Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] geboorte duitsland

Expand Messages
 • Peter Nanne Streekstra
  Lieve Cor en Grietje, Na al wat jaren onderzoek gedaan te hebben, niet allleen digitaal, maar ook met twee leesbrillen op in Leeuwarden(Tresoar) in de
  Message 1 of 3 , Apr 24, 2006
  • 0 Attachment
   Lieve Cor en Grietje,
   Na al wat jaren onderzoek gedaan te hebben, niet allleen digitaal, maar ook
   met twee leesbrillen op in Leeuwarden(Tresoar) in de geneloagische
   mannelijke lijn heb ik met meer dan middelmatige belangstelling je mailtje
   gelezen.

   Het gaat hier om Heinrich Nattermann,(getrouwd met Gertrud Heider) mijn
   grootvader, (vader van mijn moeder)Ritter des Eisernes Kreuzes, gesneuveld
   (als held)=overleden(= na een buikschot zonder antibiotica aan het Oostfrond
   na 6 weken ),in 1916, ik meen ergens in Polen.
   De Duitse Ambassade in Den Haag kon mij niet helpen met verder enz..

   Ook Uw mailtje met batchfiles(ik begrijp er niets van) en links., enz. en
   zoeken en zoeken hielpen mij niet verder.
   Mijn moeder,( zonder direct aantoonbaar Joods te zijn, is op de fiets(sic!,
   ik wil mijn moeders fiets terug) in 1933 naar Amsterdam gevlucht en met mijn
   vader =Streekstra getrouwd omdat zij als halve wees en als
   verzetstrijdster(net zoals haar moeder( in 1933 al door had dat zij niet
   hoorde bij de Duitsers die "ess nicht gewusst haben".,
   Jawel,mijn moeder sprak wel eens over dat zij hoorde bij de bekende
   Natternnans'
   familie.
   Er is een Nattermann in 1946 geadopteerd en heeft een adelijke titel
   gekregen in Zwitseraland. maar dat is hier even niet belangrijk..

   En hier, o hier, waarde medegenealogen,

   Zij, mijn moeder heeft overleefd, beschuldigd van hoogverraad,(CPN), gewoon
   even gearresteerd door Amsterdamse agenten in opdracht van een hogere=SD)
   omdat zij, na de Weteringschans in Amsterdam, Oranjehotel Scheveningen enz.
   Frauengefángnis Hamm aangaf dat zij een Nederlandse Natterman met EEN N was
   geen Nattermann met TWEE N's. met hulp van de eenarmige
   directeur,veteraan uit WO1.
   De Gestapo zocht een Gertrud Nattermann met twe NN's dus dus de Natterman
   met een N stond even niet in hun boekje,jawel, van dat soort dingen..

   Welnu,
   Bent U op zoek hoever Uw naam teruggaat in de historie,verwacht niet te veel
   voor 1811,
   Bent U op zoek naar wie U bent en waarom U zo bent, aanvaardt dan Uw
   genealogische konsekwensies.(zeer zeker ook grotendeels voor de
   moeders),maar toch in die in die zin:
   Aartje naar zijn vader: appel valt niet ver van de stam; erfelijk belast
   enz.

   Hard gesproken?,
   Welnee,
   Alles wijst erop, tegenwoordig wetenschappelijk onderbouwd, dat wie wij nu
   zijn 50 % genealogisch bepaald is en de rest =50% door omgeving=opvoeding
   e.d..
   MAAR, wij blijven wel verantwoordelijk voor onze daden, zoals neergelegd in
   de Neurenbergsche processen.
   Het hebben van een "slechte jeugd/andere cultuur enzovoort wordt nu veel
   minder geaccepteerd dan eerst.
   Goed,
   Even terug naar de Friese genealogie:
   Voor zover heb ik kunnen nagaan, even voorbijgaand aan het wel of niet naar
   Engeland en terug remigreren, bestond /bestaat dat wij nu de " Friezen
   noemen, uit een zeer beperkt aantal families en gezinnen dat sterk genoeg
   was om te kunnen overleven( jazelfs als Frisia Magna in de annalen vermeld
   te worden) ten Noorden van datgene wat nu de moerasdelta van de grote
   rivieren genoemd wordt/ was en dat geeft mijns insziens aan waarom de
   Friezen over de hele wereld en zelfs ook op deze site elkaar herkennen.
   Welnu,
   Als U ergens ter wereld een eigenwijze, zeer aanwezig persoon, niet erg
   onsympatiek mens tegen komt en U vraagt of zijn en/of haar een Friese
   grootmoeder/beppe had, dan geef ik U een goede kans van slagen om deze vraag
   bevestigend beatwoord te krijgen,
   Het is niet anders dan dat het is.
   even snel.
   fr.gr.
   peter Nanne Streekstra
   ----- Original Message -----
   From: "Cor & Grietje" <c.brouwer13@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, April 23, 2006 3:19 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] geboorte duitsland


   Een bijzondere goede site is de igi index site duitsland. Tik in google igi
   index duitsland en je krijgt de bedoelde site, waarop veel dopen in kaart
   zijn gebracht.
   .

   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.