Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Bruinsma

Expand Messages
 • Jan Rienstra
  Wie weet iets over de voorouders van onderstaande personen Bruin Mintjes, Leentje Meines de Boer en Wijpkjen Wouters Oosterhout? Bruin Mintjes, kofschipper,
  Message 1 of 3 , Jul 12, 1999
   Wie weet iets over de voorouders van onderstaande personen Bruin Mintjes, Leentje Meines de Boer en Wijpkjen Wouters Oosterhout?

   Bruin Mintjes, kofschipper, geboren te Idskenhuizen Gem. Doniawerstal,
   verdronken 2 nov 1791.
   Hij is ondertrouwd te Idskenhuizen Gem. Doniawerstal 14 feb 1784 en getrouwd
   aldaar 7 mrt 1784 voor de kerk (ned.herv.) met Wijpkjen Wouters Oosterhout
   (ongeveer 28 jaar oud), arbeidster, geboren te Rottum n 1756, wonende
   te Joure Gem. Haskerland, overleden 28 nov 1821, ongeveer 65 jaar oud,
   dochter van Wouter en Grietje.
   zij wordt op 2 Mei 1812 na belijdenis tot lidmaat aangenomen
   Uit dit huwelijk:
   1 Janke, geboren te Joure Gem. Haskerland 26 mei 1785, gedoopt aldaar
   19 jun 1785 (ned.herv.), overleden aldaar 21 nov 1826, 41 jaar oud.
   2 Wouter, timmerman, geboren te Joure Gem. Haskerland 26 mei 1785, gedoopt
   aldaar 19 jun 1785 (ned.herv.), overleden aldaar 17 aug 1826, 41 jaar oud.
   Hij is getrouwd te Joure Gem. Haskerland 29 jun 1820, op 35-jarige leeftijd
   met Sytske Gerkes Vogelvanger (44 jaar oud), dienstmeid, gedoopt te Joure
   Gem. Haskerland 5 feb 1776 (rooms katholiek), dochter van Gerke Rienks
   Vogelvanger en Hylkjen Hessels.
   3 Mintje, Schreinwerkersgezel, geboren te Joure Gem. Haskerland 18 aug 1787,
   gedoopt aldaar 9 sep 1787 (ned.herv.), overleden aldaar 20 apr 1819,
   31 jaar oud. Hij is getrouwd te Haskerland 11 jun 1818, op 30-jarige
   leeftijd met Aaltje Oebeles Boersma (21 jaar oud), geboren te Joure Gem.
   Haskerland 12 jun 1796, gedoopt aldaar 10 jul 1796, dochter van Oebele
   Jelles Boersma en Fockje Sibbes.
   4 Hidde, timmerman, geboren te Joure Gem. Haskerland 17 sep 1789, gedoopt
   aldaar 11 okt 1789 (herv. gem.), overleden te Oudehaske Grieterij
   Haskerland 30 apr 1864, 74 jaar oud.
   Op zijn trouwdatum tekent hij met HIDDE BRUINS, de zelfde naam waarmee
   hij gedoopt werd. Bij de aangifte van zijn dochter tekent hij met
   HYDDE BRUYNS en bij het trouwen van wijpkje tekent hij met H. BRUYNSMA.
   Hij is getrouwd te Joure Gem. Haskerland 1 aug 1811 (burg.stand), op
   21-jarige leeftijd (1) met Leentje Meines de Boer (22 jaar oud), geboren
   te Joure Gem. Haskerland 16 jul 1789, overleden aldaar 13 okt 1826, 37 jaar
   oud, dochter van Meine Ales en Cornelia Jans de Boer.
   Hij is getrouwd te Joure Gem. Haskerland 20 sep 1829, op 40-jarige leeftijd
   (2) met Johanna Gerrits van der Werf (25 jaar oud), geboren te Joure Gem.
   Haskerland 10 okt 1803, gedoopt aldaar 23 okt 1803 (herv. gem.), dochter
   van Gerrit Hendriksen van der Werf en Antje Johannes.
   5 Jan, geboren te Joure Gem. Haskerland 24 sep 1791, gedoopt aldaar
   23 okt 1791 (ned.herv.).
   Groetjes,

   Jan Rienstra
   j.rienstra@...
  • Jan Rienstra
   Wie weet iets over de voorouders van dit gezin? Jelle Tjebbes Bruinsma, varensgezel, overleden 10 okt 1810. Hij was gehuwd met Sietske Olferts Nieuwenhuis. Uit
   Message 2 of 3 , Jul 15, 1999
    Wie weet iets over de voorouders van dit gezin?

    Jelle Tjebbes Bruinsma, varensgezel, overleden 10 okt 1810.
    Hij was gehuwd met
    Sietske Olferts Nieuwenhuis.
    Uit dit huwelijk:
    1 Hinke Jelles, gedoopt te Makkum 22 jul 1793.
    Zij is getrouwd te Wonseradeel 25 mei 1816, op 22-jarige leeftijd
    met Uilke Bouwes de Bruin (26 jaar oud), papiermolenmakersknecht,
    gedoopt te Makkum 30 dec 1789 (rooms katholiek), overleden te
    Idsegahuizum 4 okt 1830, 40 jaar oud, zoon van Bouw Okkes en
    Marijke Pieters Bouwes.

