Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 04-05-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 04-05-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , May 4, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 04-05-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Louise Clara Boonstra.
   geb.: nb. (39 jaar). overl.: Pingjum, 01-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Klaas Bootsma (partner: Adriana van der Werf, overl.: 15-02-2001).
   geb.: Turns / Tirns, 26-05-1915. overl.: Blauh�s / Blauwhuis, 02-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Janke Buitenga.
   geb.: Boijl, 03-10-1922. overl.: Heerenveen, 03-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Harm Duim (partner: Fimke Margaretha Kingma, overl.: 27-08-2005).
   geb.: 11-08-1924. overl.: 02-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Yt Greijdanus (partner: Dirk Bouma, overl.: 17-04-1972).
   geb.: 13-04-1932. overl.: 02-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Irene Maria Handstede.
   geb.: Bad Wiessee, 16-03-1945. overl.: Drachten, 02-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Halbe Hielkema (partner: A. Halbersma).
   geb.: nb. (83 jaar). overl.: Nieuwehorne, 02-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Berber (Bettie) Hoekstra.
   geb.: Leeuwarden, 15-01-1919. overl.: Leeuwarden, 03-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Antje Hofstra (partner: Pier Bijlsma, overl.: 02-08-1995).
   geb.: Hoarnstersweach / Hoornsterzwaag, 24-09-1912. overl.: De Gordyk / Gorredijk, 02-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Johannes (Joop) Kroontje.
   geb.: Bolsward, 17-09-1936. overl.: Bolsward, 03-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Jacob Pekelsma (partner: G. de Graaf).
   geb.: Dokkum, 14-12-1923. overl.: Dokkum, 29-04-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Annie Schapelhouman (partner: Feitze Krekt).
   geb.: nb. (76 jaar). overl.: Mildam, 03-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Feije Sikkema (partner: Yntje Eekema).
   geb.: 04-03-1940. overl.: Dokkum, 02-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Uilke van der Ende (partner: Tine de Vries, overl.: 16-12-1994).
   geb.: Snikzwaag, 14-05-1912. overl.: Sneek, 02-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Wijtske van der Meer (partner: Theunis Doevendans, overl.: 12-07-1999).
   geb.: Burgum, 15-02-1922. overl.: Ljouwert / Leeuwarden, 02-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Wilhelmina (Mine) van der Molen (partner: Albert Bos, overl.: 29-11-1981).
   geb.: 14-08-1905. overl.: 03-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Taede Veenstra (partner: Minke de Boer).
   geb.: Burgum, 13-06-1936. overl.: Drachten, 03-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).

   Coenraad (Coen) Verweij (partner: Wilhelmina Adriana van Kouterik, overl.: 09-05-2003).
   geb.: Valburg, 22-03-1914. overl.: Wolvega, 02-05-2006. (LC 04-05-2006 (week 18)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.