Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 02-05-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 02-05-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , May 2, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 02-05-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Geeske de Vos (partner: Edze Liekele de Haan, overl.: 07-10-1987).
   geb.: Uitwellingerga, 14-04-1925. overl.: Dokkum, 28-04-2006. (NOF 01-05-2006).

   Douwe Hoekstra.
   geb.: nb. (83 jaar). overl.: Buitenpost, 27-04-2006. (NOF 01-05-2006).

   Annie Schippers (partner: Hartmans).
   geb.: nb. overl.: 27-04-2006, Bu-te-post. (NOF 01-05-2006).

   Afke Steringa.
   geb.: Oudwoude, 05-02-1919. overl.: Dokkum, 29-04-2006. (NOF 01-05-2006).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.