Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Wie heeft deze Vissers toevalllig in zijn bestand?

Expand Messages
 • Hillebrand Visser
  Mijne dames en heren, Van een bekende kreeg ik de volgende gegevens: Jelle Alberts Visser * 12-6-1887 Huizum †
  Message 1 of 2 , May 1, 2006
   Mijne dames en heren,   Van een bekende kreeg ik de volgende gegevens:   Jelle Alberts Visser * 12-6-1887 Huizum † 2-5-1957 Birstum (o.Akkrum)

   boerenknecht, later veehouder; zn. van Albert Sijes Visser en Jacobje Jelles Kamstra

   gehuwd (1) 26-5-1910 Id

   Johanneske Venema * 7-4-1889 Warga, † 21-4-1920 Leeuwarden (T70)

   dr. van Yge Venema en Jantje Kooistra

   Kinderen:

   1. Jantje Visser * 6-3-1911 Warga † 8-10-1916 Birstum   gehuwd (2)

   Jurritje Bergsma * 6-3-1889 Langezwaag, † 11-1-1956 Leeuwarden

   dr. van Pier Jelles Bergsma, landbouwer, en Stijntje Imkes Hoekstra, te Langezwaag

   Kinderen:

   2. Albert Visser * 26-9-1924 Birstum   Wie weet toevallig meer over het nageslacht van en heeft meer gegevens over deze Jelle Alberts Visser en Jurritje Bergsma?   Met vriendelijke groeten,   Hillebrand Visser

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Karel vd Wal
   helaas niets van nageslacht, heb echter wel een oom van mij in het bestand, Albert Jans Visser, *1-10-1915 Warga † 01-03-2006 Burgum, zoon van Jan Alberts
   Message 2 of 2 , May 1, 2006
    helaas niets van nageslacht, heb echter wel een oom van mij in het
    bestand, Albert Jans Visser, *1-10-1915 Warga � 01-03-2006 Burgum, zoon
    van Jan Alberts Visser een broer van Jelle Alberts Visser. Albert Sijes
    Visser had 9 kinderen. Heb dus wel een klein aantal voorgeslacht maar
    geen nageslacht.
    Karel

    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hillebrand Visser
    Verzonden: maandag 1 mei 2006 19:33
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Wie heeft deze Vissers toevalllig in
    zijn bestand?


    Mijne dames en heren,    Van een bekende kreeg ik de volgende gegevens:    Jelle Alberts Visser * 12-6-1887 Huizum
    � 2-5-1957 Birstum (o.Akkrum)

    boerenknecht, later veehouder; zn. van Albert Sijes Visser en Jacobje
    Jelles Kamstra

    gehuwd (1) 26-5-1910 Id

    Johanneske Venema * 7-4-1889 Warga, �
    21-4-1920 Leeuwarden (T70)

    dr. van Yge Venema en Jantje Kooistra

    Kinderen:

    1. Jantje Visser * 6-3-1911 Warga � 8-10-1916 Birstum    gehuwd (2)

    Jurritje Bergsma * 6-3-1889 Langezwaag, �
    11-1-1956 Leeuwarden

    dr. van Pier Jelles Bergsma, landbouwer, en Stijntje Imkes Hoekstra, te
    Langezwaag

    Kinderen:

    2. Albert Visser * 26-9-1924 Birstum    Wie weet toevallig meer over het nageslacht van en heeft meer gegevens
    over deze Jelle Alberts Visser en Jurritje Bergsma?    Met vriendelijke groeten,    Hillebrand Visser

    [Non-text portions of this message have been removed]    Genealogy yn Frysln: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
    8 juli 1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te be indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    SPONSORED LINKS
    American
    <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=American+family+home+insurance&w1=A
    merican+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&
    w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5
    =Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=KHsWw
    GhmNUfcNGl3wGwoHQ> family home insurance American
    <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=American+family+home+insurance+comp
    any&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+
    company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for
    +sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.s
    ig=7072oQdqh-ixy5QNIlgM4A> family home insurance company American
    <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=American+family+home+owner+insuranc
    e&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+co
    mpany&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+s
    ale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig
    =SLnJnROoeuzjw3R6FgeXWg> family home owner insurance
    Multi
    <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Multi+family+home+for+sale&w1=Ameri
    can+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=A
    merican+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Sin
    gle+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=nF0fLsYV9
    Tlf-C83-3_nNA> family home for sale Single
    <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Single+family+home+for+sale&w1=Amer
    ican+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=
    American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Si
    ngle+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=XpRhRrQ7
    ZY9_bBfGYZXysQ> family home for sale Family
    <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Family+home+finance&w1=American+fam
    ily+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American
    +family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+fam
    ily+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=YcQDIotQRP9DR00d
    eJTjqQ> home finance

    _____

    YAHOO! GROUPS LINKS    * Visit your group "Friesland-genealogy
    <http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy> " on the web.


    * To unsubscribe from this group, send an email to:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscr
    ibe>


    * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
    Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/> .


    _____
    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.