeder van
         Benedictus Pieters Riemersma, timmerman Hijlaard) en wijlen Taetje Douwes
         (vrouw van wijlen Anne Lolkes, in leven te Sybrandeburen; moeder van Lolke,
         bakker Franeker/landbouwer Lollum, Douwe, arbeider Oosterlittens, Jakob, boer
         Allingawier/Dronrijp en Grietje Annes Wytsma, vrouw van Hendrik Gerbens Tap,
         timmerman Irnsum); legaten voor Sieuwkje Jans Riemersma, te Britswerd en
         Sieuwke Jakobs Wytsma, te Allingawier (elk fl. 100,-). Saldo fl. 5.400,90. (in
         deze memorie doet haar man en in memorie 4009/2537 doen erfgenamen van het
         blooteigendom aangifte)

         Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

         Bron:
         Memories van successie 1818-1842
         Toegangsnr. : 42
         Inventarisnr. : 4008
         Dagregisternr.: 2212
         Op microfilm nr. 81 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

         Klik hier <http://www2.tresoar.nl/memories/pdf/4008.pdf> voor plaats
         van akte op film


         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Douwe
         Dag Hinke, Hierbij het bewijs, schrijf je. Het bewijs waarvan? dat Douwe Sjoerds en Janke Jans in de familie Riemersma thuishoren? Waar haal je dat dan uit??
         Message 8 of 12 , Oct 21, 2009
          Dag Hinke,

          Hierbij het bewijs, schrijf je. Het bewijs waarvan? dat Douwe Sjoerds en Janke Jans in de familie Riemersma thuishoren? Waar haal je dat dan uit??
          Ik neem aan, dat Sieuwkje Douwes een zus is van mijn Sjoerd Douwes?

          groet

          Douwe

          ----- Original Message -----
          From: h. woudt
          To: friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Sent: Wednesday, October 21, 2009 8:15 AM
          Subject: [Friesland-genealogy] Riemersma


          En omdat ik het niet kon laten:-), hierbij het bewijs.

          groet, Hinke.

          *Memories van Successie*

          Kantoor Franeker, overl. jaar 1823

          Overledene : Sieuwkje Douwes
          Overleden op: 27 februari 1823
          Wonende te : Lutkewierum
          Tekst:
          vrouw van Sible Harmens Hiemstra, rentenier te Rien o/Lutkewierum (erft
          vruchtgebruik); geen kinderen; zuster van Antje Douwes Riemersma (vrouw van
          Douwe Minnes, te Oosterend), wijlen Sjoerd Douwes (man van wijlen Fokeltje
          Dirks; vader van Douwe, onderwijzer Britswerd, Dirk, kuiper Grouw, Klaas,
          arbeider Winsum, Janke, te Wieuwerd, Klaaske, te Deersum, Jakob, timmerknecht
          Rauwerd, Jetske, te Jorwerd en Jan Sjoerds Riemersma, timmerman Britswerd),
          wijlen Trijntje Douwes (vrouw van wijlen Pieter Benedictus; moeder van
          Benedictus Pieters Riemersma, timmerman Hijlaard) en wijlen Taetje Douwes
          (vrouw van wijlen Anne Lolkes, in leven te Sybrandeburen; moeder van Lolke,
          bakker Franeker/landbouwer Lollum, Douwe, arbeider Oosterlittens, Jakob, boer
          Allingawier/Dronrijp en Grietje Annes Wytsma, vrouw van Hendrik Gerbens Tap,
          timmerman Irnsum); legaten voor Sieuwkje Jans Riemersma, te Britswerd en
          Sieuwke Jakobs Wytsma, te Allingawier (elk fl. 100,-). Saldo fl. 5.400,90. (in
          deze memorie doet haar man en in memorie 4009/2537 doen erfgenamen van het
          blooteigendom aangifte)

          Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

          Bron:
          Memories van successie 1818-1842
          Toegangsnr. : 42
          Inventarisnr. : 4008
          Dagregisternr.: 2212
          Op microfilm nr. 81 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

          Klik hier <http://www2.tresoar.nl/memories/pdf/4008.pdf> voor plaats
          van akte op film

          [Non-text portions of this message have been removed]

          [Non-text portions of this message have been removed]
         • Douwe
          Dag Hinke, Ik heb gezocht op Tresoar en heb 2 mogelijke kandidaten gevonden voor het ouderschap van Douwe Sjoerds, geboren circa 1710 in Hennaarderadeel,
          Message 9 of 12 , Oct 21, 2009
           Dag Hinke,

           Ik heb gezocht op Tresoar en heb 2 mogelijke kandidaten gevonden voor het ouderschap van Douwe Sjoerds, geboren circa 1710 in Hennaarderadeel, gehuwd met Janke Jans 2-9-1736 Oosterend.
           Weet jij het juiste echtpaar te vinden??
           De derde, Douwe Minnes, heb ik erbij gezet, omdat in je vorige mail over de successie sprake was van een Douwe Minnes. Is dat de zelfde??

