Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

+ Overlijdensberichten Friesland 30-04-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 30-04-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Apr 30, 2006
  • 0 Attachment
   De onderstaande advertenties zijn op 30-04-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Ida Adema.
   geb.: 19-11-1936. overl.: 25-04-2006. (LC 30-04-2006 (week 17)).

   Grietje Bergsma (partner: Gerrit van der Bij, overl.: 03-03-1987).
   geb.: Sumar / Suameer, 28-01-1917. overl.: Dokkum, 27-04-2006. (LC 30-04-2006 (week 17)).

   Antje Eedema (partner: Wieger Lolke van der Veen, overl.: 13-02-1996).
   geb.: 01-07-1917. overl.: 27-04-2006. (LC 30-04-2006 (week 17)).

   Hendrik (Henk) Hommes.
   geb.: Leeuwarden, 29-05-1945. overl.: Leeuwarden, 27-04-2006. (LC 30-04-2006 (week 17)).

   Evert Jorna (partner: Agnes Laagland).
   geb.: Wijtgaard, 05-06-1930. overl.: Heerenveen, 27-04-2006. (LC 29-04-2006 (week 17)).

   Aaltje Postma (partner: Bruin Veenstra).
   geb.: Earnew�ld / Eernewoude, 22-07-1920. overl.: Burgum, 27-04-2006. (LC 30-04-2006 (week 17)).

   Hessel Rintjema (partner: Hilly Andringa).
   geb.: Rinsumageest, 31-07-1931. overl.: Dokkum, 28-04-2006. (LC 29-04-2006 (week 17)).

   Femia Roberti (partner: Pieter Draaisma, overl.: 22-08-2003).
   geb.: Den Haag, 30-01-1911. overl.: Leeuwarden, 28-04-2006. (LC 30-04-2006 (week 17)).

   Albert Sikkema.
   geb.: Burgum, 20-09-1917. overl.: Noardburgum, 28-04-2006. (LC 29-04-2006 (week 17)).

   Albert van der Vegt.
   geb.: 18-08-1933. overl.: 28-04-2006. (LC 30-04-2006 (week 17)).

   Hermina Jantina van Engelen (partner: H.A. Beerentsen).
   geb.: Schoonebeek, 03-03-1923. overl.: Wolvega, 28-04-2006. (LC 30-04-2006 (week 17)).

   Gartina Venema (partner: Dirk Bronger, overl.: 03-10-1992).
   geb.: Groningen, 12-03-1911. overl.: Leeuwarden, 25-04-2006. (LC 30-04-2006 (week 17)).

   Aaltje Visbeek (partner: Gerardus van der Beek, overl.: 1984).
   geb.: nb. (90 jaar). overl.: Leeuwarden, 27-04-2006. (LC 29-04-2006 (week 17)).

   Ali Wiebenga (partner: H. Meester).
   geb.: Boornbergum, 13-02-1924. overl.: Heerenveen, 27-04-2006. (LC 30-04-2006 (week 17)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.