Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 03-05-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 03-05-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , May 3, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 03-05-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   J. Dalhuisen (partner: Stelmaker).
   geb.: nb. (92 jaar). overl.: datum nb.. (DrCrt 03-05-2006).

   Alie de Graaf (partner: Mulder).
   geb.: nb. overl.: Burgum, 26-04-2006. (Actief 03-05-2006).

   J. de Vries (partner: van Kammen).
   geb.: nb. overl.: Burgum, 29-04-2006. (Actief 03-05-2006).

   Sylvia Linda de Vries.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 03-05-2006).

   Errit Edema (partner: E. Meijer).
   geb.: Drachten, 06-11-1925. overl.: Drachten, 01-05-2006. (DrCrt 03-05-2006).

   Antje Eedema (partner: Wieger Lolke van der Veen, overl.: 13-02-1996).
   geb.: 01-07-1917. overl.: Rottevalle, 27-04-2006. (DrCrt 03-05-2006).

   Alexandra (Soera) Fomina (partner: Albert van der Veen).
   geb.: nb. overl.: Drachtstercompagnie, datum nb.. (DrCrt 03-05-2006).

   Hermanna Lubberta Goossensen (partner: Bas van der Wildt).
   geb.: Harmelen, 18-06-1945. overl.: De Wilgen, 30-04-2006. (DrCrt 03-05-2006).

   Fokje Hiemstra.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (Actief 03-05-2006).

   Siebe Overwijk (partner: Elisabeth Catharina Walda, overl.: 28-02-2002).
   geb.: nb. (93 jaar). overl.: Drachten, 01-05-2006. (DrCrt 03-05-2006).

   Albert Sikkema.
   geb.: Burgum, 20-09-1917. overl.: Noardburgum (Nieuw Toutenburg), 28-04-2006. (Actief 03-05-2006).

   Dieuwke Tasma (partner: Roel de Haan, overl.: 26-03-1970).
   geb.: Oudega (Sm), 17-05-1920. overl.: Drachten, 01-05-2006. (DrCrt 03-05-2006).

   Germ Tjepkema.
   geb.: nb. (84 jaar). overl.: Burlington (Canada), 26-04-2006. (DrCrt 03-05-2006).

   Meint van der Naald.
   geb.: nb. (78 jaar). overl.: Oentsjerk, 29-04-2006. (Actief 03-05-2006).

   Albert van der Veen (partner: Alexandra (Soera) Fomina).
   geb.: nb. overl.: Drachtstercompagnie, datum nb.. (DrCrt 03-05-2006).

   Albert van der Vegt.
   geb.: 18-08-1933. overl.: Sumar, 28-04-2006. (Actief 03-05-2006).

   Thomas van der Velde.
   geb.: nb. overl.: Earnew�ld, 29-04-2006. (DrCrt 03-05-2006).

   Egbertha van Engen.
   geb.: Steenwijk, 03-01-1906. overl.: Drachten (Bertilla), 30-04-2006. (DrCrt 03-05-2006).

   Taeke (Lytse Taeke) Veenstra.
   geb.: nb. overl.: Burgum, datum nb.. (Actief 03-05-2006).

   Wietze Veenstra.
   geb.: Siegerswoude, 16-02-1930. overl.: Canada, 25-04-2006. (DrCrt 03-05-2006).

   Jeltje Watzema (partner: Alle Jeensma, overl.: 04-12-2002).
   geb.: Oldeboorn, 17-05-1923. overl.: Drachten, 30-04-2006. (DrCrt 03-05-2006).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.