           groet

           Douwe
           1)Hennaarderadeel, dopen, geboortejaar 1699, doopjaar 1699Dopeling: DouweGeboren op 1 december 1699Gedoopt op 10 december 1699 in ItensKind van Sioerd Douwes en Attje PytersOpm.: De dopeling is overleden op 27 december 1774Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):Dopeling : DOUWE of DOUWTJEVader : SJOERD DOUWESMoeder : AATJE PIETERSBron:Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)Herv. gem. Itens en Hennaard, doop 1647-1810Inventarisnr. : DTB 3912)Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1711Dopeling: DouweGedoopt op 23 oktober 1711 in WelsrijpKind van Sioerd Douwes en Geertje SibrensOpm.: De moeder is de minne van de dominee en woont in de achterkamer bij de domineeGestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):Dopeling : DOUWE of DOUWTJEVader : SJOERD DOUWESMoeder : GEERTJE SIEBRENSBron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)Herv. gem. Welsrijp en Baijum, doop 1622-1716Inventarisnr. : DTB 400 3)Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1763Dopeling: DouweGedoopt op 21 september 1763 in RoodhuisKind van Douwe Minnis en Ybeltje PaulusAanwezig: Sjoerd GossesOpm.: Doopnaam is DominicusGestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):Dopeling : DOUWE of DOUWTJEVader : DOUWE MINNESMoeder : IEBELTJE PAULUSAanwezige : SJOERD of SJOERDJE GOSSESBron:Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)R.K. par. Roodhuis, doop 1748-1811Inventarisnr. : DTB 406

           [Non-text portions of this message have been removed]
          • h. woudt
           Douwe je vroeg om de ouders van Sjoerd Douwes. Ik vond een ouderpaar waarvan ik dacht dat dat goede kandidaten waren. In de memorie wordt dit niet met zoveel
           Message 10 of 12 , Oct 21, 2009
            Douwe je vroeg om de ouders van Sjoerd Douwes. Ik vond een ouderpaar
            waarvan ik dacht dat dat goede kandidaten waren. In de memorie wordt
            dit niet met zoveel woorden bevestigd maar er staat duidelijk in dat
            Sieuwkje een zus is van Sjoerd Douwes gehuwd met Fokeltje. Als je op
            Tresoar de kinderen van Douwe Sjoerds en Janke Jans op zoekt vind je
            een aantal van hen genoemd in de memorie van successie. Dit lijkt mij
            voldoende bewijs dat 'jouw' Sjoerd Douwes een zoon is van Douwes
            Sjoerds en Janke Jans. Verder zoeken kan natuurlijk nooit kwaad:-)

            groet, Hinke.

            Dag Hinke,

            Hierbij het bewijs, schrijf je. Het bewijs waarvan? dat Douwe Sjoerds
            en Janke Jans in de familie Riemersma thuishoren? Waar haal je dat dan
            uit??
            Ik neem aan, dat Sieuwkje Douwes een zus is van mijn Sjoerd Douwes?

            groet

            Douwe


            [Non-text portions of this message have been removed]
           • h. woudt
            Douwe, ik heb even vluchtig gekeken maar volgens mij zijn er nog meer mogelijkheden. Ik heb nu even geen tijd maar het handigst is om te kijken of je gezinnen
            Message 11 of 12 , Oct 21, 2009
             Douwe, ik heb even vluchtig gekeken maar volgens mij zijn er nog meer
             mogelijkheden. Ik heb nu even geen tijd maar het handigst is om te
             kijken of je gezinnen kunt samen stellen en aan de hand van vernoeming
             een stapje verder kunt komen. Mogelijk was Douwe zijn moeder een
             Riemke maar ook Trijntje, of zelfs Jetske of Sjuke zou kunnen.

             groet, Hinke.

             Dag Hinke,

             Ik heb gezocht op Tresoar en heb 2 mogelijke kandidaten gevonden voor
             het ouderschap van Douwe Sjoerds, geboren circa 1710 in
             Hennaarderadeel, gehuwd met Janke Jans 2-9-1736 Oosterend.
             Weet jij het juiste echtpaar te vinden??
             De derde, Douwe Minnes, heb ik erbij gezet, omdat in je vorige mail
             over de successie sprake was van een Douwe Minnes. Is dat de zelfde??

             groet


             [Non-text portions of this message have been removed]
            • Douwe
             Dag Hinke, Ik vind het inderdaad ook genoeg bewijs. Dank je voor het meedenken... groet, Douwe ... From: h. woudt To: friesland-genealogy@yahoogroups.com Sent:
             Message 12 of 12 , Oct 21, 2009
              Dag Hinke,

              Ik vind het inderdaad ook genoeg bewijs. Dank je voor het meedenken...

              groet,

              Douwe


              ----- Original Message -----
              From: h. woudt
              To: friesland-genealogy@yahoogroups.com
              Sent: Wednesday, October 21, 2009 3:52 PM
              Subject: [Friesland-genealogy] Riemersma


              Douwe je vroeg om de ouders van Sjoerd Douwes. Ik vond een ouderpaar
              waarvan ik dacht dat dat goede kandidaten waren. In de memorie wordt
              dit niet met zoveel woorden bevestigd maar er staat duidelijk in dat
              Sieuwkje een zus is van Sjoerd Douwes gehuwd met Fokeltje. Als je op
              Tresoar de kinderen van Douwe Sjoerds en Janke Jans op zoekt vind je
              een aantal van hen genoemd in de memorie van successie. Dit lijkt mij
              voldoende bewijs dat 'jouw' Sjoerd Douwes een zoon is van Douwes
              Sjoerds en Janke Jans. Verder zoeken kan natuurlijk nooit kwaad:-)

              groet, Hinke.

              Dag Hinke,

              Hierbij het bewijs, schrijf je. Het bewijs waarvan? dat Douwe Sjoerds
              en Janke Jans in de familie Riemersma thuishoren? Waar haal je dat dan
              uit??
              Ik neem aan, dat Sieuwkje Douwes een zus is van mijn Sjoerd Douwes?

              groet

              Douwe

              [Non-text portions of this message have been removed]

              [Non-text portions of this message have been removed]
             Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.