    Groetjes,

    Jan Rienstra
    j.rienstra@...
   • Jan Rienstra
    Wie weet er iets meer over Bruin Mintjes Bruinsma en zijn vrouw Wijpkjen? Bruin Mintjes, Aangenomen familienaam 1811 Bruinsma, Wypkjen Wouters, k. Wouter 26,
    Message 3 of 3 , Dec 18 5:17 AM
     Wie weet er iets meer over Bruin Mintjes Bruinsma en zijn vrouw Wijpkjen?

     Bruin Mintjes, Aangenomen familienaam 1811 Bruinsma,
     Wypkjen Wouters,
     k. Wouter 26, Janke 26, Mintje 24, Hidde 22,
     kk. (van Hidde), Wypkje Hiddes 6 weken
     Mairie Joure, fol. 39v
     , kofschipper, geboren te Idskenhuizen Gem. Doniawerstal, verdronken
     op 2 november 1791 in het kanaal op de terugreis na Amsterdam.
     Hij is ondertrouwd te Idskenhuizen Gem. Doniawerstal op 14 februari
     1784 DTB 221 en getrouwd aldaar op 7 maart 1784 ze werden afgeroepen
     op 15 Februari in de kerk te Idskenhuizen, op 22 Februari in St.
     Nicolaasga en de 29 ste in Tjerkgaast = "Skarsterlan". (ned.herv.) met
     Wijpkjen Wouters Oosterhout, arbeidster, geboren te Rottum rond 1756,
     belijdenis gedaan te Joure Gem. Haskerland op 2 mei 1812, overleden
     aldaar op 28 november 1821, ongeveer 65 jaar oud, dochter van Wouter
     en Grietje.
     Uit dit huwelijk:
     1 Janke, geboren te Joure Gem. Haskerland op 26 mei 1785, gedoopt
     aldaar op 19 juni 1785 (ned.herv.), overleden aldaar op 21
     november 1826, 41 jaar oud.
     2 Wouter, timmerman, geboren te Joure Gem. Haskerland op 26 mei
     1785, gedoopt aldaar op 19 juni 1785 (ned.herv.), overleden aldaar
     op 17 augustus 1826 akte 27, 41 jaar oud.
     Hij is getrouwd te Joure Gem. Haskerland op 29 juni 1820 met
     Sytske Gerkes Vogelvanger, dienstmeid, gedoopt te Joure Gem.
     Haskerland op 5 februari 1776 (RK), dochter van Gerke Rienks
     Vogelvanger en Hylkjen Hessels.
     3 Mintje, Schreinwerkersgezel, geboren te Joure Gem. Haskerland op
     18 augustus 1787, gedoopt aldaar op 9 september 1787 (ned.herv.),
     overleden aldaar op 20 april 1819, 31 jaar oud.
     Hij is getrouwd te Haskerland op 11 juni 1818 Akte 16 met Aaltje
     Oebeles Boersma, geboren te Joure Gem. Haskerland op 12 juni 1796,
     gedoopt aldaar op 10 juli 1796, overleden te Schoterland op 4
     april 1870, 73 jaar oud, dochter van Oebele Jelles Boersma en
     Fockje Sibbes.
     4 Hidde, timmerman, geboren te Joure Gem. Haskerland op 17 september
     1789, gedoopt aldaar op 11 oktober 1789 (herv. gem.), overleden te
     Oudehaske Grieterij Haskerland op 30 april 1864, 74 jaar oud.
     Op zijn trouwdatum tekent hij met HIDDE BRUINS, de zelfde naam
     waarmee hij gedoopt werd. Bij de aangifte van zijn dochter tekent
     hij met HYDDE BRUYNS en bij het trouwen van wijpkje tekent hij met
     H. BRUYNSMA.
     Hij is getrouwd te Joure Gem. Haskerland op 1 augustus 1811 Akte
     16. De tweede proclamatie van het huwelijk was op Zondag 28-7-1811
     te Joure. (burg.stand) (1) met Leentje Meines de Boer, geboren te
     Joure Gem. Haskerland op 16 juli 1789, overleden aldaar op 13
     oktober 1826, 37 jaar oud, dochter van Meine Ales en Cornelia Jans
     de Boer.
     Hij is getrouwd te Joure Gem. Haskerland op 20 september 1829 akte
     36, sup. 6 (2) met Johanna Gerrits van der Werf, geboren te Joure
     Gem. Haskerland op 10 oktober 1803, gedoopt aldaar op 23 oktober
     1803 (herv. gem.), dochter van Gerrit Hendriksen van der Werf en
     Antje Johannes.
     5 Jan, geboren te Joure Gem. Haskerland op 24 september 1791,
     gedoopt aldaar op 23 oktober 1791 (ned.herv.), overleden voor
     1811, hoogstens 20 jaar oud.

     Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling,
     Jan Rienstra
     j.rienstra@...
     http://home.hccnet.nl/j.rienstra/


     [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.