Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] voorstellen/vervolgmaitje/Tuinstra/Bijlsma/Riemersma.

Expand Messages
 • Fam Vreeken
  Beste medespeurders, Hier de volgende gegevens, -Jurjen Ypes Tuinstra gehuwd met Antje Janis ?. Van beide nog geen gegevens bekend, hebben een zoon, Fedde
  Message 1 of 1 , Dec 16 2:35 AM
   Beste medespeurders,

   Hier de volgende gegevens,

   -Jurjen Ypes Tuinstra gehuwd met Antje Janis ?. Van beide nog geen gegevens
   bekend, hebben een zoon, Fedde Jurgen Tuinstra, geb. 24-07-1812 te Harlingen
   overl. 26-03-1871 te Tjerkwerd. Hij was gehuwd met Wybkjen Gerrijts
   Krijtenburg op 26-09-1847 te Bolsward. Wypkjen werd op 18-05-1821 te
   Tjerkwerd geb. en is overl 09-01-1894 te Wonseradeel. Voor Wypkjen was dit
   het tweede huwelijk.

   -Joost Sjoerds Bijlsma gehuwd met Goik Romkes, verder niets bekend, hebben
   een zoon Romke Joostens Bijlsma, gedoopt 28-04-1801 te Koudum. Overl.
   24-07-1855 te Wonseradeel. Hij huwde Pijtje Gerrits Krijtenburg op
   29-11-1834 te Wonseradeel. Pijtje werd op 10-02-1808 te Tjerkwerd geb. en is
   op 28-02-1808 ged. te Tjerkwerd. Overl. 21-02-1837 te Wonseradeel.

   -Jan Klazes Riemersma (kleermaker) gehuwd met Durkje Sytzes, geen verdere
   gegevens bekend, hebben een dochter Lolkje Jans Riemersma, geb. 02-05-1821
   te Berlikum, overl. 17-07-1885 te Harlingen. Zij huwde op13-05-1848 te
   Bolsward met Taeke Gerritz Krijtenburg, geb. 14-09-1817 te Tjerkwerd,
   overl.15-01-1902 te Harlingen. Taeke was timmerman.

   Van al deze personen zoeken we aanvullingen, wie weet heeft iemand nog iets
   aan onze gegevens.
   Groet Isabella.


   ----- Original Message -----
   From: "renemaboom" <renemaboom@...>
   To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Sent: Saturday, December 16, 2000 1:02 AM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] voorstellen.


   Beste Isabella,

   Kun je wat meer in detail treden over datgene wat jij zoekt?????
   Diverse namen komen bekend voor.

   Jan Renema
   renemaboom@...

   ----- Original Message -----
   From: Roelof Varkevisser
   To: Friesland-genealogy@egroups.com
   Sent: Friday, December 15, 2000 11:34 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] voorstellen.


   Isabella,

   Een aantal van jouw namen ken ik ook
   van de drie onderstaande heb ik zelf ook wel wat gegevens:
   van der Wal (Ferwerderadeel)
   Doekes (een patroniem - Rinsumageest, Akkerwoude)
   de Groot (Ferwerderadeel)

   van deze heb ik vrij weinig gegevens:
   Tuinstra (Wonseradeel - Ferwerderadeel)
   Bijlsma (Grouw)
   Riemersma(Grouw - Ferwerderadeel)

   de Jong heeft volgens mij iedereen wel in z'n gegevens zitten, dus daar
   moet
   je wat meer over vertellen om contact te kunnen maken.

   Roelof
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.