Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

keimpe ysbrandtsz

Expand Messages
 • Appy de Vries
  In Dec.2005 bericht van; Martin/Gerbert/Henk also Yntze, betreft; Keimpe Ysbrandtsz overleden voor 24-10-1634, als Trijn Annesdr zijn wed.is, had een zoon
  Message 1 of 1 , Apr 27, 2006
  • 0 Attachment
   In Dec.2005 bericht van;
   Martin/Gerbert/Henk also Yntze, betreft;

   Keimpe Ysbrandtsz
   overleden voor 24-10-1634,
   als Trijn Annesdr zijn wed.is,
   had een zoon Sijnne Keimpesz.,
   omstreeks 1625,welke vermoedelijk nog
   leefde op 13-04-1642 te Nij-Brongerga,
   en deze had waarschijnlijk een zoon
   Ysbrandt ,welke op dezelfde datum
   met zijn vrouw Griet Siercksdr,aldaar
   voorkomt.
   voor wat het waard is!!
   groetjes Appy.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.