Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 20-04-2006

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 20-04-2006 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Apr 20, 2006
   De onderstaande advertenties zijn op 20-04-2006 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Trijntje Boksma (partner: Hendrik de Vries).
   geb.: Aldw�ld, 31-01-1918. overl.: Drachten (wenjend te Surh�sterfean), 14-04-2006. (NOF 20-04-2006).

   Johannes Bosgraaf (partner: Riekje Boersma).
   geb.: nb. overl.: Noardburgum, 17-04-2006. (NOF 19-04-2006).

   Sytze Harders (partner: Martha Y. Douma).
   geb.: Buitenpost, 15-07-1928. overl.: Buitenpost, 17-04-2006. (NOF 19-04-2006).

   Wim Jager (partner: Frits Kuipers).
   geb.: nb. (83 jaar). overl.: Leeuwarden, 13-04-2006. (NOF 20-04-2006).

   Anneke Keetlapper (partner: Alberda).
   geb.: Groningen, 09-03-1946. overl.: Boornzwaag, 17-04-2006. (NOF 19-04-2006).

   Jan Terpstra (partner: Wietske Bekkema).
   geb.: nb. (59 jaar). overl.: Kootstertille, 17-04-2006. (NOF 19-04-2006).

   Anna (Antje) van der Veen (partner: Auke van der Meer, overl.: 13-01-1973).
   geb.: 14-07-1924. overl.: Burgum (Berchhiem), 16-04-2006. (NOF 20-04-2006).

   Wiebe van der Veen.
   geb.: nb. (74 jaar). overl.: Twijzelerheide, 14-04-2006. (NOF 19-04-2006).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.