Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 08-05-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 08-05-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , May 8, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 08-05-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Margaretha Maria Bijlholt.
   geb.: 17-05-1907. overl.: 05-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Saapke Boonstra (partner: Rikus Koops).
   geb.: Oudkerk, 12-02-1941. overl.: Menaldum, 04-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Anne de Jong (partner: C. Wester).
   geb.: Irnsum, 26-11-1921. overl.: Sneek, 05-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Antje Dijkstra (partner: Rein Bremer, overl.: 22-02-1974).
   geb.: Hoarnstersweach / Hoornsterzwaag, 09-06-1915. overl.: It Hearrenfean / Heerenveen, 04-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Jantje Eilander (partner: Harm van der Meer, overl.: 08-02-1999).
   geb.: 05-04-1931. overl.: 04-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Jan Hoekstra (partner: Jantje Mulder).
   geb.: Fochteloo, 16-02-1928. overl.: Heerenveen, 03-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Tjeerd Hofstra.
   geb.: Edens, 03-08-1947. overl.: Leeuwarden, 05-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Wilhelmina Lam (partner: Adrianus Brakel, overl.: 12-05-1995).
   geb.: Hilversum, 17-07-1912. overl.: Joure, 05-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Sjoukje Landman (partner: Mink Zijlstra).
   geb.: nb. (63 jaar). overl.: St. Nicolaasga, 04-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Jan Luimstra.
   geb.: 06-04-1930. overl.: Franeker, 04-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Andries Jan Otter (partner: Elske Roersma).
   geb.: Joure, 01-09-1933. overl.: Joure, 02-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Gatske Postma (partner: Reinder Hofman, overl.: 27-02-1981).
   geb.: Marrum, 30-03-1912. overl.: Stiens, 05-11-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Harmke Rozendal (partner: Hilbert van Wier, overl.: 04-10-1992).
   geb.: 22-07-1939. overl.: 04-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Catharina Scheltema (partner: Okko Oosterhout, overl.: 02-05-1988).
   geb.: nb. (93 jaar). overl.: Leeuwarden, 04-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Kornelis Terpstra (partner: Renske Sytema, overl.: 21-12-2001).
   geb.: Sondel, 11-08-1917. overl.: Ljouwert / Leeuwarden, 04-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Rika Udinga (partner: Jan Nijveen, overl.: 19-01-1993).
   geb.: Mildam, 28-06-1924. overl.: Sneek, 04-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Thommie van Baalen.
   geb.: Breda, 30-03-1999. overl.: Breda, 03-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Johannes (Hannes) Veen.
   geb.: 25-12-1935. overl.: 04-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).

   Reinskje (Rennie) Veninga (partner: Ype Reinsma).
   geb.: 19-04-1970. overl.: Hjorring, Denemarken, 01-05-2006. (LC 06-05-2006 (week 18)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.