Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Waarheen? Waarvoor?

Expand Messages
 • Pieter
  Beste mensen, Zoals het de ware amateur-onderzoeker betaamt, probeer ik een doelstelling te formuleren nadat het onderzoek min of meer is afgerond. En dat is
  Message 1 of 1 , May 1, 2006
   Beste mensen,

   Zoals het de ware amateur-onderzoeker betaamt, probeer ik een
   doelstelling te formuleren nadat het onderzoek min of meer is
   afgerond. En dat is ook nog wel interessant, want het dwingt jezelf
   om na te denken over het `waarom' van modern stamboomonderzoek.
   Stellingen als "Wat is de oorsprong van de familienaam?", of "Waar
   komen de voorouders vandaan?", of "Wie behoren tot de naaste
   familie?" zijn weliswaar legitiem, maar kunnen waarschijnlijk in twee
   of drie zinnen beantwoord worden. Dus dat is te eenvoudig.

   Hoe langer ik er over nadenk, hoe meer ik mezelf betrap op een
   aanname die wetenschappelijk waarschijnlijk onverantwoord is. De
   aanname is dat wijzelf het resultaat zijn van onze voorouders. Of
   anders gezegd: dat kennis over onze voorouders iets over onszelf kan
   zeggen. Want, dat wij eigenschappen van onze ouders erven staat
   buiten kijf, daar is geen wetenschappelijk bewijs voor nodig. We
   hoeven maar naar de uiterlijke gelijkenis tussen een ouder en kind,
   of een broer en zuster te kijken, en we zijn overtuigd.

   Genetisch bewijsmateriaal is niet meer weg te denken uit ons
   rechtssysteem. Het wordt gebruikt om slachtoffers te identificeren,
   of om misdadigers te veroordelen. En de ontwikkelingen gaan in razend
   tempo voort. De genetische wetenschap heeft nu vrijwel alle codes
   voor uiterlijke kenmerken of lichaamseigenschappen weten te
   ontrafelen. Men gaat nu zelfs een stap verder en onderzoekt of wij
   wellicht meer dan alleen uiterlijkheden erven. Misschien erven wij
   zelfs een karakter of een persoonlijkheid, het
   zogenaamde "persoonlijkheids-gen". In de Verenigde Staten is al een
   zaak geweest waarin de verdachte zich verdedigde met het feit dat hij
   het "criminele persoonlijkheids-gen" bezat. Hij had geen vrije keus
   kunnen maken, want zijn persoonlijkheid was voorgeprogrammeerd en hem
   was daarom geen schuld te verwijten. Hij zit nog steeds in de
   gevangenis. De meest recente ontwikkelingen binnen de genetica hebben
   betrekking op ervaringen van voorouders die invloed kunnen uitoefenen
   op de genetische kenmerken van nakomelingen. Dat wil zeggen dat onder
   bepaalde omstandigheden traumatische ervaringen als: oorlog,
   hongersnood of extreme armoede, een mutatie in het erfelijk materiaal
   kunnen veroorzaken. En het blijft fascinerend om te zien hoe
   bijvoorbeeld eeneiige tweelingen niet alleen op elkaar lijken, maar
   ook een bijna identiek leven lijken te leiden. Onderzoek naar
   eeneiige tweelingen die onafhankelijk van elkaar zijn opgegroeid,
   laat verrassende resultaten zien. Ze kiezen identieke partners,
   dezelfde kleren, dezelfde huisdieren, etc. We zijn waarschijnlijk
   meer het resultaat van onze genen dan we willen geloven. De Bonobo
   (een chimpanseesoort uit Kongo) wordt nu min of meer algemeen
   beschouwd als de diersoort die het dichtst bij de mens staat. Er
   wordt beweerd dat hun genetisch materiaal voor ca. 98% gelijk is aan
   dat van de mens. Het zit hem dus maar net in die laatste twee
   procentjes. Denk daar maar eens over na, als je weer eens een Bonobo
   ziet, of je buurman, of Mart Smeets.

   Afijn, de materie is nu nog te complex en nog onvoldoende
   wetenschappelijk uitgewerkt, maar het is niet ondenkbaar dat in de
   verre toekomst genealogie en genetica twee vergelijkbare disciplines
   worden. Misschien krijgt stamboomonderzoek dan een veel meer medisch/
   mathematisch karakter. Wellicht voegen we dan "genetische paspoorten"
   toe, en worden deze wereldwijd via het Internet uitgewisseld.
   Misschien worden zelfs na bijvoorbeeld 100 jaar medische dossiers
   vrijgegeven. Genealogie zal ook dan pas een exacte wetenschap worden.
   Er zal dan geen ruimte meer zijn voor twijfel of aannames en
   waarschijnlijk zal ook menig genealogie achteraf onjuist blijken te
   zijn.

   Ik denk dat er zich toekomstig nog een tweede ontwikkeling zal doen
   gelden. Het verder digitaliseren van familieverbanden. Er zijn
   momenteel al enkele uitstekende sites die een poging doen om
   grootschalige verbanden vast te leggen (bijvoorbeeld één van mijn
   favoriete sites: http://www.erfskipterpdoarpen.nl/ van de Stichting
   Erfskip Terpdoarpen). Stel je eens voor wanneer provinciale archieven
   als Tresoar, ook de onderlinge relaties gaan digitaliseren. Dan
   ontstaat er een machtig bestand met wetenschappelijke relevantie. Dan
   kunnen we met statistische analyses, ontwikkelingen en verschijnselen
   aan het daglicht brengen die wij momenteel nog volkomen over het
   hoofd zien. Al een leuk beginnetje op:
   http://www2.tresoar.nl/bs/demografie%20BS.PDF

   Dus tsja... iedereen doet onderzoek naar zijn of haar eigen
   voorouders. Je ziet niet vaak dat iemand dat achterwege laat en
   onderzoek naar de voorouders van zijn buurman doet. Het is dus niet
   uitsluitend een algemene interesse in historie, maar het heeft wel
   degelijk met de onderzoeker zelf te maken. Misschien neemt iedereen
   wel aan dat de levensloop van onze voorouders iets kan zeggen over de
   huidige generatie, zonder dit als zodanig uit te spreken. Maar het is
   de vraag of deze aanname wel terecht is. En verder... het houdt je
   van de straat en het geeft een vreemde vorm van voldoening en het
   vergroot en verdiept je besef van historie. En het kan iets toevoegen
   aan de beleving van de eigen identiteit, hoe irrationeel dat ook moge
   zijn. Dan zijn er natuurlijk nog de (meer professionele) onderzoekers
   die meer gericht zijn op de genealogie van de provincie of van een
   specifiek gebied. Maar ik denk dat we hier een parallelle
   vergelijking kunnen maken. De onuitgesproken aanname is dan dat de
   historie van de provincie iets zegt over (of toevoegt aan) de
   identiteit van het hedendaagse Friesland.

   Wilde ik even kwijt. Nou... nu nog even een doelstelling formuleren.

   Groet,
   Pieter Hartmans
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.