Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 28-04-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 28-04-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Apr 28, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 28-04-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Keimpe Bloemhof (partner: Erda Hendriks, overl.: 07-06-1990).
   geb.: Scharnegoutum, 09-08-1932. overl.: Lemmer, 23-04-2006. (LC 27-04-2006 (week 17)).

   Berend A. Bouma (partner: Minke Duijf).
   geb.: 28-08-1937. overl.: 26-04-2006. (LC 27-04-2006 (week 17)).

   Jan Christoffel de Does (partner: Alie Hoekstra).
   geb.: West-Terschelling, 29-08-1945. overl.: Harlingen, 25-04-2006. (LC 27-04-2006 (week 17)).

   Franke Hosper (partner: Trijntje Bergsma, overl.: 02-06-1999).
   geb.: nb. (96 jaar). overl.: It Hearrenfean / Heerenveen, 25-04-2006. (LC 27-04-2006 (week 17)).

   Lieuwe Huisman (partner: Jeanne van den Heuvel).
   geb.: Workum, 07-05-1920. overl.: Aarle-Rixtel, 25-04-2006. (LC 27-04-2006 (week 17)).

   Attje Koen (partner: Otter).
   geb.: 07-09-1945. overl.: 25-04-2006. (LC 27-04-2006 (week 17)).

   Johanna Maria (Hannie) Langelaar (partner: Bertus Hollander).
   geb.: Bussum, 16-06-1925. overl.: Leeuwarden, 25-04-2006. (LC 27-04-2006 (week 17)).

   Trijntje Janna (Tineke) Meijer.
   geb.: Baaium, 05-05-1973. overl.: Baaium, 25-04-2006. (LC 27-04-2006 (week 17)).

   Tilly Middel (partner: C.M.L. Roozemond).
   geb.: 20-07-1931. overl.: 21-04-2006. (LC 27-04-2006 (week 17)).

   Aukje Okkema (partner: P. van der Wal).
   geb.: Grou / Grouw, 08-10-1938. overl.: Burgum, 25-04-2006. (LC 27-04-2006 (week 17)).

   Betty Lea Straus (partner: Sjoerd de Boer).
   geb.: Terborg, 12-04-1929. overl.: Dokkum, 26-04-2006. (LC 27-04-2006 (week 17)).

   Abraham (Bram) van der Werf (partner: Aukje Looijenga).
   geb.: Burgum, 10-07-1921. overl.: Drachten, 26-04-2006. (LC 27-04-2006 (week 17)).

   Sipke Vrieswijk (partner: Marijke van der Ploeg, overl.: 04-01-2003).
   geb.: nb. (87 jaar). overl.: Dokkum, 26-04-2006. (LC 27-04-2006 (week 17)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.