Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Verschillende familienamen Friesland circa 1800

Expand Messages
 • Appy de Vries
  Jaap; Moleguern zou dat niet, Molkwerum moeten zijn? gemeente; Hemeler-Oldeferd. groetjes Appy. ... From: J.P.D. Groen To: Friesland-genealogy Sent:
  Message 1 of 2 , Apr 22, 2006
   Jaap;
   ''Moleguern'''zou dat niet,
   ''Molkwerum'' moeten zijn?
   gemeente; Hemeler-Oldeferd.
   groetjes Appy.
   ----- Original Message -----
   From: J.P.D. Groen
   To: Friesland-genealogy
   Sent: Saturday, April 22, 2006 12:20 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Verschillende familienamen Friesland circa 1800


   Dag allemaal,

   Deze week heb ik op mijn website de levensbeschrijving geplaatst van Regtje Jellema, voorzover we die nu in beeld hebben. Ze leefde in Friesland van 1783-1841.
   In deze beschrijving komen nogal wat andere namen voor, waar we verder weinig van weten, maar waar anderen ons misschien iets meer over kunnen vertellen.
   Als één van de volgende namen u bekend voorkomt, dan loont het misschien de moeite om even een kijkje te nemen op de bedoelde pagina op mijn website, te vinden in het menu Koolstra.

   Achternamen:

   Akkeman, Hendrik
   Akkerman, Hendrikje
   Akkerman, Jozef
   Akkerman, Paulus Paulus
   Akkerman, Paulus
   Bakker, Bouke Durks
   Bakker, Dirk
   Bakker, Elske
   Bakker, Nieske
   Bergsma, W.B.
   Blank, Grietje
   Boonstra, Sijbren
   Brik, Paulus
   Brik, Johannes
   Champenoy, René Jacquesz
   Coehoorn, Minne baron van
   Cooistra, Jan Abes
   Crans, Trijntje
   Everssrts, Pieter
   Haersma
   Heimans, Catharina
   Huismans, Thomas Jellis
   Jellema, Jelle
   Jellema, Regtje
   Jellema, Antje
   Jellema, Pytter
   Jellema Jan
   Jellema, Wybe
   Kool, Antje
   Koolstra, Wybe
   Koolstra, Rense
   Kuipers, ds. H.
   Leeuw, Jelle de
   Leeuw, Beerend Josephus de
   Leeuw, Rinske de
   Leeuw, Sibbele de
   Leeuw, Rixje de
   Leeuw, Uilkje de
   Leeuw, Jakob de
   Leeuw, Joseph Beerend de
   Lichten, Egbert van
   Lichten, Bregtje van
   Mes, Janke
   Miedema, Jan Pieters
   Miedema, Tietje Jans
   Nauta, Geeltje Jacobs
   Nieske Bosch
   Oudkerk, Philip
   Roef, Johannes
   Smeding, Harmanus
   Sminia, Geertje van
   Smith, Hendrik J.
   Sonnega, Hermina
   Versteegh, Clasina
   Vries, Catharina de
   Wieleman, Catharina
   Zinkelaar, Adrianus

   Patroniemen:

   Aukes, Sijdske
   Dirks, Eildert
   Douwes, Ypke
   Gerbens, Sijbren
   Huites, Huite
   Huites, Geeske
   Jans, Antje
   Jans, Trijntje
   Jetzes, Jiske
   Jochums, Jan
   Johannes, Antje
   Johannes, Focke
   Obbes, Jochum
   Pieters, Pietje
   Pieters, Cornelis
   Pieters, Sasker
   Poulos, Rints
   Roelofs, Geeske
   Sikkens, Dettje
   Sikkens, Harmen
   Sikkens, Bregt
   Sikkens, Johannes
   Sikkens, Jouke
   Sikkens, Douwe
   Sikkes, Jan
   Sikkes, Sybren
   Thomas, Gerrit
   Tjerks, Carst
   Tjibbes, Jan
   Watzes, Nieske
   Willems, Tjetske

   Plaatsnamen:

   Bartelhiem
   Deersum
   Delfzijl
   Dokkum
   Groningen
   Haarlem
   Hantumhuizen
   Leeuwarden
   Lollum
   Moleguern (?)
   Nes
   Oosterbierum
   Oudkerk
   Poppingawier
   Rauwerd
   Scharnegoutum
   Steenwijk
   Terzool

   Alvast bedankt voor de moeite!
   Jaap Groen
   www.groen-breukelman.nl   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   ------------------------------------------------------------------------------
   YAHOO! GROUPS LINKS

   a.. Visit your group "Friesland-genealogy" on the web.

   b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   ------------------------------------------------------------------------------   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.