Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 24-04-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 24-04-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Apr 24, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 24-04-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Anna Naatje Akkermans (partner: Jan Toering).
   geb.: nb. overl.: Damwoude, 20-04-2006. (NOF 21-04-2006).

   Sytze Harders.
   geb.: nb. overl.: Buitenpost, 17-04-2006. (NOF 21-04-2006).

   Lieuwe Reitsma.
   geb.: nb. overl.: Jistrum, 18-04-2006. (NOF 21-04-2006).

   Baukje Sipma (partner: Geert Postma).
   geb.: nb. overl.: Drachten, 19-04-2006. (NOF 21-04-2006).

   Wiebe van der Veen.
   geb.: nb. overl.: Twijzelerheide, 14-04-2006. (NOF 21-04-2006).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.