Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Friesland-genealogy] Wie heeft deze Vissers toevalllig in zijn bestand?

Expand Messages
 • Karel vd Wal
  helaas niets van nageslacht, heb echter wel een oom van mij in het bestand, Albert Jans Visser, *1-10-1915 Warga † 01-03-2006 Burgum, zoon van Jan Alberts
  Message 1 of 2 , May 1, 2006
  • 0 Attachment
   helaas niets van nageslacht, heb echter wel een oom van mij in het
   bestand, Albert Jans Visser, *1-10-1915 Warga � 01-03-2006 Burgum, zoon
   van Jan Alberts Visser een broer van Jelle Alberts Visser. Albert Sijes
   Visser had 9 kinderen. Heb dus wel een klein aantal voorgeslacht maar
   geen nageslacht.
   Karel

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hillebrand Visser
   Verzonden: maandag 1 mei 2006 19:33
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Wie heeft deze Vissers toevalllig in
   zijn bestand?


   Mijne dames en heren,   Van een bekende kreeg ik de volgende gegevens:   Jelle Alberts Visser * 12-6-1887 Huizum
   � 2-5-1957 Birstum (o.Akkrum)

   boerenknecht, later veehouder; zn. van Albert Sijes Visser en Jacobje
   Jelles Kamstra

   gehuwd (1) 26-5-1910 Id

   Johanneske Venema * 7-4-1889 Warga, �
   21-4-1920 Leeuwarden (T70)

   dr. van Yge Venema en Jantje Kooistra

   Kinderen:

   1. Jantje Visser * 6-3-1911 Warga � 8-10-1916 Birstum   gehuwd (2)

   Jurritje Bergsma * 6-3-1889 Langezwaag, �
   11-1-1956 Leeuwarden

   dr. van Pier Jelles Bergsma, landbouwer, en Stijntje Imkes Hoekstra, te
   Langezwaag

   Kinderen:

   2. Albert Visser * 26-9-1924 Birstum   Wie weet toevallig meer over het nageslacht van en heeft meer gegevens
   over deze Jelle Alberts Visser en Jurritje Bergsma?   Met vriendelijke groeten,   Hillebrand Visser

   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Frysln: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
   8 juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te be indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   SPONSORED LINKS
   American
   <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=American+family+home+insurance&w1=A
   merican+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&
   w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5
   =Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=KHsWw
   GhmNUfcNGl3wGwoHQ> family home insurance American
   <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=American+family+home+insurance+comp
   any&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+
   company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for
   +sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.s
   ig=7072oQdqh-ixy5QNIlgM4A> family home insurance company American
   <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=American+family+home+owner+insuranc
   e&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+co
   mpany&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+s
   ale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig
   =SLnJnROoeuzjw3R6FgeXWg> family home owner insurance
   Multi
   <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Multi+family+home+for+sale&w1=Ameri
   can+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=A
   merican+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Sin
   gle+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=nF0fLsYV9
   Tlf-C83-3_nNA> family home for sale Single
   <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Single+family+home+for+sale&w1=Amer
   ican+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=
   American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Si
   ngle+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=XpRhRrQ7
   ZY9_bBfGYZXysQ> family home for sale Family
   <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Family+home+finance&w1=American+fam
   ily+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American
   +family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+fam
   ily+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=YcQDIotQRP9DR00d
   eJTjqQ> home finance

   _____

   YAHOO! GROUPS LINKS   * Visit your group "Friesland-genealogy
   <http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy> " on the web.


   * To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscr
   ibe>


   * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
   Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/> .


   _____
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.