Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Re: Even voorstellen: Siebren Sake Klein

Expand Messages
 • Renee
  Bedankt. Natuurlijk had ik Baukjen en Jan Sybrens al via de uitgebreide Anema documentatie die je op internet tegenkomt via googlen op Anema Midlum:
  Message 1 of 4 , Apr 24, 2006
  • 0 Attachment
   Bedankt.

   Natuurlijk had ik Baukjen en Jan Sybrens
   al via de uitgebreide Anema documentatie
   die je op internet tegenkomt via googlen op Anema Midlum:

   http://home.planet.nl/~albert10/anema/Overz_dongjum.htm

   1 : Jan Sybrens Anema, Timmerman, geb. te Midlum, Franekeradeel op 27 november 1770, Beroep te Midlum in 1814 Meester Timmerman, ovl. te Harlingen, Fr op 23 januari 1837.
   Hij tr. te Midlum, Franekeradeel op 26 mei 1805 met Baukjen Meinderts Bijlsma, geb. te Makkum, Wonseradeel op 15 juni 1781, ovl. op 28 april 1836, d.v. Meindert Bijlsma en Maijke Botes.

   Er is dus een link. Mijn voorvader

   2 : Tjeerd Sybrens Anema, geb. te Midlum, Franekeradeel op 18 januari 1775 op de klokslag van Midlum, ged. te Midlum op 5 februari 1775 Doopgegeven niet zeker, volgt onder III-a.

   Was een broer van Jan Sybrens.

   Siebren Klein
   ----- Original Message -----
   From: Klaas Bylsma
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Monday, April 24, 2006 6:18 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: Even voorstellen: Siebren Sake Klein


   Hallo:

   Een dochter en zuster van mijn voorouders: Baukjen (Baukje)
   Meinderts Bijlsma is aangetrouwd met deze Anema familie in Midlum:
   met Jan Sybrens Anema op 26/05/1805. Kijk op mijn website onder
   Bijlsma!

   Klaas Bylsma
   Website at: http://kbylsma.bravehost.com/

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Renee" <s.s.klein@...>
   wrote:
   >
   > Goede morgen allemaal.
   >
   > Ik ben juist lid geworden.
   > Mijn naam is Siebren Sake Klein, mijn gelijknamige grootvader komt
   uit Harlingen.
   > Ik heb vrij vlot zijn voorouders tot iets voor 1800 kunnen
   uitpuzzelen omdat de burgerlijke stand van Harlingen goed op orde is
   en ze weinig verhuisd zijn. Voor wie het interesseert kan ik een
   lijst of een kwartierstaat opsturen, maar in welke vorm is dat welkom?
   > MIjn oudst bekende voorvader is Christoffel Klein. Zijn vrouw is
   N.N., dus daar kom je niet veel verder mee. Uit zijn
   overlijdensbericht kan ik uitrekenen dat hij ongeveer 1773 geboren
   is, onbekend waar.
   > Zijn zoon Fokke Christoffels is in 1827 in Franeker getrouwd met
   Baukje Sakes de Jong...o nee, ik mocht niet naar een familie de Jong
   vragen...Alweer uit het overlijdensbericht: ze is ongeveer 1800
   geboren.
   >
   > Tot zo ver voor het moment.
   >
   > Siebren Sake (van de de Jongs dus) Klein
   >
   > O ja, de naam Sybren komt van de Anema's van Midlum.
   > Over de Anema's is veel te vinden op Internet, waaronder een
   complete genealogie.
   >
   > Ik heb geen moeite met Nederlands
   > I read and write English
   > Frysk ken ik lêze maar net sa best skriuwe.
   >
   > Nog eens Siebren


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.